Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, säger att borttagandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70+ är ett steg mot att minska ensamheten. Foto: Högskolan Dalarna/Holger Ellgaard (CC BY-SA 4.0)

Forskare välkomnar lättade rekommendationer för 70+

Folkhälsomyndigheten meddelade i går att de särskilda rekommendationerna för personer 70+ tas bort. Forskaren Lena Dahlberg välkomnar beslutet och säger att den långa isoleringen av äldre har påverkat deras livskvalitet och försämrat den psykiska hälsan.

Sedan april har personer i gruppen 70+ och i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor som en del av smittskyddsåtgärderna under coronapandemin. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit beslutet att hävda rekommendationerna med hänsyn till bland annat äldre personers psykiska hälsa.

Det är ett besked som Eva Dahlberg, docent i socialt arbete på Högskolan Dalarna, välkomnar. Hon har tidigare varit kritisk till att rekommendationerna fortsatte för alla 70+, utan att ta hänsyn till deras allmänna hälsotillstånd.

– Åldersgruppen 70 år eller äldre en mycket heterogen grupp, där en del personer är både friska och aktiva, medan andra har underliggande sjukdomar som innebär att de är extra sårbara. Det var därför inte rimligt att fortsätta med samma strikta rekommendationer till alla dessa individer, säger hon på högskolans webbsida.

Hon säger vidare att den sociala isoleringen som har uppstått under pandemin har lett till att fler äldre upplever ensamhet, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och även förtida död.

– Att ta bort restriktionerna är ett viktigt steg för att bryta isoleringen och därmed minska ensamheten. Sen måste förstås umgänge med andra personer ändå ske med försiktighet, precis som för alla oss andra, säger Lena Dahlberg.

ÄLDRE I CENTRUM-PODDEN

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om hur ensamhet påverkar äldre personer. Lyssna på SoundcloudSpotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…