Porträttfoto - Thomas Sjöström
Thomas Sjöström är först att examineras vid Campus Västervik. Foto: Högskolan Väst.

Hellre vårdcentral än app i telefonen

Thomas Sjöströms licentiatuppsats, som undersöker äldre patienters användning av digtiala vårdtjänster, visar att många hellre går till sin vårdcentral. Och det är inte för att de inte behärskar tekniken.

Uppstsens omslagThomas Sjöström är forskarstuderande i arbetsintegrerat lärande på Högskolan Västs Campus Västervik. I sitt licentiatarbete undersöker han användningen av digitala vårdtjänster på landsbygden, och det visar sig att trots vårt glest befolkade land utnyttjar inte äldre personer på landsbygden digitala vårdtjänster så mycket som de har möjlighet till.

Det ligger nära till hands att tro att det är tekniken som avskräcker dem, men andra faktorer är viktigare.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, säger Thomas Sjöström i en nyhet på Högskolan Västs hemsida.

Patienterna trivs helt enkelt bättre med att besöka sin vårdcentral.

– När de kommer dit kanske de träffar en granne, snackar om det senaste. Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen.

Thomas Sjöström tycker att vi behöver bredda idén om att digitala tjänster är bästa sättet att göra vården mer tillgänglig.

– Om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger han.

Licentiatseminariet är den första examinationen på forskarutbildningsnivån som Högskolan Väst arrangerar på Campus Västervik. Från början hade man en samverkan kring utbildning, som nu alltså tagit steget till att även bli en forskningssamverkan.

Läs uppsatsen

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…