Foto: Pixabay

Få kommuner har uppsökande verksamhet mot ensamhet

Över hälften av Sveriges kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Samtidigt visar en undersökning att det är få kommuner som har uppsökande verksamhet.

Varje år tar nästan 1 500 personer i Sverige sina liv. I gruppen äldre män som är 85 år eller äldre sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

En ny enkätundersökning från organisationen Suicide zero visar att sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Men insatserna är oftast allmänt hållna, exempelvis olika former av träffpunkter är vanliga, och kräver att de äldre själva vet om att de finns och kan ta sig dit. Det är få kommuner som har uppsökande verksamhet. 

Suicide zero rekommenderar därför att kommuner bland annat utbildar medarbetare inom äldreomsorgen om suicidprevention och tar initiativ till fler mötesplatser för seniorer. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas. Alla insatser är inte resurskrävande, det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken som är generalsekreterare på Suicide zero, i ett pressmeddelande.

Fakta
Suicide zeros fyra rekommendation mot ofrivillig ensamhet
  • Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer
  • Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre
  • Ta initiativ till mötesplatser för seniorer
  • Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.