Spruta
Foto: Pixabay

Hjärtforskare uppmanar alla 65+ att ta influensaspruta

Det finns en tydlig koppling mellan insjuknande i influensa och att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie. Nu uppmanas alla som är 65 år eller äldre att vaccinera sig inför den kommande influensasäsongen.

Vår studie visar att ju större spridning influensan får, desto fler behöver sjukhusvård för hjärtinfarkt. Alla över 65 år och riskgrupper för hjärt-/kärlsjukdom bör därför ta sin spruta – speciellt nu under coronapandemin, säger Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien.

Enligt tidigare studier är risken att dö av covid-19 dubbelt så stor om man samtidigt har influensan.

I den nya studien ingick data från totalt 133 562 patienter med hjärtinfarkt mellan 2009 och 2016. Forskarna jämförde tidpunkterna då patienterna insjuknat med nationella register över antalet bekräftade influensafall. De fann en tydlig koppling mellan insjuknande i influensa och att drabbas hjärtinfarkt.

– En hjärtinfarkt kan vara dödlig och Ole Fröberts forskning signalerar att vi antagligen på ett mycket enkelt sätt kan rädda liv. Låt oss alla hjälpas åt att uppmana riskpersoner i vår närhet att vaccinera sig mot influensa, dels för att minska risken för lidande och förtida död, men också för att det är viktigt att i coronatider dämpa trycket på sjukvårdssystemet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, som har gett stöd till studien.

Relaterat

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…