Maria Johansson och Johanna Simmons tar emot forskningsanslagen av Liza di Paolo-Sandberg.
Maria Johansson och Johanna Simmons tar emot forskningsanslagen. Foto: SKPF Pensionärerna.

Pensionärsförbund stöttar Linköpingsforskning

När SKPF Pensionärerna höll kongress passade de på att dela ut forskningsanslag till två äldreforskningsprojekt på Linköpings universitet.

SKPF Pensionärerna bildades för pensionerade medlemmar i fackförbundet Kommunal, men är sedan länge öppet för alla. I veckan höll de kongress i Solna och passade samtidigt på att dela ut två forskningsanslag på 175 000 kronor vardera.

Det ena anslaget gick till forskningsprojektet REAGERA, som arbetar fram instrument för inom vården kunna upptäcka våldsutsatthet hos patienter, något som drabbar eller har drabbat ungefär 15 procent av befolkningen över 65 år.

– Äldre som drabbas av våld och övergrepp är ofta en osynlig och tyst grupp. Vi vill att sjukvården ska kunna uppmärksamma fler äldre som utsatts för övergrepp så att de kan få den hjälp de behöver, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg i ett pressmeddelande.

Det andra projektet som fick pengar var Rehabilitering av sköra äldre, där forskarna undersöker vilken rehabilitering äldre personer får och hur de upplever den.

– Tillgång till rehabilitering, till exempel efter en sjukhusvistelse, är ofta avgörande för att du ska fungera i vardagen och få tillbaka livskvaliteten. Men vi vet att det finns brister här. Vi hör tyvärr från medlemmar att de lämnats vind för våg när de kommer hem från sjukhuset. Därför är den här forskningen så viktig, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Båda projekten genomförs vid Linköpings universitet.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…