Tre äldre personer promenerar i en park.
Foto: Pixabay

Ny studie bekräftar hälsobetydelsen av rörelse

I en översiktsartikel har ett internationellt forskarlag analyserat 15 studier om hur antalet steg en person tar per dag påverkar dödligheten. Resultatet bekräftar tidigare rön om att även mindre aktivitet gör skillnad.

Ett grupp forskare från Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Japan och svenska Umeå universitet har gjort en metaanalys av 15 studier som undersöker vilken effekt antal steg en person tar per dag har på dödligheten. Sammanlagt ingick 47 000 personer i studierna, varav 3 000 hade avlidit efter en medianuppföljningstid av sju år.

Resultatet visade på en gradvis minskade risk för död ju fler steg man tog per dag. För personer över 60 år nådde man en platå vid 6 000–8 000 steg per dag, då ökningen i effekt avtog. För yngre personer låg denna platå på 8 000–10 000 steg. Kopplingen var också starkare i studier med kortare uppföljningstid, vilket tyder på att den positiva effekten kommer av senare aktivitet.

Studiens författare framhåller att resultaten kan påverka praktiken med tanke på att antal steg per dag är ett enkelt mått, som går lätt att mäta, inte minst nu när smarta telefoner och klockor finns till hands. Det gör det lättare för hälso- och sjukvården att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Läs artikeln

AE Paluch, S Bajpai, DR Bassett, MR Carnethon, U Ekelund och KR Evenson m fl (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public health.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…