Nio av tio med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Den stora majoriteten av patienter med högt blodtryck får inte tillräckligt med behandling, något som kan leda till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mer än en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har så kallat hypertoni, högt blodtryck, något som ökar risken för flera farliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och förtida död. 

Specialistläkaren Johan-Emil Bager vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat sambandet mellan olika blodtrycksnivåer och risken för hjärtinfarkt eller stroke hos äldre patienter med högt blodtryck, som inte tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke. 

En av delstudierna visar att 90 procent av patienterna fick otillräcklig behandling för sin hypertoni. De hade antingen bristande blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare. 

– Detta innebär att en överväldigande majoritet av patienterna med högt blodtryck är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död, säger Johan-Emil Bager. 

Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller dör i förtid på grund av att deras höga blodtryck inte behandlas tillräckligt. 

– Både sjukvårdspersonal och patienter med högt blodtryck behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel eller livsstilsförändringar. 

Ladda ner avhandlingen

Johan-Emil Bager (2021). The force of blood. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…