Tre äldre personer promenerar i en park.
Foto: Pixabay

Ny studie bekräftar hälsobetydelsen av rörelse

I en översiktsartikel har ett internationellt forskarlag analyserat 15 studier om hur antalet steg en person tar per dag påverkar dödligheten. Resultatet bekräftar tidigare rön om att även mindre aktivitet gör skillnad.

Ett grupp forskare från Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Japan och svenska Umeå universitet har gjort en metaanalys av 15 studier som undersöker vilken effekt antal steg en person tar per dag har på dödligheten. Sammanlagt ingick 47 000 personer i studierna, varav 3 000 hade avlidit efter en medianuppföljningstid av sju år.

Resultatet visade på en gradvis minskade risk för död ju fler steg man tog per dag. För personer över 60 år nådde man en platå vid 6 000–8 000 steg per dag, då ökningen i effekt avtog. För yngre personer låg denna platå på 8 000–10 000 steg. Kopplingen var också starkare i studier med kortare uppföljningstid, vilket tyder på att den positiva effekten kommer av senare aktivitet.

Studiens författare framhåller att resultaten kan påverka praktiken med tanke på att antal steg per dag är ett enkelt mått, som går lätt att mäta, inte minst nu när smarta telefoner och klockor finns till hands. Det gör det lättare för hälso- och sjukvården att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Läs artikeln

AE Paluch, S Bajpai, DR Bassett, MR Carnethon, U Ekelund och KR Evenson m fl (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public health.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…