Sköterska ger en äldre kvinna en vaccin via en spruta.
Foto: Mostphotos

Inte kostnadseffektivt att vaccinera äldre mot bältros

Att erbjuda personer som är 65 år och äldre vaccin mot bältros är inte lönsamt för region Stockholm eftersom vaccinationsdoserna kostar för mycket. Det visar en ny analys från Stockholm centrum för hälsoekonomi där kostnader och hälsoeffekter jämförts mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Omkring 95 procent av alla vuxna i Sverige har haft vattkoppor. Det innebär att de flesta har en risk att utveckla bältros. De flesta som insjuknar i bältros får milda komplikationer, men vissa drabbas av långvarig smärta och komplikationer som kan minska livskvalitén och leda till ett ökat vårdbehov.

Stockholm centrum för hälsoekonomi har nyligen publicerat en rapport om kostnadseffektiviteten för bältrosvaccin. Personer som är 65 år och äldre i Region Stockholm som erbjudits vaccination mot bältros har jämförts med personer i samma ålder som inte erbjudits vaccination mot bältros. Syftet med analysen var att jämföra kostnader och hälsoeffekter mellan de olika grupperna.

De som deltog i analysen har blivit vaccinerade med Shingrix som är ett av två vacciner för bältros som finns på marknaden just nu. Vaccinet Zostavax som kom ut tidigare har lägre skyddseffekt än Shingrix och har tidigare utvärderats i en svensk kontext där man kom fram till att vaccinet inte var kostnadseffektivt.

Resultaten visar att vaccination av bältros med Shingrix-vaccinet, med ett pris per dos om 1 780 kronor, inte kan bedömas vara kostnadseffektivt i regionen.

–  Skulle priset minska skulle det gagna både äldre och regionen. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer relaterade till bältros, och de flesta behöver inte specialiserad vård eller slutenvård. Därför vägs hälsovinster och kostnadsbesparingar utifrån att färre äldre insjuknar efter vaccination inte upp mot kostnaderna för regionen om de skulle bekosta vaccinationen av äldre vid ett pris på 1780 kr per dos, säger Camilla Nystrand som är hälsoekonom på Centrum för hälsoekonomi.

Läs rapporten

C Nystrand C, S Hao, E Heintz och V Sparring (2023). Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm.

 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…