Reflekterande samtal främjar välbefinnandet hos äldre

Många äldre personer känner sig ensamma och får ofta lite stöd för att förhindra detta. Nu visar en avhandling från Jönköping university att regelbundna samtal med speciellt utbildad vårdpersonal kanske kan bryta en del av ensamheten.

Det ökande antalet äldre som lever med långvariga hälsoproblem, i kombination med samhällets ökade digitalisering, ställer nya krav på dagens och framtidens vård och omsorg. Studier har visat att många äldre personer känner sig ensamma, övergivna och att de lämnas utan stöd i att hantera sin livssituation och sitt mående. 

Nu visar en avhandling av Cecilia Åberg, som lagts fram vid Jönköping university, att en intervention som kombinerar en form av specifika, reflekterande samtal ger det stöd äldre personer efterfrågar. 

Under avhandlingsarbetet har äldre personer fått regelbundna samtal, som kallas för Reflekterande Kraft-Givande samtal, i hemmet med legitimerad vårdpersonal som är utbildad i den specifika metoden. Samtalsmetoden är utvecklad utifrån ett så kallat livsvärldsperspektiv, vilket innebär att personer och deras upplevelser förstås i relation till närstående, samhälle och kultur. 

Resultaten visar att metoden har haft positiva effekter och bidragit till att äldre har upplevt att hälsoproblemen i det dagliga livet har minskat. De äldre kände ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal, men också efter interventionens avslut. 

Avhandling analyserade även appen egenKRAFT som skulle stödja de äldres motivation och reflektion. Men oviljan att använda det digitala verktyget, hälsoproblem och vårdpersonalens bristande förmåga att ge stöd vid användandet visade sig utgöra stora hinder. 

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att öka kunskapen om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund för äldre personers hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra med kunskaper vid implementering av välfärdsteknik och förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället, säger Cecilia Åberg i ett pressmeddelande.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Cecilia Åberg (2022). Striving for meaning in a diminishing world: Older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool. Jönköping university. 

Delstudier

I. Cecilia Åberg m fl (2020). “It is like living in a diminishing world”: older persons’ experiences of living with long-term health problems–prior to the STRENGTH intervention. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being. 

II. Cecilia Åberg m fl (2021). Older persons’ experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues – ‘It’s a push to move forward’. Publicerad i Scandinavian journal of caring sciences. 

III. Cecilia Åberg m fl (2022). Experiences of a digital health innovation for older persons living with long-term health problems: The SelfSTRENGTH application. Manuskript.

IV. Cecilia Åberg m fl (2022). Health outcomes following the health-promoting “Reflective STRENGTH-Giving Dialogue” intervention among community-dwelling older adults. Manuskript. 

Relaterat

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.