Porträttfoto - Thomas Sjöström
Thomas Sjöström är först att examineras vid Campus Västervik. Foto: Högskolan Väst.

Hellre vårdcentral än app i telefonen

Thomas Sjöströms licentiatuppsats, som undersöker äldre patienters användning av digtiala vårdtjänster, visar att många hellre går till sin vårdcentral. Och det är inte för att de inte behärskar tekniken.

Uppstsens omslagThomas Sjöström är forskarstuderande i arbetsintegrerat lärande på Högskolan Västs Campus Västervik. I sitt licentiatarbete undersöker han användningen av digitala vårdtjänster på landsbygden, och det visar sig att trots vårt glest befolkade land utnyttjar inte äldre personer på landsbygden digitala vårdtjänster så mycket som de har möjlighet till.

Det ligger nära till hands att tro att det är tekniken som avskräcker dem, men andra faktorer är viktigare.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, säger Thomas Sjöström i en nyhet på Högskolan Västs hemsida.

Patienterna trivs helt enkelt bättre med att besöka sin vårdcentral.

– När de kommer dit kanske de träffar en granne, snackar om det senaste. Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen.

Thomas Sjöström tycker att vi behöver bredda idén om att digitala tjänster är bästa sättet att göra vården mer tillgänglig.

– Om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger han.

Licentiatseminariet är den första examinationen på forskarutbildningsnivån som Högskolan Väst arrangerar på Campus Västervik. Från början hade man en samverkan kring utbildning, som nu alltså tagit steget till att även bli en forskningssamverkan.

Läs uppsatsen

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada…

Äldre exkluderas från teknikuvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…