Foto: Pixabay

Få kommuner har uppsökande verksamhet mot ensamhet

Över hälften av Sveriges kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Samtidigt visar en undersökning att det är få kommuner som har uppsökande verksamhet.

Varje år tar nästan 1 500 personer i Sverige sina liv. I gruppen äldre män som är 85 år eller äldre sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

En ny enkätundersökning från organisationen Suicide zero visar att sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Men insatserna är oftast allmänt hållna, exempelvis olika former av träffpunkter är vanliga, och kräver att de äldre själva vet om att de finns och kan ta sig dit. Det är få kommuner som har uppsökande verksamhet. 

Suicide zero rekommenderar därför att kommuner bland annat utbildar medarbetare inom äldreomsorgen om suicidprevention och tar initiativ till fler mötesplatser för seniorer. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas. Alla insatser är inte resurskrävande, det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken som är generalsekreterare på Suicide zero, i ett pressmeddelande.

Fakta
Suicide zeros fyra rekommendation mot ofrivillig ensamhet
  • Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer
  • Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre
  • Ta initiativ till mötesplatser för seniorer
  • Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention

Relaterat

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Hur gick det sen, Giola Santoni?

… Som för fem år sedan disputerade med en avhandling betitlad How well are we aging: capturing the complexity of health trajectories of…

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…

Äldre kvinna i sjukhusmiljö i samtal med läkare och sköterska

Låg kunskap om äldre med hiv

Det blir allt fler äldre som lever med hiv. Men det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om hur det är att vara…