Person som lägger händerna över magen.
Foto: Mostphotos

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Framsida, avhandling av Frida FartMed en åldrande befolkning behöver vi sätta fokus på god hälsa längre upp i åldrarna. En av grunderna till god hälsa är en god magfunktion och i sin doktorsavhandling The ageing gut, in health and disease har Frida Fart, vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, just undersökt maghälsa hos äldre i allmänhet, och inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre i synnerhet.

Frida Fart har bland annat undersökt äldre personer i ordinärt boende som inte diagnostiserats med sjukdom i mag- tarmkanalen, för att se hur maghälsan kan stärkas. Hon undersökte också deras tarmflora och jämförde den med äldre orienterare, som i vissa fall används som modell för ett hälsosamt åldrande.

Trots att personerna i dessa studier inte var sjuka, hade 65 procent av dem åtminstone något symptom i mag- tarmkanalen, varav fem procent beskrev sina symptom som svåra. Betydelsen av maghälsa visade sig genom att symptom var kopplade till sämre välmående, exempelvis genom lägre livskvalitet, depression, ångest och stress. Många hade också ett näringsintag som kan påverka hälsan negativt och här finns enligt Frida Fart en möjlig väg för interventioner.

I jämförelse med äldre orienterare hade andra äldre en annan tarmflora. Orienterarna hade en mer homogen tarmflora, som också brukar associeras till ett mer hälsosamt tarmtillstånd. Detta stämmer med tidigare forskning där fysisk aktivitet och bättre kostvanor tros spela roll för tarmflorans sammansättning.

Frida Farts avhandling understryker hur viktig maghälsan är högre upp i åldrarna. Den påverkas genom kosthållningen, en aktiv livsstil, tarmfloran och vissa miljöfaktorer.

Avhandlingen

Frida Fart (2022). The ageing gut, in health and disease. Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar

F Fart, SK Rajan, R Wall, I Rangel, JP Ganda Mall, L Tingö, RJ Brummer, D Repsilber m fl (2020). Differences in gut microbiome composition between senior orienteering athletes and community-dwelling older adults. Nutrients.

F Fart, S Salihovic, AJ McGlinchey, MG Gareau, M Oresic, J Halfvarson m fl (2022). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian journal of gastroenterology.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…