Person som lägger händerna över magen.
Foto: Mostphotos

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Framsida, avhandling av Frida FartMed en åldrande befolkning behöver vi sätta fokus på god hälsa längre upp i åldrarna. En av grunderna till god hälsa är en god magfunktion och i sin doktorsavhandling The ageing gut, in health and disease har Frida Fart, vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, just undersökt maghälsa hos äldre i allmänhet, och inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre i synnerhet.

Frida Fart har bland annat undersökt äldre personer i ordinärt boende som inte diagnostiserats med sjukdom i mag- tarmkanalen, för att se hur maghälsan kan stärkas. Hon undersökte också deras tarmflora och jämförde den med äldre orienterare, som i vissa fall används som modell för ett hälsosamt åldrande.

Trots att personerna i dessa studier inte var sjuka, hade 65 procent av dem åtminstone något symptom i mag- tarmkanalen, varav fem procent beskrev sina symptom som svåra. Betydelsen av maghälsa visade sig genom att symptom var kopplade till sämre välmående, exempelvis genom lägre livskvalitet, depression, ångest och stress. Många hade också ett näringsintag som kan påverka hälsan negativt och här finns enligt Frida Fart en möjlig väg för interventioner.

I jämförelse med äldre orienterare hade andra äldre en annan tarmflora. Orienterarna hade en mer homogen tarmflora, som också brukar associeras till ett mer hälsosamt tarmtillstånd. Detta stämmer med tidigare forskning där fysisk aktivitet och bättre kostvanor tros spela roll för tarmflorans sammansättning.

Frida Farts avhandling understryker hur viktig maghälsan är högre upp i åldrarna. Den påverkas genom kosthållningen, en aktiv livsstil, tarmfloran och vissa miljöfaktorer.

Avhandlingen

Frida Fart (2022). The ageing gut, in health and disease. Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar

F Fart, SK Rajan, R Wall, I Rangel, JP Ganda Mall, L Tingö, RJ Brummer, D Repsilber m fl (2020). Differences in gut microbiome composition between senior orienteering athletes and community-dwelling older adults. Nutrients.

F Fart, S Salihovic, AJ McGlinchey, MG Gareau, M Oresic, J Halfvarson m fl (2022). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian journal of gastroenterology.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…