Nio av tio med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Den stora majoriteten av patienter med högt blodtryck får inte tillräckligt med behandling, något som kan leda till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Mer än en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har så kallat hypertoni, högt blodtryck, något som ökar risken för flera farliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och förtida död. 

Specialistläkaren Johan-Emil Bager vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat sambandet mellan olika blodtrycksnivåer och risken för hjärtinfarkt eller stroke hos äldre patienter med högt blodtryck, som inte tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke. 

En av delstudierna visar att 90 procent av patienterna fick otillräcklig behandling för sin hypertoni. De hade antingen bristande blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare. 

– Detta innebär att en överväldigande majoritet av patienterna med högt blodtryck är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död, säger Johan-Emil Bager. 

Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller dör i förtid på grund av att deras höga blodtryck inte behandlas tillräckligt. 

– Både sjukvårdspersonal och patienter med högt blodtryck behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel eller livsstilsförändringar. 

Ladda ner avhandlingen

Johan-Emil Bager (2021). The force of blood. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…