Foto: Pixabay

Studie: Bättre sömn och mindre ångest för äldre med tyngdtäcken

Äldre på särskilt boende kunde sova oavbrutet och fick mer energi med hjälp av tyngdtäcken. Dessutom förbättrades deras mentala hälsa. Det visar en studie från Högskolan i Halmstad.

Doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur och om personal på särskilda boenden i Region Halland upplevt en förbättring i de boendes hälsa när de har använt tyngdtäcken. De äldre använde de speciella täckena i 28 dagar. 

Studien bygger på 20 personalintervjuer. De berättar bland annat att äldre somnat lättare och sovit oavbrutet samt känt sig mer utvilade på morgonen. Personalen uppger också att de boende blev mer energiska till följd av den förbättrade sömnen och att psykologiska symptom som ångest och oro minskade. En annan positiv effekt är att användningen av sömntabletter minskade, något som personalen upplevde var särskilt upplyftande. 

Alla deltagare upplevde dock inte någon nytta med tyngdtäcket. Vissa slängde av sig det eller grimaserade vid läggdags, medan andra inte tyckte att det blev någon skillnad jämfört med vanliga täcken. Framför allt de som inte vanligtvis använde täcken tyckte att tyngdtäcket var obekvämt. Bland dem som hade demens var resultaten varierade. 

Enligt Eva Hjort Telhede kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien. 

Läs studien i sin helhet

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson & Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…