Färre vaccinerade bland utrikesfödda äldre

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att andelen utrikesfödda som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat, men den är fortfarande lägre än bland svenskfödda äldre. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år.

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sin statistik över hur stor andel av befolkningen som är vaccinerad utifrån födelseland. 

Resultaten visar att vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan den senaste uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. 

Det ses till exempel i åldersgruppen 80 år och äldre där 95 procent av personer födda i Sverige har vaccinerats med minst en dos, medan siffran för personer födda i Nordafrika är 66 procent. För 80+ som är födda i övriga Afrika är siffran 53 procent. Samma mönster ses även för personer i åldrarna 60 till 64 år.  

Diagram över andelen vaccinerade mot covid-19 i åldrarna 60 till 64 år utifrån födelseland.

Diagrammet visar andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade. 

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgängligheten och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Fakta
Folkhälsomyndighetens statistik

Den uppdaterade statistiken kan du hitta på Folkhälsomyndighetens webbsida: Vaccinationstäckning och födelseland.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet.…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in på sjukhus- och intensivvården nu vilket kan tyda på en ny utbredd covid-våg över hela EU.

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare – ett arbetssätt som inte alltid är så lätt. Dessutom tipsar redaktionen om några speciella artiklar i…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.