Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker
Hälsosamtalen påverkade deltagarnas matvanor. Foto: Mostphotos

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård drivs av Sveriges regioner i samverkan och har som mål att både ta fram, sprida och bidra till användningen av relevant kunskap i hälso- och sjukvården. Nyligen publicerade de en rapport som presenterar en kunskapsöversikt över den svenska modellen för riktade hälsosamtal, som utvecklats sedan 1985 i regionerna Skaraborg/Jönköping och Västerbotten.

Rapporten visar att det finns sju studier som följt upp effekterna av hälsosamtalen. Överlag var deras resultat samstämmiga – hälsosamtalen har stor effekt på dödligheten i allmänhet och på dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar i synnerhet. De verkar ha effekt på olika riskfaktorer, som blodtryck, kolesterol, midjemått och BMI. Bland livsstilsförändringar gick det bara att se en effekt på matvanorna.

Även när man ställer förbättringarna i relation till socioekonomisk ojämlikhet ger hälsosamtalen goda resultat. Här kan man se att personer med kort utbildning, som generellt har sämre hälsa, i högre utsträckning deltog i hälsosamtal, och dessutom uppvisade mer minskad dödlighet, och exempelvis bättre sänkning av kolesterolnivåer. Samtalen minskar med andra ord ojämlikheten i hälsa.

– Återigen får vi bekräftelse på att vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ger resultat. Det är väldigt roligt och en bekräftelse på vikten av det arbete alla distriktssköterskor som jobbar med Västerbottens hälsoundersökningar gör, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (2022). Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för riktade hälsosamtal.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…