Tre äldre personer promenerar i en park.
Foto: Pixabay

Ny studie bekräftar hälsobetydelsen av rörelse

I en översiktsartikel har ett internationellt forskarlag analyserat 15 studier om hur antalet steg en person tar per dag påverkar dödligheten. Resultatet bekräftar tidigare rön om att även mindre aktivitet gör skillnad.

Ett grupp forskare från Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Japan och svenska Umeå universitet har gjort en metaanalys av 15 studier som undersöker vilken effekt antal steg en person tar per dag har på dödligheten. Sammanlagt ingick 47 000 personer i studierna, varav 3 000 hade avlidit efter en medianuppföljningstid av sju år.

Resultatet visade på en gradvis minskade risk för död ju fler steg man tog per dag. För personer över 60 år nådde man en platå vid 6 000–8 000 steg per dag, då ökningen i effekt avtog. För yngre personer låg denna platå på 8 000–10 000 steg. Kopplingen var också starkare i studier med kortare uppföljningstid, vilket tyder på att den positiva effekten kommer av senare aktivitet.

Studiens författare framhåller att resultaten kan påverka praktiken med tanke på att antal steg per dag är ett enkelt mått, som går lätt att mäta, inte minst nu när smarta telefoner och klockor finns till hands. Det gör det lättare för hälso- och sjukvården att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Läs artikeln

AE Paluch, S Bajpai, DR Bassett, MR Carnethon, U Ekelund och KR Evenson m fl (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public health.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…