Ida Karlsson. Foto: Gunilla Sonnebring

Hon får nordiskt pris till lovande forskare

Nordic gerontological federation tilldelar Karolinska institutets Ida Karlsson årets pris till lovande forskare i gerontologi.

Nordic gerontological federation har beslutat att tilldela Ida Karlsson årets pris till lovande forskare i gerontologi. Ida Karlsson är postdoktor på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet, KI. Hon lade fram sin avhandling med titeln Dementia and its comorbidities: genetic and epigenetic influences vid Karolinska institutet 2017 och har också forskat vid Jönköping university och University of California riverside i USA.

På sin forskarsida på KI skriver Ida Karlsson att hon fokuserar på att förstå hur övervikt påverkar risken för åldersrelaterade sjukdomar, genom att undersöka varför olika former av övervikt har olika effekt på risken för demens, hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2 diabetes.

Priset delas ut vid den 26:e nordiska kongressen i gerontologi i Odense i Danmark i början av juni. Prissumman är 20 000 svenska kronor.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…