Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Många äldre överbehandlas vid livets slut

Många äldre får onödiga behandlingar när de är i livets slutskede. Det visar Máté Szilcz doktorsavhandling, som han lägger fram vid Karolinska institutet.

Under sitt avhandlingsarbete vid Karolinska institutet har Máté Szilcz undersökt vilka behandlingar äldre personer får i livets slutskede. Frågan uppkommer i ljuset av att man då bör skifta fokus från mer långsiktiga behandlingar till att lindra symptom.

Avhandlingens slutsatser blir att onödiga behandlingar, överbehandling, i många fall sätts in, helt i onödan. Resultaten har tagits fram med hjälp av registerdata och handlar bland annat om solida cancerformer, endokrin behandling vid metastaserande bröstcancer och läkemedelsinteraktioner hos personer med livsbegränsande sjukdom.

– Våra resultat visar att en betydande del av äldre personer med livsbegränsande sjukdomar utsätts för potentiell överbehandling i livets slutskede, säger Máté Szilcz i en nyhet på Karolinska institutets hemsida.

Han blev intresserad av frågan när en nära anhörig var sjuk.

– Upplevelsen väckte frågor om balansen mellan att ge tröst och värdighet åt den döende och tendensen inom vårt hälso- och sjukvårdssystem att ta till aggressiva behandlingar som kanske gör liten nytta men som kan minska livskvaliteten avsevärt.

Máté Szilcz hoppas nu på att forskningen kan börja fokusera på de negativa effekterna av överbehandling och det ska kunna förändra hur hälso- och sjukvården arbetar med patienter i livets slut.

Läs avhandlingen

Máté Szilcz (2023). Potential overtreatment during life-limiting illness and end of life in older adults. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens publicerade artiklar
M Szilcz, JW Wastesson, L Morin, A Calderón-Larrañaga, M Lambe och K Johnell (2022). Potential overtreatment in end-of-life care in adults 65 years or older dying from cancer: applying quality indicators on nationwide registries. Acta oncologica.

M Szilcz, JW Wastesson, K Johnell och L Morin (2020). Unplanned hospitalisations in older people: illness trajectories in the last year of life. BMJ Supportive and palliative care.

M Szilcz, JW Wastesson, A Calderón-Larrañaga, L Morin, H Lindman och K Johnell (2023). Endocrine treatment near the end of life among older women with metastatic breast cancer: a nationwide cohort study. Frontiers in oncology.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…