Nivåer på dödsfall. Den nedersta, orange linjen visar det faktiska antalet och de övre beräknade scenarier.

Folkhälsomyndigheten: Så många 70+ räddades av restriktionerna

Upp till 1 300 dödsfall undveks genom de restriktiva råd för personer över 70 år, som nu har slopats. Men restriktionerna ledde samtidigt till ökad psykisk ohälsa.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutade råda personer 70+ om särskild försiktighet med sociala kontakter under coronapandemin, publicerade myndigheten en beräkning av hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som förhindrats sedan rekommendationen infördes i mars.

Enligt de två scenarier med olika kontaktintensitet som modellerats minskade dödsfallen bland hemmaboende 70+ tack vare restriktionerna med mellan 750 och 1 300 fram till september. Siffrorna kan jämföras med det faktiska antalet döda som var 1 708. Beräkningarna visar också en minskning av sjukhusvård för gruppen med mellan 2 100 och 3 600 fall, jämfört med verklighetens 4 500.

Folkhälsomyndighetens rapport bidrar också med kunskap om konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Mycket tyder på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår sämre. Dessa grupper är också svårast att nå med det förebyggande arbete som enligt Folkhälsomyndigheten måste intensifieras – bland annat behöver den digitala kompetensen öka bland äldre.

LÄS HELA RAPPORTEN

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…