Porträttfoto - Thomas Sjöström
Thomas Sjöström är först att examineras vid Campus Västervik. Foto: Högskolan Väst.

Hellre vårdcentral än app i telefonen

Thomas Sjöströms licentiatuppsats, som undersöker äldre patienters användning av digtiala vårdtjänster, visar att många hellre går till sin vårdcentral. Och det är inte för att de inte behärskar tekniken.

Uppstsens omslagThomas Sjöström är forskarstuderande i arbetsintegrerat lärande på Högskolan Västs Campus Västervik. I sitt licentiatarbete undersöker han användningen av digitala vårdtjänster på landsbygden, och det visar sig att trots vårt glest befolkade land utnyttjar inte äldre personer på landsbygden digitala vårdtjänster så mycket som de har möjlighet till.

Det ligger nära till hands att tro att det är tekniken som avskräcker dem, men andra faktorer är viktigare.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, säger Thomas Sjöström i en nyhet på Högskolan Västs hemsida.

Patienterna trivs helt enkelt bättre med att besöka sin vårdcentral.

– När de kommer dit kanske de träffar en granne, snackar om det senaste. Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen.

Thomas Sjöström tycker att vi behöver bredda idén om att digitala tjänster är bästa sättet att göra vården mer tillgänglig.

– Om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger han.

Licentiatseminariet är den första examinationen på forskarutbildningsnivån som Högskolan Väst arrangerar på Campus Västervik. Från början hade man en samverkan kring utbildning, som nu alltså tagit steget till att även bli en forskningssamverkan.

Läs uppsatsen

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…