Sköterska ger en äldre kvinna en vaccin via en spruta.
Foto: Mostphotos

Inte kostnadseffektivt att vaccinera äldre mot bältros

Att erbjuda personer som är 65 år och äldre vaccin mot bältros är inte lönsamt för region Stockholm eftersom vaccinationsdoserna kostar för mycket. Det visar en ny analys från Stockholm centrum för hälsoekonomi där kostnader och hälsoeffekter jämförts mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Omkring 95 procent av alla vuxna i Sverige har haft vattkoppor. Det innebär att de flesta har en risk att utveckla bältros. De flesta som insjuknar i bältros får milda komplikationer, men vissa drabbas av långvarig smärta och komplikationer som kan minska livskvalitén och leda till ett ökat vårdbehov.

Stockholm centrum för hälsoekonomi har nyligen publicerat en rapport om kostnadseffektiviteten för bältrosvaccin. Personer som är 65 år och äldre i Region Stockholm som erbjudits vaccination mot bältros har jämförts med personer i samma ålder som inte erbjudits vaccination mot bältros. Syftet med analysen var att jämföra kostnader och hälsoeffekter mellan de olika grupperna.

De som deltog i analysen har blivit vaccinerade med Shingrix som är ett av två vacciner för bältros som finns på marknaden just nu. Vaccinet Zostavax som kom ut tidigare har lägre skyddseffekt än Shingrix och har tidigare utvärderats i en svensk kontext där man kom fram till att vaccinet inte var kostnadseffektivt.

Resultaten visar att vaccination av bältros med Shingrix-vaccinet, med ett pris per dos om 1 780 kronor, inte kan bedömas vara kostnadseffektivt i regionen.

–  Skulle priset minska skulle det gagna både äldre och regionen. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer relaterade till bältros, och de flesta behöver inte specialiserad vård eller slutenvård. Därför vägs hälsovinster och kostnadsbesparingar utifrån att färre äldre insjuknar efter vaccination inte upp mot kostnaderna för regionen om de skulle bekosta vaccinationen av äldre vid ett pris på 1780 kr per dos, säger Camilla Nystrand som är hälsoekonom på Centrum för hälsoekonomi.

Läs rapporten

C Nystrand C, S Hao, E Heintz och V Sparring (2023). Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm.

 

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…