Foto: Mostphotos/Yuri Arcurs

Kiropraktik kan hjälpa äldre med muskel- och ledbesvär

Många äldre har ont i leder och muskler och kontaktar hälso- och sjukvården för sina besvär. Att få hjälp från en kiropraktor kan vara till bra hjälp, men det saknas vetenskaplig forskning kring hur äldre reagerar på kiropraktisk behandling. Ett internationellt forskningsprojekt undersöker just nu detta.

Den äldre befolkningen i världen växer snabbt. Det innebär att behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser ökar som följd av åldersrelaterade åkommor och sjukdomar, inte minst på grund av muskel- och ledbesvär som drabbar många äldre personer.

Forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet undersöker nu tillsammans med forskare från Syddansk universitetet i Danmark, Vrije universitet i Nederländerna och AECC university college i Storbritannien, kiropraktorers erfarenheter av vård och behandling av patienter som är 55 år eller äldre med muskel- och ledbesvär.

Cecilia Bergström. Foto Andreas Lundberg

– Det finns viss forskning om kiropraktisk behandling av äldre, men till stora delar saknas vetenskaplig litteratur om kiropraktorers roll och erfarenhet av att behandla denna patientgrupp. När allt fler äldre personer söker hjälp för besvär riskerar färre få hjälp, behandling och rehabilitering om inte ansvariga för regionernas hälso- och sjukvård tänker i nya banor. Vår förhoppning är att vår forskning ska kunna ligga till grund för att förbättra samordningen mellan kiropraktorvård och andra offentliga hälsovårdstjänster för äldre patienter, säger Cecilia Bergström vid Umeå universitet som är projektansvarig för studien.

Som del i ett större internationellt forskningsprojekt har hittills 21 djupintervjuer genomförts med yrkesverksamma kiropraktorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Preliminära resultat från intervjuerna visar på flera gemensamma möjligheter och utmaningar vid omhändertagandet av äldre patienter med muskel- och ledbesvär. Detta trots skillnader i integration inom det nationella hälso- och sjukvårdsystemet och reglering av kiropraktorer i länderna i studien.

Kiropraktorerna i studien ansåg sig vara kvalificerade att bedöma, behandla och erbjuda mer än bara smärtlindring för äldre patienter med muskel- och ledbesvär.

– Kiropraktorer som deltog i studien ansåg att de med sitt holistiska synsätt på hälsa är väl lämpande som primärvårdskontakt för äldre patienter med muskel- och ledbesvär. De upplevde sina kliniska kompetenser som en underutnyttjad resurs, säger Cecilia Bergström.

De preliminära resultaten belyser även deltagarnas önskan om att främja samarbete och integration av kiropraktik i det nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Det överordnade syftet med projektet är att studera kiropraktorers erfarenheter och uppfattningar kring behandling och omhändertagande av äldre personer. Resultaten ska bidra med nya insikter kring muskel- och ledbesvär som i stor utsträckning drabbar den ständigt ökande gruppen av äldre människor.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.