Person som lägger händerna över magen.
Foto: Mostphotos

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Framsida, avhandling av Frida FartMed en åldrande befolkning behöver vi sätta fokus på god hälsa längre upp i åldrarna. En av grunderna till god hälsa är en god magfunktion och i sin doktorsavhandling The ageing gut, in health and disease har Frida Fart, vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, just undersökt maghälsa hos äldre i allmänhet, och inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre i synnerhet.

Frida Fart har bland annat undersökt äldre personer i ordinärt boende som inte diagnostiserats med sjukdom i mag- tarmkanalen, för att se hur maghälsan kan stärkas. Hon undersökte också deras tarmflora och jämförde den med äldre orienterare, som i vissa fall används som modell för ett hälsosamt åldrande.

Trots att personerna i dessa studier inte var sjuka, hade 65 procent av dem åtminstone något symptom i mag- tarmkanalen, varav fem procent beskrev sina symptom som svåra. Betydelsen av maghälsa visade sig genom att symptom var kopplade till sämre välmående, exempelvis genom lägre livskvalitet, depression, ångest och stress. Många hade också ett näringsintag som kan påverka hälsan negativt och här finns enligt Frida Fart en möjlig väg för interventioner.

I jämförelse med äldre orienterare hade andra äldre en annan tarmflora. Orienterarna hade en mer homogen tarmflora, som också brukar associeras till ett mer hälsosamt tarmtillstånd. Detta stämmer med tidigare forskning där fysisk aktivitet och bättre kostvanor tros spela roll för tarmflorans sammansättning.

Frida Farts avhandling understryker hur viktig maghälsan är högre upp i åldrarna. Den påverkas genom kosthållningen, en aktiv livsstil, tarmfloran och vissa miljöfaktorer.

Avhandlingen

Frida Fart (2022). The ageing gut, in health and disease. Örebro universitet.

Avhandlingens artiklar

F Fart, SK Rajan, R Wall, I Rangel, JP Ganda Mall, L Tingö, RJ Brummer, D Repsilber m fl (2020). Differences in gut microbiome composition between senior orienteering athletes and community-dwelling older adults. Nutrients.

F Fart, S Salihovic, AJ McGlinchey, MG Gareau, M Oresic, J Halfvarson m fl (2022). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian journal of gastroenterology.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…