Porträtt av Konstantinos-Georgios Papaioannou, som står på en friidrottsanläggning utomhus.
Konstantinos-Georgios Papaioannou. Foto: Jasenka Dobric.

Grönsaker kan skydda mot inflammation

Grönsaker, fysisk aktivitet och minskat stillasittande är tre viktiga faktorer för att få ner nivåerna av inflammation i kroppen hos äldre personer. Det konstaterar en ny avhandling från Örebro universitet.

Konstantinos-Georgios Papaioannou är en del av forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet. Nu har han disputerat med avhandlingen Diet and physical activity behaviors for healthy aging där han alltså undersöker effekter av och samband mellan fysisk aktivitet och kostintag bland äldre personer.

Avhandlingens studier visar bland annat att äldre personer som åt två portioner grönsaker eller mer varje dag hade lägre nivåer av en inflammatorisk biomarkör, ett samband som gällde vare sig man var fysiskt aktiv eller inaktiv, eller om man i övrigt åt hälsosamt. Mängden kroppsfett spelade heller ingen roll.

– Det är i linje med tidigare forskning. Att vi har tagit hänsyn till mängden kroppsfett i vår studie stärker ytterligare våra resultat eftersom det finns ett samband mellan inflammatoriska markörer och mängden kroppsfett, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou i en nyhet på Örebro universitets hemsida.

Mer oväntat var det att intag av frukt inte uppvisade samma mönster.

– Det kan delvis förklaras med otillräckligt intag av frukter. Flera studier behövs inom det här området för att bestämma den optimala mängden frukt och grönsaker som ger positiva hälsoeffekter bland äldre.

Stillasittande uppvisade ett starkt samband med inflammation. Att träna med måttlig till kraftig belastning kunde inte kompensera för de skadliga effekterna av i långa perioder vara helt inaktiv. Snarare var det total fysisk aktivitet per dag som kunde göra skillnad. Om den dagliga aktiviteten minskar får stillasittandet alltså genomslag på inflammationer i kroppen.

– Vår forskning stödjer de nuvarande riktlinjerna för kost och fysisk aktivitet. Den visar också att det dagliga intaget av grönsaker kan främja hälsan hos äldre även om intaget inte uppgår till det rekommenderade intaget som är fem knytnävsstora portioner frukt och grönt om dagen. Resultaten kan användas av alla som vill förbättra sin hälsa. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också ha nytta av resultaten i sitt arbete med att främja ett hälsosamt åldrande, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Läs avhandlingen

Konstantinos-Georgios Papaioannou (2022). Diet and physical activity behaviors for healthy aging. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar
O Bergens, A Nilsson, K-G Papaioannou och F Kadi (2022). Sedentary patterns and systemic inflammation: Sex-specific links in older adults. Frontiers in physiology.

K-G Papaioannou, F Kadi och A Nilsson (2022). Consumption of vegetables is associated with systemic inflammation in older adults. Nutrients.

K-G Papaioannou, F Kadi och A Nilsson (2022). Benefits of fruit and vegetable consumption on prevalence of metabolic syndrome are independent of physical activity behaviors in older adults. Nutrients.

K-G Papaioannou, A Nilsson, LM Nilsson och F Kadi (2021). Healthy eating is associated with sarcopenia risk in physically active older adults. Nutrients.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.