Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Många äldre överbehandlas vid livets slut

Många äldre får onödiga behandlingar när de är i livets slutskede. Det visar Máté Szilcz doktorsavhandling, som han lägger fram vid Karolinska institutet.

Under sitt avhandlingsarbete vid Karolinska institutet har Máté Szilcz undersökt vilka behandlingar äldre personer får i livets slutskede. Frågan uppkommer i ljuset av att man då bör skifta fokus från mer långsiktiga behandlingar till att lindra symptom.

Avhandlingens slutsatser blir att onödiga behandlingar, överbehandling, i många fall sätts in, helt i onödan. Resultaten har tagits fram med hjälp av registerdata och handlar bland annat om solida cancerformer, endokrin behandling vid metastaserande bröstcancer och läkemedelsinteraktioner hos personer med livsbegränsande sjukdom.

– Våra resultat visar att en betydande del av äldre personer med livsbegränsande sjukdomar utsätts för potentiell överbehandling i livets slutskede, säger Máté Szilcz i en nyhet på Karolinska institutets hemsida.

Han blev intresserad av frågan när en nära anhörig var sjuk.

– Upplevelsen väckte frågor om balansen mellan att ge tröst och värdighet åt den döende och tendensen inom vårt hälso- och sjukvårdssystem att ta till aggressiva behandlingar som kanske gör liten nytta men som kan minska livskvaliteten avsevärt.

Máté Szilcz hoppas nu på att forskningen kan börja fokusera på de negativa effekterna av överbehandling och det ska kunna förändra hur hälso- och sjukvården arbetar med patienter i livets slut.

Läs avhandlingen

Máté Szilcz (2023). Potential overtreatment during life-limiting illness and end of life in older adults. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens publicerade artiklar
M Szilcz, JW Wastesson, L Morin, A Calderón-Larrañaga, M Lambe och K Johnell (2022). Potential overtreatment in end-of-life care in adults 65 years or older dying from cancer: applying quality indicators on nationwide registries. Acta oncologica.

M Szilcz, JW Wastesson, K Johnell och L Morin (2020). Unplanned hospitalisations in older people: illness trajectories in the last year of life. BMJ Supportive and palliative care.

M Szilcz, JW Wastesson, A Calderón-Larrañaga, L Morin, H Lindman och K Johnell (2023). Endocrine treatment near the end of life among older women with metastatic breast cancer: a nationwide cohort study. Frontiers in oncology.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.