En äldre kvinna och en äldre man sitter på varsin motionscykel i ett gym.
Foto: Oleksandr Latkun/Mostphotos

Högintensiv träning fungerade bra för äldre

Man kan träna kortare tid och nå samma resultat, men många har varit oroliga för om högintensiv träning verkligen är säker för äldre personer. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat och testat ett eget träningsprogram med goda resultat.

Högintensiv träning, HIT, består ofta av korta, intensiva intervaller med en kortare total träningstid än vid medelintensiv träning. Metoden har visat bra resultat, men inte testats i någon högre utsträckning bland äldre personer. Nu har en forskargrupp i Umeå utvecklat en träningsmetod, just för äldre personer, med en individuellt anpassad träningsintensitet.

Forskarna utvärderade sin metod genom att låta 68 äldre personer träna antingen högintensivt (total träningstid 20 minuter) eller medelintensivt (total träningstid 40 minuter), två gånger i veckan under tolv veckor.

Resultaten visade samma effekt på syreupptagningsförmåga och blodtryck, trots att träningspassen var hälften så långa. Dessutom ledde HIT-passen till en större förbättring av arbetsminnet.

Många har haft farhågor om att det finns risker för äldre personer att genomföra högintensiv träning.

– Vi har därför tagit fram ett program som går att genomföra i grupp, även om varje deltagare tränar på sin intensitet, och där både motstånd och cykeltakt är reglerade, vilket ska minska risken för komplikationer. Det verkar ha fungerat väl i vår studie, för närvaron var 88 procent i genomsnitt och inga allvarliga komplikationer förekom, säger Erik Rosendahl, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

De blickar nu framåt för att skapa nya träningsprogram och följa upp dem.

– Ett är HIT Hem, där vi tillsammans med äldre personer utvecklar och utvärderar olika sätt att träna högintensivt i hemmet. Det blir andra övningar än cykling, men tänket är detsamma. En annan är HIT Grupp, med målet att träningsanläggningar kan ta in HIT-cyklandet i ordinarie utbud.

Läs den vetenskapliga artikeln

E Simonsson, S Levik Sandström, M Hedlund, H Holmberg, B Johansson, N Lindelöf, C-J Boraxbekk och E Rosendahl (2023). Effects of controlled supramaximal high-Intensity interval training on cardiorespiratory fitness and global cognitive function in older adults: The Umeå HIT study – A randomized controlled trial. The journals of gerontology: Series A

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…