Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Stora brister inom kommunerna

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin hantering av covid-19 på äldreboenden. Det handlar framför allt om bristande bemanning och kompetens.

Innan årsskiftet kritiserade Ivo regionernas agerande under coronapandemin som bland annat har lett till bristande vård på äldreboenden. Men efter en fördjupad journalgranskning av 55 kommuner och privata utförare får även de stark kritik nu.

Enligt Ivo ligger de stora problemen framför allt i bemanningen och kompetensen. Det handlar bland annat om att det inte har funnits tillräckligt med personal och tillgång till skyddsutrustning.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Bemannings- och kompetensbristerna har också gjort det svårare att ge patienterna de insatser och den behandling som läkare ordinerat under pandemin.

Ytterligare ett problemområde är dokumentationsbristerna i journalföringen som är ungefär lika hög på de särskilda boendena som hos regionerna. Sjuksköterskor har rapporterat att det funnits perioder då de inte har hunnit dokumentera i journalerna, något som kan leda till en stor säkerhetsrisk för patienterna.

Senast 15 mars ska de kommuner och privata utförare som pekats ut lämna redovisningar på hur bristerna ska åtgärdas.

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…