En äldre kvinna och en äldre man sitter på varsin motionscykel i ett gym.
Foto: Oleksandr Latkun/Mostphotos

Högintensiv träning fungerade bra för äldre

Man kan träna kortare tid och nå samma resultat, men många har varit oroliga för om högintensiv träning verkligen är säker för äldre personer. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat och testat ett eget träningsprogram med goda resultat.

Högintensiv träning, HIT, består ofta av korta, intensiva intervaller med en kortare total träningstid än vid medelintensiv träning. Metoden har visat bra resultat, men inte testats i någon högre utsträckning bland äldre personer. Nu har en forskargrupp i Umeå utvecklat en träningsmetod, just för äldre personer, med en individuellt anpassad träningsintensitet.

Forskarna utvärderade sin metod genom att låta 68 äldre personer träna antingen högintensivt (total träningstid 20 minuter) eller medelintensivt (total träningstid 40 minuter), två gånger i veckan under tolv veckor.

Resultaten visade samma effekt på syreupptagningsförmåga och blodtryck, trots att träningspassen var hälften så långa. Dessutom ledde HIT-passen till en större förbättring av arbetsminnet.

Många har haft farhågor om att det finns risker för äldre personer att genomföra högintensiv träning.

– Vi har därför tagit fram ett program som går att genomföra i grupp, även om varje deltagare tränar på sin intensitet, och där både motstånd och cykeltakt är reglerade, vilket ska minska risken för komplikationer. Det verkar ha fungerat väl i vår studie, för närvaron var 88 procent i genomsnitt och inga allvarliga komplikationer förekom, säger Erik Rosendahl, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

De blickar nu framåt för att skapa nya träningsprogram och följa upp dem.

– Ett är HIT Hem, där vi tillsammans med äldre personer utvecklar och utvärderar olika sätt att träna högintensivt i hemmet. Det blir andra övningar än cykling, men tänket är detsamma. En annan är HIT Grupp, med målet att träningsanläggningar kan ta in HIT-cyklandet i ordinarie utbud.

Läs den vetenskapliga artikeln

E Simonsson, S Levik Sandström, M Hedlund, H Holmberg, B Johansson, N Lindelöf, C-J Boraxbekk och E Rosendahl (2023). Effects of controlled supramaximal high-Intensity interval training on cardiorespiratory fitness and global cognitive function in older adults: The Umeå HIT study – A randomized controlled trial. The journals of gerontology: Series A

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…