Stort värde i äldres lärande

Livslångt lärande blir mer och mer aktuellt i takt med att vi lever, och förväntas arbeta, längre. Men äldre personer ser många fler värden i utbildning än bara nya kunskaper och förmågor. Det visar Magnus Schoultz vid Örebro universitet i sin nya avhandling.
Porträttbild Magnus Shoultz.

Magnus Schoultz.

Med sin avhandling Seniorers lärande – Intrinsikala värden som hälsoresurs riktar Magnus Schoultz, nybliven doktor vid forskarskolan Successful ageing på Örebro universitet, fokus på de inneboende värdena i äldre personers lärande. I en av sina tre delstudier har han gjort intervjuer med Senioruniversitets deltagare.

– De betonar framför allt intrinsikala värden i utbildningen, egenvärdet. Det är så att utbildningen är viktig i sig själv, säger Magnus Schoultz i en intervju med Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, ENCELL, vid Jönköping university.

Det innebär att kursdeltagare ofta ser det största värdet i lärprocessen och att delta, snarare än att få nytta av nya kunskaper. I intervjuerna framträder fyra typer av egenvärde: emotionellt, socialt, existentiellt och intellektuellt. Värdet ligger i sådant som att träffas, lära känna varandra, reflektera över livet och livets slut.

– De här egenvärdena som seniorer upplever i sina kurser, de kan också förstås som hälsoresurser. Vi kommer att möta olika saker som människor genom livet, men det handlar om vad vi har för resurser att kunna möta dessa. Utbildning kan hjälpa till att stärka de här resurserna, säger Magnus Schoultz och poängterar att det är en annan syn på utbildning än den mer instrumentella, som samhället annars ofta har.

I sitt avhandlingsarbete har Magnus Schoultz även genomfört en litteraturstudie om relationen mellan lärande och hälsa för seniorer inom organiserad och institutionaliserad utbildning. Dessutom har han gjort en intervjustudie med seniorutbildningens lärare för att analysera deras didaktiska val.

Läs avhandlingen

Magnus Schoultz (2023). Seniorers lärande: Intrinsikala värden som hälsoresurs. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

Delarbeten

Magnus Schoultz, Johan Öhman och Mikael Quennerstedt (2020). A review of research on the relationship between learning and health for older adults. International journal of lifelong education.

Magnus Schoultz, Johan Öhman och Mikael Quennerstedt (2022). Experiences of intrinsic values in education for older adults: insights from a Swedish senior university. European journal for research on the education and learning of adults.

Magnus Schoultz. Teachers’ reflective practices in older adult non-formal education. Manuskript.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.