Färre vaccinerade bland utrikesfödda äldre

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att andelen utrikesfödda som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat, men den är fortfarande lägre än bland svenskfödda äldre. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år.

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sin statistik över hur stor andel av befolkningen som är vaccinerad utifrån födelseland. 

Resultaten visar att vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan den senaste uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. 

Det ses till exempel i åldersgruppen 80 år och äldre där 95 procent av personer födda i Sverige har vaccinerats med minst en dos, medan siffran för personer födda i Nordafrika är 66 procent. För 80+ som är födda i övriga Afrika är siffran 53 procent. Samma mönster ses även för personer i åldrarna 60 till 64 år.  

Diagram över andelen vaccinerade mot covid-19 i åldrarna 60 till 64 år utifrån födelseland.

Diagrammet visar andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade. 

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgängligheten och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Fakta
Folkhälsomyndighetens statistik

Den uppdaterade statistiken kan du hitta på Folkhälsomyndighetens webbsida: Vaccinationstäckning och födelseland.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.