Foto: Pixabay

Få kommuner har uppsökande verksamhet mot ensamhet

Över hälften av Sveriges kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Samtidigt visar en undersökning att det är få kommuner som har uppsökande verksamhet.

Varje år tar nästan 1 500 personer i Sverige sina liv. I gruppen äldre män som är 85 år eller äldre sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

En ny enkätundersökning från organisationen Suicide zero visar att sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Men insatserna är oftast allmänt hållna, exempelvis olika former av träffpunkter är vanliga, och kräver att de äldre själva vet om att de finns och kan ta sig dit. Det är få kommuner som har uppsökande verksamhet. 

Suicide zero rekommenderar därför att kommuner bland annat utbildar medarbetare inom äldreomsorgen om suicidprevention och tar initiativ till fler mötesplatser för seniorer. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas. Alla insatser är inte resurskrävande, det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken som är generalsekreterare på Suicide zero, i ett pressmeddelande.

Fakta
Suicide zeros fyra rekommendation mot ofrivillig ensamhet
  • Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer
  • Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre
  • Ta initiativ till mötesplatser för seniorer
  • Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…