Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Stora brister inom kommunerna

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin hantering av covid-19 på äldreboenden. Det handlar framför allt om bristande bemanning och kompetens.

Innan årsskiftet kritiserade Ivo regionernas agerande under coronapandemin som bland annat har lett till bristande vård på äldreboenden. Men efter en fördjupad journalgranskning av 55 kommuner och privata utförare får även de stark kritik nu.

Enligt Ivo ligger de stora problemen framför allt i bemanningen och kompetensen. Det handlar bland annat om att det inte har funnits tillräckligt med personal och tillgång till skyddsutrustning.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Bemannings- och kompetensbristerna har också gjort det svårare att ge patienterna de insatser och den behandling som läkare ordinerat under pandemin.

Ytterligare ett problemområde är dokumentationsbristerna i journalföringen som är ungefär lika hög på de särskilda boendena som hos regionerna. Sjuksköterskor har rapporterat att det funnits perioder då de inte har hunnit dokumentera i journalerna, något som kan leda till en stor säkerhetsrisk för patienterna.

Senast 15 mars ska de kommuner och privata utförare som pekats ut lämna redovisningar på hur bristerna ska åtgärdas.

Relaterat

Bostadsområde var inte avgörande för dödligheten i covid

Under coronapandemin kunde man se en högre dödlighet i socioekonomiskt svaga områden. En ny studie ifrågasätter nu om det verkligen är ett mönster…

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…