Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Många har svårt att öppna förpackningar

När Reumatikerförbundet frågade medlemmarna i PRO, SPF Seniorerna, Neuro och sitt eget förbund, svarade nästan alla att det händer att de inte kan öppna en förpackning. För hälften hände det flera gånger i veckan.

Reumatikerförbundet har gjort en kartläggning av hur svårt det är att öppna vanliga förpackningar. Enkäten gick ut till medlemmarna i den egna organisationen och PRO, SPF Seniorerna och Neuro. Hela 2700 personer svarade.

Resultatet visade på allvarliga brister i förpackningsindustrin och dagligvaruhandeln. Så många som 96 procent svarade att det händer att de inte kan få upp en förpackning. För hela 45 procent av dem händer det flera gånger i veckan.

– Resultatet av vår enkät visar på ett allvarligt problem. En stor grupp i vårt samhälle har sänkt livskvalitet på grund av dåligt anpassade förpackningar och produkter. Som vi ser det är det en rättighet att kunna öppna och försluta en förpackning utan att behöva be om hjälp eller för den delen skada sig. Drygt 55 procent väljer dessutom bort nya förpackningar till förmån för produkter de vet att de kan öppna. Det är något som förpackningsindustrin och produktägarna borde tänka på när de ska lansera en ny eller vidareutveckla en förpackning, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, i ett pressmeddelande.

43 procent av de svarande uppger dessutom att de skadat sig någon gång när de försökt få upp en förpackning. Svårast att öppna var juice- och mejeriförpackningar, läkemedelsförpackningar, vakuumförpackat kaffe, charkuterier i plastförpackning, konservburkar, förpackningar med dragring och glasburkar med metallock.

Problemen berör alla 1,5 miljoner människor i Sverige som fått nedsatt handfunktion konstaterad, men de är inte ensamma om att ha svårt att öppna förpackningar i vardagen.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…