Ett nästan tomt glas vin mot oskarp bakgrund och texten Äldre bör vara extra försiktiga

Måttligt drickande kan skada äldre

Även måttligt drickande kan skada hjärnan. Särskilt äldre människor bör vara försiktiga med alkohol, då riskerna ökar med ålder. Det är också en myt att öl, vin och sprit ska skydda hjärna, hjärta och kärl.

Under sommaren dricker många mer alkohol än de kanske brukar. Nu visar en stor brittisk studie att färre antal glas per vecka än man tidigare trott ökar risken för skador på hjärnan.

Forskarna upptäckte att vid ungefär 4,5 svenska standardglas, ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol, ökade järnnivån i hjärnan. De förhöjda järnhalterna fanns framför allt i de områden som har att göra med inlärning, minne, motorik, ögonrörelse och känslor. Forskarna kunde sedan se att de som hade förhöjda järnnivåer fick sämre resultat i minnes- och motoriktesterna.

Enligt forskarna påverkar alkohol hormonet hepcidin, som reglerar omsättningen av järn i kroppen. Vid brist på hepcidin lagras järn i kroppen och ett järnöverskott kan skada olika organ som till exempel hjärnan. Om man dricker måttligt är risken att få sämre minne låg, men det som tidigare ansetts som måttligt är nu betydligt mindre. En ny rimlig gräns borde enligt forskare i stället vara nio svenska standardglas för både kvinnor och män, i stället för fjorton för män och nio för kvinnor. Det motsvarar ungefär en flaska vin och två stora starköl i veckan.

Äldre människor bor vara försiktiga med alkohol eftersom riskerna ökar med ålder. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen, män och kvinnor bör dricka lika lite. Att alkohol skulle ha bra hälsoeffekter och skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar är en gammal myt som hänger kvar. Forskning under senare år har bevisat motsatsen.

Relaterat

Varm tvätt av hjärnan halverar antalet omoperationer hos äldre

Lättare slag mot skallen kan leda till vätskeansamlingar mellan skallben och hjärna, och drabbar främst äldre personer. Nu visar en studie att varmare…

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fler nyheter

Screening kan förebygga stroke

Med hjälp av screening skulle det gå att hitta förmaksflimmer hos äldre, vilket skulle öka chansen att förebygga stroke. Dessutom skulle det spara…

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…