Färre vaccinerade bland utrikesfödda äldre

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att andelen utrikesfödda som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat, men den är fortfarande lägre än bland svenskfödda äldre. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år.

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sin statistik över hur stor andel av befolkningen som är vaccinerad utifrån födelseland. 

Resultaten visar att vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan den senaste uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. 

Det ses till exempel i åldersgruppen 80 år och äldre där 95 procent av personer födda i Sverige har vaccinerats med minst en dos, medan siffran för personer födda i Nordafrika är 66 procent. För 80+ som är födda i övriga Afrika är siffran 53 procent. Samma mönster ses även för personer i åldrarna 60 till 64 år.  

Diagram över andelen vaccinerade mot covid-19 i åldrarna 60 till 64 år utifrån födelseland.

Diagrammet visar andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade. 

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgängligheten och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Fakta
Folkhälsomyndighetens statistik

Den uppdaterade statistiken kan du hitta på Folkhälsomyndighetens webbsida: Vaccinationstäckning och födelseland.

Relaterat

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på fyra äldreboenden. Det berättar författarna bakom Studieförbundet näringsliv och samhälles (SNS) i en ny rapport.

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar risken att drabbas av demens senare i livet.

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en ny rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.