Foto: Mostphotos/Yuri Arcurs

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Antalet personer som röker har under många år minskat i Sverige. I dag röker cirka fem procent av befolkningen, jämfört med varannan man i åldrarna 18–69 på 1960-talet. Risken att utveckla lungcancer sjunker kraftigt och snabbt efter att man har slutat röka.

Men nu visar en studie från Umeå universitet att förekomsten av lungcancer inte minskar i samma takt som rökning.

Umeåforskarna har jämfört förändringen av rökvanor i Sverige från 1950-talet med insjuknandet av lungcancer mellan 1970 och 2021, hos personer i åldern 40–84 år.

Resultaten visar att lungcancer var lika vanlig 2021 som 1970 bland män i åldern 75–79, och bland kvinnor i samma åldersgrupp hade risken för skivepitelcancer, som är en typ av lungcancer, i stället ökat till samma nivå som för män.

– Rökning är tveklöst den viktigaste riskfaktorn för lungcancer. Därför är det förvånande att minskningen av rökandet inte märks mer i statistiken. Det behövs mer forskning för att ta reda på vad det beror på, säger Bengt Järvholm, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

En förklaring till resultaten kan vara att personer underrapporterar sin rökning, det vill säga att minskningen av rökning egentligen är mindre. En annan anledning kan vara att tidigare antaganden om hur snabbt risken att drabbas av lungcancer när man slutar röka har varit överdrivna. Det går inte heller att utesluta andra miljö- och livsstilsfaktorer, enligt studien.

Skillnaden mellan kvinnor och män kan bero på att kvinnor generellt börjar röka senare än män.

– Resultaten ska absolut inte tolkas som att det är lönlöst att sluta röka. Tvärtom understryker studien vikten av att man slutar tidigt, helst att man aldrig börjar, eftersom det kan vara så att risken för lungcancer är förhöjd längre än vi tidigare har trott, säger Bengt Järvholm.

Läs den vetenskapliga artikeln

Bengt Järvholm, Linnea Hedman, Maréne Landström, Per Liv, Alex Burdorf och Kjell Torén (2024). Changing smoking habits and the occurrence of lung cancer in Sweden—a population analysis. Publicerad i European journal of public health.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.