Tre äldre personer promenerar i en park.
Foto: Pixabay

Ny studie bekräftar hälsobetydelsen av rörelse

I en översiktsartikel har ett internationellt forskarlag analyserat 15 studier om hur antalet steg en person tar per dag påverkar dödligheten. Resultatet bekräftar tidigare rön om att även mindre aktivitet gör skillnad.

Ett grupp forskare från Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Japan och svenska Umeå universitet har gjort en metaanalys av 15 studier som undersöker vilken effekt antal steg en person tar per dag har på dödligheten. Sammanlagt ingick 47 000 personer i studierna, varav 3 000 hade avlidit efter en medianuppföljningstid av sju år.

Resultatet visade på en gradvis minskade risk för död ju fler steg man tog per dag. För personer över 60 år nådde man en platå vid 6 000–8 000 steg per dag, då ökningen i effekt avtog. För yngre personer låg denna platå på 8 000–10 000 steg. Kopplingen var också starkare i studier med kortare uppföljningstid, vilket tyder på att den positiva effekten kommer av senare aktivitet.

Studiens författare framhåller att resultaten kan påverka praktiken med tanke på att antal steg per dag är ett enkelt mått, som går lätt att mäta, inte minst nu när smarta telefoner och klockor finns till hands. Det gör det lättare för hälso- och sjukvården att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Läs artikeln

AE Paluch, S Bajpai, DR Bassett, MR Carnethon, U Ekelund och KR Evenson m fl (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public health.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…