Anna Siverskog framför en sjö inramad av en illustrerad prideflagga

Stockholm Pride: Queer äldreomsorg

1 augusti inleddes Stockholms pridevecka. Ett boktips på temat passar därför bra. Anna Siverskog är doktor i äldre och åldrande och arbetar som projektforskare på Södertörns högskola och aktuell med boken Queer äldreomsorg? Att möte äldre lhbtq-peronser inom vård och omsorg. Vi kontaktade henne för att ställa några frågor om varför queer äldreforskning behövs.

Hallå där Anna Siverskog!
Du är aktuell med boken Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg som du skrivit i samarbete med RFSL Stockholm. Det är en praktisk handbok för de som i sitt arbete möter många äldre. Varför behövs den här boken?

Bokomslag Queer äldreomsorg

– I min tidigare forskning om och med äldre lhbtq-personer har det varit återkommande att många jag träffat oroar sig för hur det ska bli den dagen man blir i behov av äldreomsorg. Oron handlar om hur man ska bli bemött, av medarbetare inom omsorgen men också av andra boende i det fall man behöver flytta till ett äldreboende. Det handlar ju förstås om att dessa generationer av personer levt i tider där lhbtq-identiteter och praktiker varit kriminaliserade, sjukdomsförklarade och många gånger inte socialt accepterade. Boken syftar till att påminna om bland de äldre vi möter inom vård och omsorg finns personer som har dessa erfarenheter och vad vi kan göra för att undvika att förbise dem. Kunskap om de här frågorna är så viktigt, och boken är skriven för att kunna användas både på vård- och omsorgsutbildningar men också i arbetsgrupper ute i praktiken, säger Anna Siverskog och tillägger:

– Även om vi kommit långt vad gäller rättigheter för hbtq-personer så ser vi tydligt i statistiken att det fortfarande spelar stor roll att ha en könsidentitet eller sexualitet som faller utanför normer där detta ger stort utfall för psykisk och fysisk hälsa. Vi kan inte heller ta något för givet, vi ser nu hur lhbtq-rättigheter backar på många platser i världen där konservativa och högerextrema krafter är på framfart.

Det finns ju en hel del ny forskning inom området idag, men hur tycker du det fungerar i praktiken inom äldreomsorgen, har det blivit någon förändring?

– Jag tycker att mycket har hänt under de år jag intresserat mig för lhbtq-åldrande, det finns en större synlighet i samhället i stort och det pratas mer om frågan. RFSL har arbetat aktivt med målgruppen och lhbtq-grupper, som har äldre som målgrupp, har också själva arbetat med omsorgsfrågor aktivt i vissa kommuner. Att de första generationerna av lhbtq-personer som levt mer öppet under livet nu börjar få behov av äldreomsorg spelar säkert också in.

Lika-behandlingsperspektivet har varit starkt inom omsorgen, men att ”behandla alla lika” riskerar ju tyvärr att förbise att personer är olika, med olika erfarenheter och behov. I min studie där jag intervjuat lhbtq-personer med äldreomsorgserfarenheter har det också blivit väldigt tydligt hur de känner av den tuffa situation som skapats senaste fyrtio åren i en anda av privatisering och effektivisering av omsorgen där personalen ofta är stressad och minutstyrd, där det helt enkelt sällan finns tid för personliga samtal. Åtstramningar och besparingar sipprar ned i omsorgens vardag och praktik. Det är viktigt att lyfta det i den här diskussionen; att ansvaret ligger inte bara på medarbetarna här, utan att vi strukturellt måste organisera äldreomsorgen på ett sätt som skapar förutsättningar för gott bemötande. Arbetsvillkoren i omsorgen måste bli bättre för att vi ens ska kunna fokusera på utbildning, kompetenshöjning och gott bemötande, säger Anna Siverskog.

Har du något råd att ge till dem som idag oroar sig för hur deras framtid ska bli som äldre på kanske ett demensboende?

– Då skulle jag ändå vilja påminna om att de flesta jag har intervjuat, som har omsorgsinsatser, ändå har haft goda erfarenheter just från äldreomsorgen. De har betonat att öppenheten varit en viktig styrka för dem i mötet med omsorgen. Forskningen visar hur relationer och en känsla av tillhörighet och sammanhang är mycket viktigt för välmåendet så jag skulle också ge rådet att vända sig till lhbtq-grupper och sammanhang för att hitta styrka och gemenskap där.

Kommer du själv delta under Pride nu i veckan?

– Jag är tyvärr inte i stan förrän till helgen, men då kommer jag gå i paraden. Men jag vill tipsa om att gå och lyssna till min forskarkollega Linn Sandberg som deltar i ett panelsamtal med titeln Leva, älska, åldras – samtal om åldrandets villkor och möjligheter för hbtqi-personer på torsdag 4 augusti i Pride house på Clarion hotel.

Läs mer

Anna Siverskog i samarbete med RFSL Stockholm (2021) Queer äldreomsorg (scrolla ner lite på sidan)

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras…

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De…