En äldre kvinna och en äldre man sitter på varsin motionscykel i ett gym.
Foto: Oleksandr Latkun/Mostphotos

Högintensiv träning fungerade bra för äldre

Man kan träna kortare tid och nå samma resultat, men många har varit oroliga för om högintensiv träning verkligen är säker för äldre personer. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat och testat ett eget träningsprogram med goda resultat.

Högintensiv träning, HIT, består ofta av korta, intensiva intervaller med en kortare total träningstid än vid medelintensiv träning. Metoden har visat bra resultat, men inte testats i någon högre utsträckning bland äldre personer. Nu har en forskargrupp i Umeå utvecklat en träningsmetod, just för äldre personer, med en individuellt anpassad träningsintensitet.

Forskarna utvärderade sin metod genom att låta 68 äldre personer träna antingen högintensivt (total träningstid 20 minuter) eller medelintensivt (total träningstid 40 minuter), två gånger i veckan under tolv veckor.

Resultaten visade samma effekt på syreupptagningsförmåga och blodtryck, trots att träningspassen var hälften så långa. Dessutom ledde HIT-passen till en större förbättring av arbetsminnet.

Många har haft farhågor om att det finns risker för äldre personer att genomföra högintensiv träning.

– Vi har därför tagit fram ett program som går att genomföra i grupp, även om varje deltagare tränar på sin intensitet, och där både motstånd och cykeltakt är reglerade, vilket ska minska risken för komplikationer. Det verkar ha fungerat väl i vår studie, för närvaron var 88 procent i genomsnitt och inga allvarliga komplikationer förekom, säger Erik Rosendahl, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

De blickar nu framåt för att skapa nya träningsprogram och följa upp dem.

– Ett är HIT Hem, där vi tillsammans med äldre personer utvecklar och utvärderar olika sätt att träna högintensivt i hemmet. Det blir andra övningar än cykling, men tänket är detsamma. En annan är HIT Grupp, med målet att träningsanläggningar kan ta in HIT-cyklandet i ordinarie utbud.

Läs den vetenskapliga artikeln

E Simonsson, S Levik Sandström, M Hedlund, H Holmberg, B Johansson, N Lindelöf, C-J Boraxbekk och E Rosendahl (2023). Effects of controlled supramaximal high-Intensity interval training on cardiorespiratory fitness and global cognitive function in older adults: The Umeå HIT study – A randomized controlled trial. The journals of gerontology: Series A

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…