Flergenerationsboende ökade covid-dödligheten

Risken att dö i covid-19 är 60 procent högre för personer 70+ i Stockholms län som bor med någon i arbetsför ålder, jämfört med de som bor med andra äldre. Däremot är trångboddhet ingen riskfaktor i sig, visar en ny studie vid Stockholms universitet.

Forskarna undersökte dödligheten i covid-19 för samtliga personer 70 år och uppåt i Stockholms län fram till och med 7 maj 2020. Av 38 500 individer som bodde i samma hushåll som någon i arbetsför ålder, det vill säga med någon under 66 år, dog 200 personer. Det ska jämföras med att 1 301 dog bland de närmare 275 000 personerna i gruppen som helhet.

– Det har ju diskuterats i samhällsdebatten att det är farligt att bo över generationsgränserna, och det kan vi bevisa i studien att det är. Förklaringen till den ökade dödligheten i covid-19 kan helt enkelt ligga i att dessa äldre har större risk att utsättas för viruset av personerna i arbetsför ålder som de bor med, jämfört med de äldre som bor med andra äldre, säger studiens huvudförfattare Maria Brandén, som är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen och Stockholms universitets demografiska avdelning samt vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet.

Det är specifikt covid-19-dödligheten som är högre bland de äldre i flergenerationsboende och resultaten bestod även efter att forskarna tagit hänsyn till inkomst, födelseland, utbildning och annan dödlighet. Däremot kan forskarna inte säga att trångboddhet har någon direkt effekt på ökad risk att dö i covid-19. De äldre som bor trångt har visserligen högre dödlighet i covid-19 – men de har också högre dödlighet av alla andra orsaker.

– Det förvånade mig lite, att trångboddhet i sig inte gav någon direkt ökad risk att dö av covid-19, säger Maria Brandén.

Äldre som bor ensamma i eget boende har också högre risk att dö i covid-19, jämfört med äldre som bor med andra äldre. Men även gruppen som bor ensam har högre dödlighet av andra orsaker, vilket tyder på att det inte är en covid-19-effekt i det fallet heller.

Studien visar också att risken att dö i covid-19 är fyra gånger högre för de som bor på äldreboende jämfört med de som bor i vanligt hushåll. På äldreboende är dock risken att dö av andra orsaker också starkt förhöjd, vilket brukar förklaras med att de som bor på äldreboende i Sverige har väldigt dålig hälsa.

– Vår tolkning är därför att bara en liten del av den ökade dödligheten för den gruppen kan förklaras av covid-19, säger Maria Brandén.

Ref.
Läs hela studien

Studien Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet healthy longevity.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.