Stort värde i äldres lärande

Livslångt lärande blir mer och mer aktuellt i takt med att vi lever, och förväntas arbeta, längre. Men äldre personer ser många fler värden i utbildning än bara nya kunskaper och förmågor. Det visar Magnus Schoultz vid Örebro universitet i sin nya avhandling.
Porträttbild Magnus Shoultz.

Magnus Schoultz.

Med sin avhandling Seniorers lärande – Intrinsikala värden som hälsoresurs riktar Magnus Schoultz, nybliven doktor vid forskarskolan Successful ageing på Örebro universitet, fokus på de inneboende värdena i äldre personers lärande. I en av sina tre delstudier har han gjort intervjuer med Senioruniversitets deltagare.

– De betonar framför allt intrinsikala värden i utbildningen, egenvärdet. Det är så att utbildningen är viktig i sig själv, säger Magnus Schoultz i en intervju med Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, ENCELL, vid Jönköping university.

Det innebär att kursdeltagare ofta ser det största värdet i lärprocessen och att delta, snarare än att få nytta av nya kunskaper. I intervjuerna framträder fyra typer av egenvärde: emotionellt, socialt, existentiellt och intellektuellt. Värdet ligger i sådant som att träffas, lära känna varandra, reflektera över livet och livets slut.

– De här egenvärdena som seniorer upplever i sina kurser, de kan också förstås som hälsoresurser. Vi kommer att möta olika saker som människor genom livet, men det handlar om vad vi har för resurser att kunna möta dessa. Utbildning kan hjälpa till att stärka de här resurserna, säger Magnus Schoultz och poängterar att det är en annan syn på utbildning än den mer instrumentella, som samhället annars ofta har.

I sitt avhandlingsarbete har Magnus Schoultz även genomfört en litteraturstudie om relationen mellan lärande och hälsa för seniorer inom organiserad och institutionaliserad utbildning. Dessutom har han gjort en intervjustudie med seniorutbildningens lärare för att analysera deras didaktiska val.

Läs avhandlingen

Magnus Schoultz (2023). Seniorers lärande: Intrinsikala värden som hälsoresurs. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

Delarbeten

Magnus Schoultz, Johan Öhman och Mikael Quennerstedt (2020). A review of research on the relationship between learning and health for older adults. International journal of lifelong education.

Magnus Schoultz, Johan Öhman och Mikael Quennerstedt (2022). Experiences of intrinsic values in education for older adults: insights from a Swedish senior university. European journal for research on the education and learning of adults.

Magnus Schoultz. Teachers’ reflective practices in older adult non-formal education. Manuskript.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

”Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla” vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.