Nivåer på dödsfall. Den nedersta, orange linjen visar det faktiska antalet och de övre beräknade scenarier.

Folkhälsomyndigheten: Så många 70+ räddades av restriktionerna

Upp till 1 300 dödsfall undveks genom de restriktiva råd för personer över 70 år, som nu har slopats. Men restriktionerna ledde samtidigt till ökad psykisk ohälsa.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutade råda personer 70+ om särskild försiktighet med sociala kontakter under coronapandemin, publicerade myndigheten en beräkning av hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som förhindrats sedan rekommendationen infördes i mars.

Enligt de två scenarier med olika kontaktintensitet som modellerats minskade dödsfallen bland hemmaboende 70+ tack vare restriktionerna med mellan 750 och 1 300 fram till september. Siffrorna kan jämföras med det faktiska antalet döda som var 1 708. Beräkningarna visar också en minskning av sjukhusvård för gruppen med mellan 2 100 och 3 600 fall, jämfört med verklighetens 4 500.

Folkhälsomyndighetens rapport bidrar också med kunskap om konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Mycket tyder på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår sämre. Dessa grupper är också svårast att nå med det förebyggande arbete som enligt Folkhälsomyndigheten måste intensifieras – bland annat behöver den digitala kompetensen öka bland äldre.

LÄS HELA RAPPORTEN

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…