Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Stora brister inom kommunerna

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin hantering av covid-19 på äldreboenden. Det handlar framför allt om bristande bemanning och kompetens.

Innan årsskiftet kritiserade Ivo regionernas agerande under coronapandemin som bland annat har lett till bristande vård på äldreboenden. Men efter en fördjupad journalgranskning av 55 kommuner och privata utförare får även de stark kritik nu.

Enligt Ivo ligger de stora problemen framför allt i bemanningen och kompetensen. Det handlar bland annat om att det inte har funnits tillräckligt med personal och tillgång till skyddsutrustning.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Bemannings- och kompetensbristerna har också gjort det svårare att ge patienterna de insatser och den behandling som läkare ordinerat under pandemin.

Ytterligare ett problemområde är dokumentationsbristerna i journalföringen som är ungefär lika hög på de särskilda boendena som hos regionerna. Sjuksköterskor har rapporterat att det funnits perioder då de inte har hunnit dokumentera i journalerna, något som kan leda till en stor säkerhetsrisk för patienterna.

Senast 15 mars ska de kommuner och privata utförare som pekats ut lämna redovisningar på hur bristerna ska åtgärdas.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…