Färre vaccinerade bland utrikesfödda äldre

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att andelen utrikesfödda som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat, men den är fortfarande lägre än bland svenskfödda äldre. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år.

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sin statistik över hur stor andel av befolkningen som är vaccinerad utifrån födelseland. 

Resultaten visar att vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan den senaste uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. 

Det ses till exempel i åldersgruppen 80 år och äldre där 95 procent av personer födda i Sverige har vaccinerats med minst en dos, medan siffran för personer födda i Nordafrika är 66 procent. För 80+ som är födda i övriga Afrika är siffran 53 procent. Samma mönster ses även för personer i åldrarna 60 till 64 år.  

Diagram över andelen vaccinerade mot covid-19 i åldrarna 60 till 64 år utifrån födelseland.

Diagrammet visar andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade. 

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgängligheten och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Fakta
Folkhälsomyndighetens statistik

Den uppdaterade statistiken kan du hitta på Folkhälsomyndighetens webbsida: Vaccinationstäckning och födelseland.

Relaterat

Bostadsområde var inte avgörande för dödligheten i covid

Under coronapandemin kunde man se en högre dödlighet i socioekonomiskt svaga områden. En ny studie ifrågasätter nu om det verkligen är ett mönster som hade med covid-19 att göra.

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.