Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Många har svårt att öppna förpackningar

När Reumatikerförbundet frågade medlemmarna i PRO, SPF Seniorerna, Neuro och sitt eget förbund, svarade nästan alla att det händer att de inte kan öppna en förpackning. För hälften hände det flera gånger i veckan.

Reumatikerförbundet har gjort en kartläggning av hur svårt det är att öppna vanliga förpackningar. Enkäten gick ut till medlemmarna i den egna organisationen och PRO, SPF Seniorerna och Neuro. Hela 2700 personer svarade.

Resultatet visade på allvarliga brister i förpackningsindustrin och dagligvaruhandeln. Så många som 96 procent svarade att det händer att de inte kan få upp en förpackning. För hela 45 procent av dem händer det flera gånger i veckan.

– Resultatet av vår enkät visar på ett allvarligt problem. En stor grupp i vårt samhälle har sänkt livskvalitet på grund av dåligt anpassade förpackningar och produkter. Som vi ser det är det en rättighet att kunna öppna och försluta en förpackning utan att behöva be om hjälp eller för den delen skada sig. Drygt 55 procent väljer dessutom bort nya förpackningar till förmån för produkter de vet att de kan öppna. Det är något som förpackningsindustrin och produktägarna borde tänka på när de ska lansera en ny eller vidareutveckla en förpackning, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, i ett pressmeddelande.

43 procent av de svarande uppger dessutom att de skadat sig någon gång när de försökt få upp en förpackning. Svårast att öppna var juice- och mejeriförpackningar, läkemedelsförpackningar, vakuumförpackat kaffe, charkuterier i plastförpackning, konservburkar, förpackningar med dragring och glasburkar med metallock.

Problemen berör alla 1,5 miljoner människor i Sverige som fått nedsatt handfunktion konstaterad, men de är inte ensamma om att ha svårt att öppna förpackningar i vardagen.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…