Nivåer på dödsfall. Den nedersta, orange linjen visar det faktiska antalet och de övre beräknade scenarier.

Folkhälsomyndigheten: Så många 70+ räddades av restriktionerna

Upp till 1 300 dödsfall undveks genom de restriktiva råd för personer över 70 år, som nu har slopats. Men restriktionerna ledde samtidigt till ökad psykisk ohälsa.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutade råda personer 70+ om särskild försiktighet med sociala kontakter under coronapandemin, publicerade myndigheten en beräkning av hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som förhindrats sedan rekommendationen infördes i mars.

Enligt de två scenarier med olika kontaktintensitet som modellerats minskade dödsfallen bland hemmaboende 70+ tack vare restriktionerna med mellan 750 och 1 300 fram till september. Siffrorna kan jämföras med det faktiska antalet döda som var 1 708. Beräkningarna visar också en minskning av sjukhusvård för gruppen med mellan 2 100 och 3 600 fall, jämfört med verklighetens 4 500.

Folkhälsomyndighetens rapport bidrar också med kunskap om konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Mycket tyder på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår sämre. Dessa grupper är också svårast att nå med det förebyggande arbete som enligt Folkhälsomyndigheten måste intensifieras – bland annat behöver den digitala kompetensen öka bland äldre.

LÄS HELA RAPPORTEN

Relaterat

Fortepengar till äldreforskning om covid-19

Forskningsrådet Forte satsar ytterligare anslag på forskning om coronapandemins effekter. Både SWEOLD och H70-studien får extra pengar med covid-19-inriktning.

Skarp kritik från Coronakommissionen

Sveriges hantering av coronavirusets följder för äldre personer har misslyckats på grund av bristande organisering av äldreomsorgen.

Fler nyheter

Existentiell ensamhet – äldres upplevelser och patientjournaler

LONE-studien, som drivs av forskare vid Högskolan Kristianstad och Malmö universitet, tar upp olika perspektiv på existentiell ensamhet. Nu har projektets tredje doktorand…

Coronastudie bland äldre i Norrbotten

Omvårdnadsforskare vid Luleå tekniska universitet ska samla in erfarenheter av pandemin från äldreomsorg och demensvård i Norrbotten.