Sköterska ger en äldre kvinna en vaccin via en spruta.
Foto: Mostphotos

Inte kostnadseffektivt att vaccinera äldre mot bältros

Att erbjuda personer som är 65 år och äldre vaccin mot bältros är inte lönsamt för region Stockholm eftersom vaccinationsdoserna kostar för mycket. Det visar en ny analys från Stockholm centrum för hälsoekonomi där kostnader och hälsoeffekter jämförts mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Omkring 95 procent av alla vuxna i Sverige har haft vattkoppor. Det innebär att de flesta har en risk att utveckla bältros. De flesta som insjuknar i bältros får milda komplikationer, men vissa drabbas av långvarig smärta och komplikationer som kan minska livskvalitén och leda till ett ökat vårdbehov.

Stockholm centrum för hälsoekonomi har nyligen publicerat en rapport om kostnadseffektiviteten för bältrosvaccin. Personer som är 65 år och äldre i Region Stockholm som erbjudits vaccination mot bältros har jämförts med personer i samma ålder som inte erbjudits vaccination mot bältros. Syftet med analysen var att jämföra kostnader och hälsoeffekter mellan de olika grupperna.

De som deltog i analysen har blivit vaccinerade med Shingrix som är ett av två vacciner för bältros som finns på marknaden just nu. Vaccinet Zostavax som kom ut tidigare har lägre skyddseffekt än Shingrix och har tidigare utvärderats i en svensk kontext där man kom fram till att vaccinet inte var kostnadseffektivt.

Resultaten visar att vaccination av bältros med Shingrix-vaccinet, med ett pris per dos om 1 780 kronor, inte kan bedömas vara kostnadseffektivt i regionen.

–  Skulle priset minska skulle det gagna både äldre och regionen. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer relaterade till bältros, och de flesta behöver inte specialiserad vård eller slutenvård. Därför vägs hälsovinster och kostnadsbesparingar utifrån att färre äldre insjuknar efter vaccination inte upp mot kostnaderna för regionen om de skulle bekosta vaccinationen av äldre vid ett pris på 1780 kr per dos, säger Camilla Nystrand som är hälsoekonom på Centrum för hälsoekonomi.

Läs rapporten

C Nystrand C, S Hao, E Heintz och V Sparring (2023). Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm.

 

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…