Porträtt av Konstantinos-Georgios Papaioannou, som står på en friidrottsanläggning utomhus.
Konstantinos-Georgios Papaioannou. Foto: Jasenka Dobric.

Grönsaker kan skydda mot inflammation

Grönsaker, fysisk aktivitet och minskat stillasittande är tre viktiga faktorer för att få ner nivåerna av inflammation i kroppen hos äldre personer. Det konstaterar en ny avhandling från Örebro universitet.

Konstantinos-Georgios Papaioannou är en del av forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet. Nu har han disputerat med avhandlingen Diet and physical activity behaviors for healthy aging där han alltså undersöker effekter av och samband mellan fysisk aktivitet och kostintag bland äldre personer.

Avhandlingens studier visar bland annat att äldre personer som åt två portioner grönsaker eller mer varje dag hade lägre nivåer av en inflammatorisk biomarkör, ett samband som gällde vare sig man var fysiskt aktiv eller inaktiv, eller om man i övrigt åt hälsosamt. Mängden kroppsfett spelade heller ingen roll.

– Det är i linje med tidigare forskning. Att vi har tagit hänsyn till mängden kroppsfett i vår studie stärker ytterligare våra resultat eftersom det finns ett samband mellan inflammatoriska markörer och mängden kroppsfett, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou i en nyhet på Örebro universitets hemsida.

Mer oväntat var det att intag av frukt inte uppvisade samma mönster.

– Det kan delvis förklaras med otillräckligt intag av frukter. Flera studier behövs inom det här området för att bestämma den optimala mängden frukt och grönsaker som ger positiva hälsoeffekter bland äldre.

Stillasittande uppvisade ett starkt samband med inflammation. Att träna med måttlig till kraftig belastning kunde inte kompensera för de skadliga effekterna av i långa perioder vara helt inaktiv. Snarare var det total fysisk aktivitet per dag som kunde göra skillnad. Om den dagliga aktiviteten minskar får stillasittandet alltså genomslag på inflammationer i kroppen.

– Vår forskning stödjer de nuvarande riktlinjerna för kost och fysisk aktivitet. Den visar också att det dagliga intaget av grönsaker kan främja hälsan hos äldre även om intaget inte uppgår till det rekommenderade intaget som är fem knytnävsstora portioner frukt och grönt om dagen. Resultaten kan användas av alla som vill förbättra sin hälsa. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också ha nytta av resultaten i sitt arbete med att främja ett hälsosamt åldrande, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Läs avhandlingen

Konstantinos-Georgios Papaioannou (2022). Diet and physical activity behaviors for healthy aging. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar
O Bergens, A Nilsson, K-G Papaioannou och F Kadi (2022). Sedentary patterns and systemic inflammation: Sex-specific links in older adults. Frontiers in physiology.

K-G Papaioannou, F Kadi och A Nilsson (2022). Consumption of vegetables is associated with systemic inflammation in older adults. Nutrients.

K-G Papaioannou, F Kadi och A Nilsson (2022). Benefits of fruit and vegetable consumption on prevalence of metabolic syndrome are independent of physical activity behaviors in older adults. Nutrients.

K-G Papaioannou, A Nilsson, LM Nilsson och F Kadi (2021). Healthy eating is associated with sarcopenia risk in physically active older adults. Nutrients.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Fler nyheter

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…