Ett nästan tomt glas vin mot oskarp bakgrund och texten Äldre bör vara extra försiktiga

Måttligt drickande kan skada äldre

Även måttligt drickande kan skada hjärnan. Särskilt äldre människor bör vara försiktiga med alkohol, då riskerna ökar med ålder. Det är också en myt att öl, vin och sprit ska skydda hjärna, hjärta och kärl.

Under sommaren dricker många mer alkohol än de kanske brukar. Nu visar en stor brittisk studie att färre antal glas per vecka än man tidigare trott ökar risken för skador på hjärnan.

Forskarna upptäckte att vid ungefär 4,5 svenska standardglas, ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol, ökade järnnivån i hjärnan. De förhöjda järnhalterna fanns framför allt i de områden som har att göra med inlärning, minne, motorik, ögonrörelse och känslor. Forskarna kunde sedan se att de som hade förhöjda järnnivåer fick sämre resultat i minnes- och motoriktesterna.

Enligt forskarna påverkar alkohol hormonet hepcidin, som reglerar omsättningen av järn i kroppen. Vid brist på hepcidin lagras järn i kroppen och ett järnöverskott kan skada olika organ som till exempel hjärnan. Om man dricker måttligt är risken att få sämre minne låg, men det som tidigare ansetts som måttligt är nu betydligt mindre. En ny rimlig gräns borde enligt forskare i stället vara nio svenska standardglas för både kvinnor och män, i stället för fjorton för män och nio för kvinnor. Det motsvarar ungefär en flaska vin och två stora starköl i veckan.

Äldre människor bor vara försiktiga med alkohol eftersom riskerna ökar med ålder. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen, män och kvinnor bör dricka lika lite. Att alkohol skulle ha bra hälsoeffekter och skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar är en gammal myt som hänger kvar. Forskning under senare år har bevisat motsatsen.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…