Nio av tio med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Den stora majoriteten av patienter med högt blodtryck får inte tillräckligt med behandling, något som kan leda till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mer än en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har så kallat hypertoni, högt blodtryck, något som ökar risken för flera farliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och förtida död. 

Specialistläkaren Johan-Emil Bager vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat sambandet mellan olika blodtrycksnivåer och risken för hjärtinfarkt eller stroke hos äldre patienter med högt blodtryck, som inte tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke. 

En av delstudierna visar att 90 procent av patienterna fick otillräcklig behandling för sin hypertoni. De hade antingen bristande blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare. 

– Detta innebär att en överväldigande majoritet av patienterna med högt blodtryck är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död, säger Johan-Emil Bager. 

Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller dör i förtid på grund av att deras höga blodtryck inte behandlas tillräckligt. 

– Både sjukvårdspersonal och patienter med högt blodtryck behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel eller livsstilsförändringar. 

Ladda ner avhandlingen

Johan-Emil Bager (2021). The force of blood. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…