Hälsorapporten: Många känner oro för covid-19

När Folkhälsomyndigheten sammanställde sin Hälsorapport för maj månad uppgav 90 procent att de var oroliga för att någon nära ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Elva procent av de äldre är rädda att inte få bra vård.

Folkhälsomyndighetens enkätundersökning nådde 1 400 personer, varav 93 procent upplevde att de har ett bra allmäntillstånd. Myndigheten hade farhågor om att fler skulle må dåligt, då många levt isolerade under pandemins första halvår, men siffrorna för stress och nedstämdhet motsvarar mätningarna som gjordes innan corona fick spridning i Sverige.

– Även om dessa första resultat är ganska gynnsamma är det bara en undersökning på övergripande nivå. Det finns troligen grupper som har drabbats mycket hårdare av pandemin än vad som framgår här. Vi ser heller inte slutet av pandemin än och ju längre detta pågår desto större är riskerna för att den psykiska hälsan ska försämras i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i en nyhetsartikel på myndighetens webbsajt.

90 procent av de svarande uppgav att de känner oro för att någon närstående ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Bland äldre personer var 13 procent mycket oroliga för att drabbas allvarligt av covid-19. Elva procent var mycket oroliga för att inte få vård och 14 procent visste inte om de kunde räkna med att få hjälp om de isoleras av sjukdom.

– Detta är viktiga signaler som behöver fångas upp av framför allt kommunerna som behöver vara medvetna om detta och hjälpa till, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hälsorapport för maj 2020.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…