Flergenerationsboende ökade covid-dödligheten

Risken att dö i covid-19 är 60 procent högre för personer 70+ i Stockholms län som bor med någon i arbetsför ålder, jämfört med de som bor med andra äldre. Däremot är trångboddhet ingen riskfaktor i sig, visar en ny studie vid Stockholms universitet.

Forskarna undersökte dödligheten i covid-19 för samtliga personer 70 år och uppåt i Stockholms län fram till och med 7 maj 2020. Av 38 500 individer som bodde i samma hushåll som någon i arbetsför ålder, det vill säga med någon under 66 år, dog 200 personer. Det ska jämföras med att 1 301 dog bland de närmare 275 000 personerna i gruppen som helhet.

– Det har ju diskuterats i samhällsdebatten att det är farligt att bo över generationsgränserna, och det kan vi bevisa i studien att det är. Förklaringen till den ökade dödligheten i covid-19 kan helt enkelt ligga i att dessa äldre har större risk att utsättas för viruset av personerna i arbetsför ålder som de bor med, jämfört med de äldre som bor med andra äldre, säger studiens huvudförfattare Maria Brandén, som är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen och Stockholms universitets demografiska avdelning samt vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet.

Det är specifikt covid-19-dödligheten som är högre bland de äldre i flergenerationsboende och resultaten bestod även efter att forskarna tagit hänsyn till inkomst, födelseland, utbildning och annan dödlighet. Däremot kan forskarna inte säga att trångboddhet har någon direkt effekt på ökad risk att dö i covid-19. De äldre som bor trångt har visserligen högre dödlighet i covid-19 – men de har också högre dödlighet av alla andra orsaker.

– Det förvånade mig lite, att trångboddhet i sig inte gav någon direkt ökad risk att dö av covid-19, säger Maria Brandén.

Äldre som bor ensamma i eget boende har också högre risk att dö i covid-19, jämfört med äldre som bor med andra äldre. Men även gruppen som bor ensam har högre dödlighet av andra orsaker, vilket tyder på att det inte är en covid-19-effekt i det fallet heller.

Studien visar också att risken att dö i covid-19 är fyra gånger högre för de som bor på äldreboende jämfört med de som bor i vanligt hushåll. På äldreboende är dock risken att dö av andra orsaker också starkt förhöjd, vilket brukar förklaras med att de som bor på äldreboende i Sverige har väldigt dålig hälsa.

– Vår tolkning är därför att bara en liten del av den ökade dödligheten för den gruppen kan förklaras av covid-19, säger Maria Brandén.

Ref.
Läs hela studien

Studien Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet healthy longevity.

Relaterat

Fortepengar till äldreforskning om covid-19

Forskningsrådet Forte satsar ytterligare anslag på forskning om coronapandemins effekter. Både SWEOLD och H70-studien får extra pengar med covid-19-inriktning.

Skarp kritik från Coronakommissionen

Sveriges hantering av coronavirusets följder för äldre personer har misslyckats på grund av bristande organisering av äldreomsorgen.

Fler nyheter

Existentiell ensamhet – äldres upplevelser och patientjournaler

LONE-studien, som drivs av forskare vid Högskolan Kristianstad och Malmö universitet, tar upp olika perspektiv på existentiell ensamhet. Nu har projektets tredje doktorand gått i mål.

Coronastudie bland äldre i Norrbotten

Omvårdnadsforskare vid Luleå tekniska universitet ska samla in erfarenheter av pandemin från äldreomsorg och demensvård i Norrbotten.