Foto: Pixabay

Få kommuner har uppsökande verksamhet mot ensamhet

Över hälften av Sveriges kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Samtidigt visar en undersökning att det är få kommuner som har uppsökande verksamhet.

Varje år tar nästan 1 500 personer i Sverige sina liv. I gruppen äldre män som är 85 år eller äldre sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

En ny enkätundersökning från organisationen Suicide zero visar att sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Men insatserna är oftast allmänt hållna, exempelvis olika former av träffpunkter är vanliga, och kräver att de äldre själva vet om att de finns och kan ta sig dit. Det är få kommuner som har uppsökande verksamhet. 

Suicide zero rekommenderar därför att kommuner bland annat utbildar medarbetare inom äldreomsorgen om suicidprevention och tar initiativ till fler mötesplatser för seniorer. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas. Alla insatser är inte resurskrävande, det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken som är generalsekreterare på Suicide zero, i ett pressmeddelande.

Fakta
Suicide zeros fyra rekommendation mot ofrivillig ensamhet
  • Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer
  • Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre
  • Ta initiativ till mötesplatser för seniorer
  • Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…