Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, säger att borttagandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70+ är ett steg mot att minska ensamheten. Foto: Högskolan Dalarna/Holger Ellgaard (CC BY-SA 4.0)

Forskare välkomnar lättade rekommendationer för 70+

Folkhälsomyndigheten meddelade i går att de särskilda rekommendationerna för personer 70+ tas bort. Forskaren Lena Dahlberg välkomnar beslutet och säger att den långa isoleringen av äldre har påverkat deras livskvalitet och försämrat den psykiska hälsan.

Sedan april har personer i gruppen 70+ och i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor som en del av smittskyddsåtgärderna under coronapandemin. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit beslutet att hävda rekommendationerna med hänsyn till bland annat äldre personers psykiska hälsa.

Det är ett besked som Eva Dahlberg, docent i socialt arbete på Högskolan Dalarna, välkomnar. Hon har tidigare varit kritisk till att rekommendationerna fortsatte för alla 70+, utan att ta hänsyn till deras allmänna hälsotillstånd.

– Åldersgruppen 70 år eller äldre en mycket heterogen grupp, där en del personer är både friska och aktiva, medan andra har underliggande sjukdomar som innebär att de är extra sårbara. Det var därför inte rimligt att fortsätta med samma strikta rekommendationer till alla dessa individer, säger hon på högskolans webbsida.

Hon säger vidare att den sociala isoleringen som har uppstått under pandemin har lett till att fler äldre upplever ensamhet, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och även förtida död.

– Att ta bort restriktionerna är ett viktigt steg för att bryta isoleringen och därmed minska ensamheten. Sen måste förstås umgänge med andra personer ändå ske med försiktighet, precis som för alla oss andra, säger Lena Dahlberg.

ÄLDRE I CENTRUM-PODDEN

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om hur ensamhet påverkar äldre personer. Lyssna på SoundcloudSpotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fler nyheter

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att…

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…