Flergenerationsboende ökade covid-dödligheten

Risken att dö i covid-19 är 60 procent högre för personer 70+ i Stockholms län som bor med någon i arbetsför ålder, jämfört med de som bor med andra äldre. Däremot är trångboddhet ingen riskfaktor i sig, visar en ny studie vid Stockholms universitet.

Forskarna undersökte dödligheten i covid-19 för samtliga personer 70 år och uppåt i Stockholms län fram till och med 7 maj 2020. Av 38 500 individer som bodde i samma hushåll som någon i arbetsför ålder, det vill säga med någon under 66 år, dog 200 personer. Det ska jämföras med att 1 301 dog bland de närmare 275 000 personerna i gruppen som helhet.

– Det har ju diskuterats i samhällsdebatten att det är farligt att bo över generationsgränserna, och det kan vi bevisa i studien att det är. Förklaringen till den ökade dödligheten i covid-19 kan helt enkelt ligga i att dessa äldre har större risk att utsättas för viruset av personerna i arbetsför ålder som de bor med, jämfört med de äldre som bor med andra äldre, säger studiens huvudförfattare Maria Brandén, som är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen och Stockholms universitets demografiska avdelning samt vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet.

Det är specifikt covid-19-dödligheten som är högre bland de äldre i flergenerationsboende och resultaten bestod även efter att forskarna tagit hänsyn till inkomst, födelseland, utbildning och annan dödlighet. Däremot kan forskarna inte säga att trångboddhet har någon direkt effekt på ökad risk att dö i covid-19. De äldre som bor trångt har visserligen högre dödlighet i covid-19 – men de har också högre dödlighet av alla andra orsaker.

– Det förvånade mig lite, att trångboddhet i sig inte gav någon direkt ökad risk att dö av covid-19, säger Maria Brandén.

Äldre som bor ensamma i eget boende har också högre risk att dö i covid-19, jämfört med äldre som bor med andra äldre. Men även gruppen som bor ensam har högre dödlighet av andra orsaker, vilket tyder på att det inte är en covid-19-effekt i det fallet heller.

Studien visar också att risken att dö i covid-19 är fyra gånger högre för de som bor på äldreboende jämfört med de som bor i vanligt hushåll. På äldreboende är dock risken att dö av andra orsaker också starkt förhöjd, vilket brukar förklaras med att de som bor på äldreboende i Sverige har väldigt dålig hälsa.

– Vår tolkning är därför att bara en liten del av den ökade dödligheten för den gruppen kan förklaras av covid-19, säger Maria Brandén.

Ref.
Läs hela studien

Studien Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet healthy longevity.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet.…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in på sjukhus- och intensivvården nu vilket kan tyda på en ny utbredd covid-våg över hela EU.

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare – ett arbetssätt som inte alltid är så lätt. Dessutom tipsar redaktionen om några speciella artiklar i…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.