Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Stora brister inom kommunerna

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin hantering av covid-19 på äldreboenden. Det handlar framför allt om bristande bemanning och kompetens.

Innan årsskiftet kritiserade Ivo regionernas agerande under coronapandemin som bland annat har lett till bristande vård på äldreboenden. Men efter en fördjupad journalgranskning av 55 kommuner och privata utförare får även de stark kritik nu.

Enligt Ivo ligger de stora problemen framför allt i bemanningen och kompetensen. Det handlar bland annat om att det inte har funnits tillräckligt med personal och tillgång till skyddsutrustning.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Bemannings- och kompetensbristerna har också gjort det svårare att ge patienterna de insatser och den behandling som läkare ordinerat under pandemin.

Ytterligare ett problemområde är dokumentationsbristerna i journalföringen som är ungefär lika hög på de särskilda boendena som hos regionerna. Sjuksköterskor har rapporterat att det funnits perioder då de inte har hunnit dokumentera i journalerna, något som kan leda till en stor säkerhetsrisk för patienterna.

Senast 15 mars ska de kommuner och privata utförare som pekats ut lämna redovisningar på hur bristerna ska åtgärdas.

Relaterat

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…