Nivåer på dödsfall. Den nedersta, orange linjen visar det faktiska antalet och de övre beräknade scenarier.

Folkhälsomyndigheten: Så många 70+ räddades av restriktionerna

Upp till 1 300 dödsfall undveks genom de restriktiva råd för personer över 70 år, som nu har slopats. Men restriktionerna ledde samtidigt till ökad psykisk ohälsa.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutade råda personer 70+ om särskild försiktighet med sociala kontakter under coronapandemin, publicerade myndigheten en beräkning av hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som förhindrats sedan rekommendationen infördes i mars.

Enligt de två scenarier med olika kontaktintensitet som modellerats minskade dödsfallen bland hemmaboende 70+ tack vare restriktionerna med mellan 750 och 1 300 fram till september. Siffrorna kan jämföras med det faktiska antalet döda som var 1 708. Beräkningarna visar också en minskning av sjukhusvård för gruppen med mellan 2 100 och 3 600 fall, jämfört med verklighetens 4 500.

Folkhälsomyndighetens rapport bidrar också med kunskap om konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Mycket tyder på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår sämre. Dessa grupper är också svårast att nå med det förebyggande arbete som enligt Folkhälsomyndigheten måste intensifieras – bland annat behöver den digitala kompetensen öka bland äldre.

LÄS HELA RAPPORTEN

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…