Flergenerationsboende ökade covid-dödligheten

Risken att dö i covid-19 är 60 procent högre för personer 70+ i Stockholms län som bor med någon i arbetsför ålder, jämfört med de som bor med andra äldre. Däremot är trångboddhet ingen riskfaktor i sig, visar en ny studie vid Stockholms universitet.

Forskarna undersökte dödligheten i covid-19 för samtliga personer 70 år och uppåt i Stockholms län fram till och med 7 maj 2020. Av 38 500 individer som bodde i samma hushåll som någon i arbetsför ålder, det vill säga med någon under 66 år, dog 200 personer. Det ska jämföras med att 1 301 dog bland de närmare 275 000 personerna i gruppen som helhet.

– Det har ju diskuterats i samhällsdebatten att det är farligt att bo över generationsgränserna, och det kan vi bevisa i studien att det är. Förklaringen till den ökade dödligheten i covid-19 kan helt enkelt ligga i att dessa äldre har större risk att utsättas för viruset av personerna i arbetsför ålder som de bor med, jämfört med de äldre som bor med andra äldre, säger studiens huvudförfattare Maria Brandén, som är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen och Stockholms universitets demografiska avdelning samt vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet.

Det är specifikt covid-19-dödligheten som är högre bland de äldre i flergenerationsboende och resultaten bestod även efter att forskarna tagit hänsyn till inkomst, födelseland, utbildning och annan dödlighet. Däremot kan forskarna inte säga att trångboddhet har någon direkt effekt på ökad risk att dö i covid-19. De äldre som bor trångt har visserligen högre dödlighet i covid-19 – men de har också högre dödlighet av alla andra orsaker.

– Det förvånade mig lite, att trångboddhet i sig inte gav någon direkt ökad risk att dö av covid-19, säger Maria Brandén.

Äldre som bor ensamma i eget boende har också högre risk att dö i covid-19, jämfört med äldre som bor med andra äldre. Men även gruppen som bor ensam har högre dödlighet av andra orsaker, vilket tyder på att det inte är en covid-19-effekt i det fallet heller.

Studien visar också att risken att dö i covid-19 är fyra gånger högre för de som bor på äldreboende jämfört med de som bor i vanligt hushåll. På äldreboende är dock risken att dö av andra orsaker också starkt förhöjd, vilket brukar förklaras med att de som bor på äldreboende i Sverige har väldigt dålig hälsa.

– Vår tolkning är därför att bara en liten del av den ökade dödligheten för den gruppen kan förklaras av covid-19, säger Maria Brandén.

Ref.
Läs hela studien

Studien Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet healthy longevity.

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på fyra äldreboenden. Det berättar författarna bakom Studieförbundet näringsliv och samhälles (SNS) i en ny rapport.

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.