Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Stora brister inom kommunerna

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin hantering av covid-19 på äldreboenden. Det handlar framför allt om bristande bemanning och kompetens.

Innan årsskiftet kritiserade Ivo regionernas agerande under coronapandemin som bland annat har lett till bristande vård på äldreboenden. Men efter en fördjupad journalgranskning av 55 kommuner och privata utförare får även de stark kritik nu.

Enligt Ivo ligger de stora problemen framför allt i bemanningen och kompetensen. Det handlar bland annat om att det inte har funnits tillräckligt med personal och tillgång till skyddsutrustning.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Bemannings- och kompetensbristerna har också gjort det svårare att ge patienterna de insatser och den behandling som läkare ordinerat under pandemin.

Ytterligare ett problemområde är dokumentationsbristerna i journalföringen som är ungefär lika hög på de särskilda boendena som hos regionerna. Sjuksköterskor har rapporterat att det funnits perioder då de inte har hunnit dokumentera i journalerna, något som kan leda till en stor säkerhetsrisk för patienterna.

Senast 15 mars ska de kommuner och privata utförare som pekats ut lämna redovisningar på hur bristerna ska åtgärdas.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…