Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker
Hälsosamtalen påverkade deltagarnas matvanor. Foto: Mostphotos

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård drivs av Sveriges regioner i samverkan och har som mål att både ta fram, sprida och bidra till användningen av relevant kunskap i hälso- och sjukvården. Nyligen publicerade de en rapport som presenterar en kunskapsöversikt över den svenska modellen för riktade hälsosamtal, som utvecklats sedan 1985 i regionerna Skaraborg/Jönköping och Västerbotten.

Rapporten visar att det finns sju studier som följt upp effekterna av hälsosamtalen. Överlag var deras resultat samstämmiga – hälsosamtalen har stor effekt på dödligheten i allmänhet och på dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar i synnerhet. De verkar ha effekt på olika riskfaktorer, som blodtryck, kolesterol, midjemått och BMI. Bland livsstilsförändringar gick det bara att se en effekt på matvanorna.

Även när man ställer förbättringarna i relation till socioekonomisk ojämlikhet ger hälsosamtalen goda resultat. Här kan man se att personer med kort utbildning, som generellt har sämre hälsa, i högre utsträckning deltog i hälsosamtal, och dessutom uppvisade mer minskad dödlighet, och exempelvis bättre sänkning av kolesterolnivåer. Samtalen minskar med andra ord ojämlikheten i hälsa.

– Återigen får vi bekräftelse på att vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ger resultat. Det är väldigt roligt och en bekräftelse på vikten av det arbete alla distriktssköterskor som jobbar med Västerbottens hälsoundersökningar gör, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (2022). Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för riktade hälsosamtal.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…