Ett nästan tomt glas vin mot oskarp bakgrund och texten Äldre bör vara extra försiktiga

Måttligt drickande kan skada äldre

Även måttligt drickande kan skada hjärnan. Särskilt äldre människor bör vara försiktiga med alkohol, då riskerna ökar med ålder. Det är också en myt att öl, vin och sprit ska skydda hjärna, hjärta och kärl.

Under sommaren dricker många mer alkohol än de kanske brukar. Nu visar en stor brittisk studie att färre antal glas per vecka än man tidigare trott ökar risken för skador på hjärnan.

Forskarna upptäckte att vid ungefär 4,5 svenska standardglas, ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol, ökade järnnivån i hjärnan. De förhöjda järnhalterna fanns framför allt i de områden som har att göra med inlärning, minne, motorik, ögonrörelse och känslor. Forskarna kunde sedan se att de som hade förhöjda järnnivåer fick sämre resultat i minnes- och motoriktesterna.

Enligt forskarna påverkar alkohol hormonet hepcidin, som reglerar omsättningen av järn i kroppen. Vid brist på hepcidin lagras järn i kroppen och ett järnöverskott kan skada olika organ som till exempel hjärnan. Om man dricker måttligt är risken att få sämre minne låg, men det som tidigare ansetts som måttligt är nu betydligt mindre. En ny rimlig gräns borde enligt forskare i stället vara nio svenska standardglas för både kvinnor och män, i stället för fjorton för män och nio för kvinnor. Det motsvarar ungefär en flaska vin och två stora starköl i veckan.

Äldre människor bor vara försiktiga med alkohol eftersom riskerna ökar med ålder. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen, män och kvinnor bör dricka lika lite. Att alkohol skulle ha bra hälsoeffekter och skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar är en gammal myt som hänger kvar. Forskning under senare år har bevisat motsatsen.

Relaterat

Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler…

Person som lägger händerna över magen.

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre i sexuella minoriteter

Att hbtqi-personer oftare upplever psykisk ohälsa än andra har vetenskapen tidigare påvisat. Nu visar en ny studie att det är vanligare att personer…

Fler nyheter

Olämplig medicinanvändning vanligt bland personer med demens

Nästan varannan äldre med demenssjukdom får läkemedel som potentiellt kan vara olämpliga. Det visar en avhandling som också pekar på att olämplig läkemedelsanvändning…

Prideparad med två kvinnor på motorcykel. Infälld portträttbild Linn Sandberg

Stockholm pride: Linn Sandberg om demens, sexualitet och lhbtq

Linn Sandberg är docent och lektor i genusvetenskap på Södertörns högskola och forskar inom genus och sexualitet i relation till åldrande och äldre.…

Anna Siverskog framför en sjö inramad av en illustrerad prideflagga

Stockholm Pride: Queer äldreomsorg

1 augusti inleddes Stockholms pridevecka. Ett boktips på temat passar därför bra. Anna Siverskog är doktor i äldre och åldrande och arbetar som…