Person som lägger händerna över magen.
Foto: Mostphotos

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Framsida, avhandling av Frida FartMed en åldrande befolkning behöver vi sätta fokus på god hälsa längre upp i åldrarna. En av grunderna till god hälsa är en god magfunktion och i sin doktorsavhandling The ageing gut, in health and disease har Frida Fart, vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, just undersökt maghälsa hos äldre i allmänhet, och inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre i synnerhet.

Frida Fart har bland annat undersökt äldre personer i ordinärt boende som inte diagnostiserats med sjukdom i mag- tarmkanalen, för att se hur maghälsan kan stärkas. Hon undersökte också deras tarmflora och jämförde den med äldre orienterare, som i vissa fall används som modell för ett hälsosamt åldrande.

Trots att personerna i dessa studier inte var sjuka, hade 65 procent av dem åtminstone något symptom i mag- tarmkanalen, varav fem procent beskrev sina symptom som svåra. Betydelsen av maghälsa visade sig genom att symptom var kopplade till sämre välmående, exempelvis genom lägre livskvalitet, depression, ångest och stress. Många hade också ett näringsintag som kan påverka hälsan negativt och här finns enligt Frida Fart en möjlig väg för interventioner.

I jämförelse med äldre orienterare hade andra äldre en annan tarmflora. Orienterarna hade en mer homogen tarmflora, som också brukar associeras till ett mer hälsosamt tarmtillstånd. Detta stämmer med tidigare forskning där fysisk aktivitet och bättre kostvanor tros spela roll för tarmflorans sammansättning.

Frida Farts avhandling understryker hur viktig maghälsan är högre upp i åldrarna. Den påverkas genom kosthållningen, en aktiv livsstil, tarmfloran och vissa miljöfaktorer.

Avhandlingen

Frida Fart (2022). The ageing gut, in health and disease. Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar

F Fart, SK Rajan, R Wall, I Rangel, JP Ganda Mall, L Tingö, RJ Brummer, D Repsilber m fl (2020). Differences in gut microbiome composition between senior orienteering athletes and community-dwelling older adults. Nutrients.

F Fart, S Salihovic, AJ McGlinchey, MG Gareau, M Oresic, J Halfvarson m fl (2022). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian journal of gastroenterology.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…