Nio av tio med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Den stora majoriteten av patienter med högt blodtryck får inte tillräckligt med behandling, något som kan leda till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mer än en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har så kallat hypertoni, högt blodtryck, något som ökar risken för flera farliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och förtida död. 

Specialistläkaren Johan-Emil Bager vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat sambandet mellan olika blodtrycksnivåer och risken för hjärtinfarkt eller stroke hos äldre patienter med högt blodtryck, som inte tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke. 

En av delstudierna visar att 90 procent av patienterna fick otillräcklig behandling för sin hypertoni. De hade antingen bristande blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare. 

– Detta innebär att en överväldigande majoritet av patienterna med högt blodtryck är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död, säger Johan-Emil Bager. 

Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller dör i förtid på grund av att deras höga blodtryck inte behandlas tillräckligt. 

– Både sjukvårdspersonal och patienter med högt blodtryck behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel eller livsstilsförändringar. 

Ladda ner avhandlingen

Johan-Emil Bager (2021). The force of blood. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…