Ett nästan tomt glas vin mot oskarp bakgrund och texten Äldre bör vara extra försiktiga

Måttligt drickande kan skada äldre

Även måttligt drickande kan skada hjärnan. Särskilt äldre människor bör vara försiktiga med alkohol, då riskerna ökar med ålder. Det är också en myt att öl, vin och sprit ska skydda hjärna, hjärta och kärl.

Under sommaren dricker många mer alkohol än de kanske brukar. Nu visar en stor brittisk studie att färre antal glas per vecka än man tidigare trott ökar risken för skador på hjärnan.

Forskarna upptäckte att vid ungefär 4,5 svenska standardglas, ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol, ökade järnnivån i hjärnan. De förhöjda järnhalterna fanns framför allt i de områden som har att göra med inlärning, minne, motorik, ögonrörelse och känslor. Forskarna kunde sedan se att de som hade förhöjda järnnivåer fick sämre resultat i minnes- och motoriktesterna.

Enligt forskarna påverkar alkohol hormonet hepcidin, som reglerar omsättningen av järn i kroppen. Vid brist på hepcidin lagras järn i kroppen och ett järnöverskott kan skada olika organ som till exempel hjärnan. Om man dricker måttligt är risken att få sämre minne låg, men det som tidigare ansetts som måttligt är nu betydligt mindre. En ny rimlig gräns borde enligt forskare i stället vara nio svenska standardglas för både kvinnor och män, i stället för fjorton för män och nio för kvinnor. Det motsvarar ungefär en flaska vin och två stora starköl i veckan.

Äldre människor bor vara försiktiga med alkohol eftersom riskerna ökar med ålder. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen, män och kvinnor bör dricka lika lite. Att alkohol skulle ha bra hälsoeffekter och skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar är en gammal myt som hänger kvar. Forskning under senare år har bevisat motsatsen.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.