Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Nytt projekt ska förbättra återhämtning efter stroke

I ett internationellt samarbete ska forskare från bland annat Högskolan Dalarna öka kunskapen om att förbättra återhämtningen och livskvaliteten för äldre som drabbats av en stroke. Ett stort fokus är att stärka äldres möjligheter till att vårda sig själva i hemmet.

Stroke är en stor utmaning för folkhälsan i Europa. Enligt European stroke organisation och Stroke association for Europe finns det ett akut behov av att möta behoven hos personer som återhämtar sig från stroke i sina hem.

Nu leder Marie Elf, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, ett nytt internationellt projekt för att förbättra livskvaliteten för äldre personer som återhämtar sig från stroke hemma.

– Projektet ska stärka personers förmåga till egenvård i hemmet, som är så viktig för att god och nära vård ska lyckas. Vi kommer att utveckla en intervention som engagerar patientens sociala nätverk och den egna livsmiljön, säger hon i ett pressmeddelande.

Genom att involvera patienter, närstående och vårdpersonal i utformningen av en intervention kan forskarna i förlängningen bidra till ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

– I en tid av ökande krav på personcentrerad vård och egenvård, erbjuder projektet lösningar för att förbättra vårdtjänsternas kvalitet och möta behoven hos de äldre strokepatienterna, säger Marie Elf.

Projektet är ett samarbete mellan aktörer i Lettland, Nederländerna och Sverige, och finansieras med medel från forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…