Hälsorapporten: Många känner oro för covid-19

När Folkhälsomyndigheten sammanställde sin Hälsorapport för maj månad uppgav 90 procent att de var oroliga för att någon nära ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Elva procent av de äldre är rädda att inte få bra vård.

Folkhälsomyndighetens enkätundersökning nådde 1 400 personer, varav 93 procent upplevde att de har ett bra allmäntillstånd. Myndigheten hade farhågor om att fler skulle må dåligt, då många levt isolerade under pandemins första halvår, men siffrorna för stress och nedstämdhet motsvarar mätningarna som gjordes innan corona fick spridning i Sverige.

– Även om dessa första resultat är ganska gynnsamma är det bara en undersökning på övergripande nivå. Det finns troligen grupper som har drabbats mycket hårdare av pandemin än vad som framgår här. Vi ser heller inte slutet av pandemin än och ju längre detta pågår desto större är riskerna för att den psykiska hälsan ska försämras i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i en nyhetsartikel på myndighetens webbsajt.

90 procent av de svarande uppgav att de känner oro för att någon närstående ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Bland äldre personer var 13 procent mycket oroliga för att drabbas allvarligt av covid-19. Elva procent var mycket oroliga för att inte få vård och 14 procent visste inte om de kunde räkna med att få hjälp om de isoleras av sjukdom.

– Detta är viktiga signaler som behöver fångas upp av framför allt kommunerna som behöver vara medvetna om detta och hjälpa till, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hälsorapport för maj 2020.

Relaterat

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på fyra äldreboenden. Det berättar författarna bakom Studieförbundet näringsliv och samhälles (SNS) i en ny rapport.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.