Nivåer på dödsfall. Den nedersta, orange linjen visar det faktiska antalet och de övre beräknade scenarier.

Folkhälsomyndigheten: Så många 70+ räddades av restriktionerna

Upp till 1 300 dödsfall undveks genom de restriktiva råd för personer över 70 år, som nu har slopats. Men restriktionerna ledde samtidigt till ökad psykisk ohälsa.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutade råda personer 70+ om särskild försiktighet med sociala kontakter under coronapandemin, publicerade myndigheten en beräkning av hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som förhindrats sedan rekommendationen infördes i mars.

Enligt de två scenarier med olika kontaktintensitet som modellerats minskade dödsfallen bland hemmaboende 70+ tack vare restriktionerna med mellan 750 och 1 300 fram till september. Siffrorna kan jämföras med det faktiska antalet döda som var 1 708. Beräkningarna visar också en minskning av sjukhusvård för gruppen med mellan 2 100 och 3 600 fall, jämfört med verklighetens 4 500.

Folkhälsomyndighetens rapport bidrar också med kunskap om konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Mycket tyder på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår sämre. Dessa grupper är också svårast att nå med det förebyggande arbete som enligt Folkhälsomyndigheten måste intensifieras – bland annat behöver den digitala kompetensen öka bland äldre.

LÄS HELA RAPPORTEN

Relaterat

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…