Tre äldre personer promenerar i en park.
Foto: Pixabay

Ny studie bekräftar hälsobetydelsen av rörelse

I en översiktsartikel har ett internationellt forskarlag analyserat 15 studier om hur antalet steg en person tar per dag påverkar dödligheten. Resultatet bekräftar tidigare rön om att även mindre aktivitet gör skillnad.

Ett grupp forskare från Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Japan och svenska Umeå universitet har gjort en metaanalys av 15 studier som undersöker vilken effekt antal steg en person tar per dag har på dödligheten. Sammanlagt ingick 47 000 personer i studierna, varav 3 000 hade avlidit efter en medianuppföljningstid av sju år.

Resultatet visade på en gradvis minskade risk för död ju fler steg man tog per dag. För personer över 60 år nådde man en platå vid 6 000–8 000 steg per dag, då ökningen i effekt avtog. För yngre personer låg denna platå på 8 000–10 000 steg. Kopplingen var också starkare i studier med kortare uppföljningstid, vilket tyder på att den positiva effekten kommer av senare aktivitet.

Studiens författare framhåller att resultaten kan påverka praktiken med tanke på att antal steg per dag är ett enkelt mått, som går lätt att mäta, inte minst nu när smarta telefoner och klockor finns till hands. Det gör det lättare för hälso- och sjukvården att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Läs artikeln

AE Paluch, S Bajpai, DR Bassett, MR Carnethon, U Ekelund och KR Evenson m fl (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public health.

Relaterat

Han vill ha mer fysisk aktivitet för personer med demens

Erik Rosendahl har i nästan tjugo års tid studerat hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer, särskilt de med demens och de som bor…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Fler nyheter

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…