Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker
Hälsosamtalen påverkade deltagarnas matvanor. Foto: Mostphotos

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård drivs av Sveriges regioner i samverkan och har som mål att både ta fram, sprida och bidra till användningen av relevant kunskap i hälso- och sjukvården. Nyligen publicerade de en rapport som presenterar en kunskapsöversikt över den svenska modellen för riktade hälsosamtal, som utvecklats sedan 1985 i regionerna Skaraborg/Jönköping och Västerbotten.

Rapporten visar att det finns sju studier som följt upp effekterna av hälsosamtalen. Överlag var deras resultat samstämmiga – hälsosamtalen har stor effekt på dödligheten i allmänhet och på dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar i synnerhet. De verkar ha effekt på olika riskfaktorer, som blodtryck, kolesterol, midjemått och BMI. Bland livsstilsförändringar gick det bara att se en effekt på matvanorna.

Även när man ställer förbättringarna i relation till socioekonomisk ojämlikhet ger hälsosamtalen goda resultat. Här kan man se att personer med kort utbildning, som generellt har sämre hälsa, i högre utsträckning deltog i hälsosamtal, och dessutom uppvisade mer minskad dödlighet, och exempelvis bättre sänkning av kolesterolnivåer. Samtalen minskar med andra ord ojämlikheten i hälsa.

– Återigen får vi bekräftelse på att vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ger resultat. Det är väldigt roligt och en bekräftelse på vikten av det arbete alla distriktssköterskor som jobbar med Västerbottens hälsoundersökningar gör, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (2022). Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för riktade hälsosamtal.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.