Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker
Hälsosamtalen påverkade deltagarnas matvanor. Foto: Mostphotos

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård drivs av Sveriges regioner i samverkan och har som mål att både ta fram, sprida och bidra till användningen av relevant kunskap i hälso- och sjukvården. Nyligen publicerade de en rapport som presenterar en kunskapsöversikt över den svenska modellen för riktade hälsosamtal, som utvecklats sedan 1985 i regionerna Skaraborg/Jönköping och Västerbotten.

Rapporten visar att det finns sju studier som följt upp effekterna av hälsosamtalen. Överlag var deras resultat samstämmiga – hälsosamtalen har stor effekt på dödligheten i allmänhet och på dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar i synnerhet. De verkar ha effekt på olika riskfaktorer, som blodtryck, kolesterol, midjemått och BMI. Bland livsstilsförändringar gick det bara att se en effekt på matvanorna.

Även när man ställer förbättringarna i relation till socioekonomisk ojämlikhet ger hälsosamtalen goda resultat. Här kan man se att personer med kort utbildning, som generellt har sämre hälsa, i högre utsträckning deltog i hälsosamtal, och dessutom uppvisade mer minskad dödlighet, och exempelvis bättre sänkning av kolesterolnivåer. Samtalen minskar med andra ord ojämlikheten i hälsa.

– Återigen får vi bekräftelse på att vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ger resultat. Det är väldigt roligt och en bekräftelse på vikten av det arbete alla distriktssköterskor som jobbar med Västerbottens hälsoundersökningar gör, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (2022). Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för riktade hälsosamtal.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Fler nyheter

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…