Foto: Pixabay

Få kommuner har uppsökande verksamhet mot ensamhet

Över hälften av Sveriges kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Samtidigt visar en undersökning att det är få kommuner som har uppsökande verksamhet.

Varje år tar nästan 1 500 personer i Sverige sina liv. I gruppen äldre män som är 85 år eller äldre sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

En ny enkätundersökning från organisationen Suicide zero visar att sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Men insatserna är oftast allmänt hållna, exempelvis olika former av träffpunkter är vanliga, och kräver att de äldre själva vet om att de finns och kan ta sig dit. Det är få kommuner som har uppsökande verksamhet. 

Suicide zero rekommenderar därför att kommuner bland annat utbildar medarbetare inom äldreomsorgen om suicidprevention och tar initiativ till fler mötesplatser för seniorer. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas. Alla insatser är inte resurskrävande, det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken som är generalsekreterare på Suicide zero, i ett pressmeddelande.

Fakta
Suicide zeros fyra rekommendation mot ofrivillig ensamhet
  • Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer
  • Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre
  • Ta initiativ till mötesplatser för seniorer
  • Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…