Maria Johansson och Johanna Simmons tar emot forskningsanslagen av Liza di Paolo-Sandberg.
Maria Johansson och Johanna Simmons tar emot forskningsanslagen. Foto: SKPF Pensionärerna.

Pensionärsförbund stöttar Linköpingsforskning

När SKPF Pensionärerna höll kongress passade de på att dela ut forskningsanslag till två äldreforskningsprojekt på Linköpings universitet.

SKPF Pensionärerna bildades för pensionerade medlemmar i fackförbundet Kommunal, men är sedan länge öppet för alla. I veckan höll de kongress i Solna och passade samtidigt på att dela ut två forskningsanslag på 175 000 kronor vardera.

Det ena anslaget gick till forskningsprojektet REAGERA, som arbetar fram instrument för inom vården kunna upptäcka våldsutsatthet hos patienter, något som drabbar eller har drabbat ungefär 15 procent av befolkningen över 65 år.

– Äldre som drabbas av våld och övergrepp är ofta en osynlig och tyst grupp. Vi vill att sjukvården ska kunna uppmärksamma fler äldre som utsatts för övergrepp så att de kan få den hjälp de behöver, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg i ett pressmeddelande.

Det andra projektet som fick pengar var Rehabilitering av sköra äldre, där forskarna undersöker vilken rehabilitering äldre personer får och hur de upplever den.

– Tillgång till rehabilitering, till exempel efter en sjukhusvistelse, är ofta avgörande för att du ska fungera i vardagen och få tillbaka livskvaliteten. Men vi vet att det finns brister här. Vi hör tyvärr från medlemmar att de lämnats vind för våg när de kommer hem från sjukhuset. Därför är den här forskningen så viktig, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Båda projekten genomförs vid Linköpings universitet.

Relaterat

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…