Porträttfoto - Thomas Sjöström
Thomas Sjöström är först att examineras vid Campus Västervik. Foto: Högskolan Väst.

Hellre vårdcentral än app i telefonen

Thomas Sjöströms licentiatuppsats, som undersöker äldre patienters användning av digtiala vårdtjänster, visar att många hellre går till sin vårdcentral. Och det är inte för att de inte behärskar tekniken.

Uppstsens omslagThomas Sjöström är forskarstuderande i arbetsintegrerat lärande på Högskolan Västs Campus Västervik. I sitt licentiatarbete undersöker han användningen av digitala vårdtjänster på landsbygden, och det visar sig att trots vårt glest befolkade land utnyttjar inte äldre personer på landsbygden digitala vårdtjänster så mycket som de har möjlighet till.

Det ligger nära till hands att tro att det är tekniken som avskräcker dem, men andra faktorer är viktigare.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, säger Thomas Sjöström i en nyhet på Högskolan Västs hemsida.

Patienterna trivs helt enkelt bättre med att besöka sin vårdcentral.

– När de kommer dit kanske de träffar en granne, snackar om det senaste. Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen.

Thomas Sjöström tycker att vi behöver bredda idén om att digitala tjänster är bästa sättet att göra vården mer tillgänglig.

– Om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger han.

Licentiatseminariet är den första examinationen på forskarutbildningsnivån som Högskolan Väst arrangerar på Campus Västervik. Från början hade man en samverkan kring utbildning, som nu alltså tagit steget till att även bli en forskningssamverkan.

Läs uppsatsen

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…