Nio av tio med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Den stora majoriteten av patienter med högt blodtryck får inte tillräckligt med behandling, något som kan leda till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mer än en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har så kallat hypertoni, högt blodtryck, något som ökar risken för flera farliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och förtida död. 

Specialistläkaren Johan-Emil Bager vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat sambandet mellan olika blodtrycksnivåer och risken för hjärtinfarkt eller stroke hos äldre patienter med högt blodtryck, som inte tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke. 

En av delstudierna visar att 90 procent av patienterna fick otillräcklig behandling för sin hypertoni. De hade antingen bristande blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare. 

– Detta innebär att en överväldigande majoritet av patienterna med högt blodtryck är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död, säger Johan-Emil Bager. 

Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller dör i förtid på grund av att deras höga blodtryck inte behandlas tillräckligt. 

– Både sjukvårdspersonal och patienter med högt blodtryck behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel eller livsstilsförändringar. 

Ladda ner avhandlingen

Johan-Emil Bager (2021). The force of blood. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…