Två äldre män med en fotboll under armen.

Stort engagemang kring gåfotbollen

Gåfotbollen har skapat ett nytt utrymme för äldre personer inom lagidrotten. Nu publicerar Riksidrottsförbundet den första rapporten om den nya sporten, som engagerar både utövare och föreningar.

Rapportens framsidaEn av samhällets och idrottsrörelsens stora utmaningar är att få människor att fortsätta hålla sig fysiskt aktiva. Det gäller lika väl ungdomar och medelålders personer, som äldre vuxna. Vissa idrotter lämpar sig bättre för äldre personer, det kan vara orientering eller bordtennis, medan fysiskt utmanande lagidrotter ofta haft en sorts bäst före datum, då risken för skador börjar bli stor.

Ett svar på detta är den relativt nya företeelsen gåfotboll. Den dök upp i Storbritannien 2011, och det finns även andra gåidrotter som basket, badminton och rugby.

Gåfotbollen kom till Sverige så sent som 2018. Än finns inga formella regler från Svenska fotbollförbundet, men man har satt upp en rad rekommendation för hur sporten ska utövas. Spelarna får endast gå och tacklingar är inte tillåtna. Matcher spelas med sex utespelare, utan målvakt, på en plan som är 15-20 meter bred och 30-40 meter lång. Målet är en meter högt och 1,5-3 meter brett och matcherna pågår i 2×20 minuter. Offside tillämpas inte.

Nu har de första svenska studierna om gåfotboll börjat dyka upp. För Riksidrottsförbundet har Inger Eliasson, till vardags aktiv vid Umeå universitet, skrivit rapporten ”Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen, men då är jag lycklig”. Den är baserad på intervjuer med 15 spelare mellan 67 och 76 år, och åtta representanter för föreningar som erbjuder gåfotboll.

Citatet i titeln kommer från Sara, som är 76 år och gåfotbollsspelare. Och det ger en ledtråd om vad gåfotbollsspelarna känner för sin idrott. De vittnar om en mer fysiskt aktiv vardag, social gemenskap, minskad ensamhet och inte minst en känsla av att inkluderas i föreningslivet. Även de arrangerande föreningarna är positivt inställda. De känner att de tar ett socialt ansvar, samtidigt som de äldre spelarna ofta blir en viktig resurs i föreningen. Vissa klubbar har också fått fler sponsorer just tack vara gåfotbollen.

Rapporten samlar erfarenheter från utövare och föreningar om hur det är att starta gåfotbollsverksamhet. Samtidigt pekar den framåt. Många utövare vill börja spela matcher mot lag från andra föreningar. Här finns också många fördomar att övervinna då äldre personer under lång tid känt sig uteslutna från den här typen av lagidrotter.

Relaterat

Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler…

Person som lägger händerna över magen.

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre i sexuella minoriteter

Att hbtqi-personer oftare upplever psykisk ohälsa än andra har vetenskapen tidigare påvisat. Nu visar en ny studie att det är vanligare att personer…

Fler nyheter

Olämplig medicinanvändning vanligt bland personer med demens

Nästan varannan äldre med demenssjukdom får läkemedel som potentiellt kan vara olämpliga. Det visar en avhandling som också pekar på att olämplig läkemedelsanvändning…

Prideparad med två kvinnor på motorcykel. Infälld portträttbild Linn Sandberg

Stockholm pride: Linn Sandberg om demens, sexualitet och lhbtq

Linn Sandberg är docent och lektor i genusvetenskap på Södertörns högskola och forskar inom genus och sexualitet i relation till åldrande och äldre.…

Anna Siverskog framför en sjö inramad av en illustrerad prideflagga

Stockholm Pride: Queer äldreomsorg

1 augusti inleddes Stockholms pridevecka. Ett boktips på temat passar därför bra. Anna Siverskog är doktor i äldre och åldrande och arbetar som…