Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, säger att borttagandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70+ är ett steg mot att minska ensamheten. Foto: Högskolan Dalarna/Holger Ellgaard (CC BY-SA 4.0)

Forskare välkomnar lättade rekommendationer för 70+

Folkhälsomyndigheten meddelade i går att de särskilda rekommendationerna för personer 70+ tas bort. Forskaren Lena Dahlberg välkomnar beslutet och säger att den långa isoleringen av äldre har påverkat deras livskvalitet och försämrat den psykiska hälsan.

Sedan april har personer i gruppen 70+ och i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor som en del av smittskyddsåtgärderna under coronapandemin. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit beslutet att hävda rekommendationerna med hänsyn till bland annat äldre personers psykiska hälsa.

Det är ett besked som Eva Dahlberg, docent i socialt arbete på Högskolan Dalarna, välkomnar. Hon har tidigare varit kritisk till att rekommendationerna fortsatte för alla 70+, utan att ta hänsyn till deras allmänna hälsotillstånd.

– Åldersgruppen 70 år eller äldre en mycket heterogen grupp, där en del personer är både friska och aktiva, medan andra har underliggande sjukdomar som innebär att de är extra sårbara. Det var därför inte rimligt att fortsätta med samma strikta rekommendationer till alla dessa individer, säger hon på högskolans webbsida.

Hon säger vidare att den sociala isoleringen som har uppstått under pandemin har lett till att fler äldre upplever ensamhet, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och även förtida död.

– Att ta bort restriktionerna är ett viktigt steg för att bryta isoleringen och därmed minska ensamheten. Sen måste förstås umgänge med andra personer ändå ske med försiktighet, precis som för alla oss andra, säger Lena Dahlberg.

ÄLDRE I CENTRUM-PODDEN

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om hur ensamhet påverkar äldre personer. Lyssna på SoundcloudSpotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…