Foto: Pixabay

Studie: Bättre sömn och mindre ångest för äldre med tyngdtäcken

Äldre på särskilt boende kunde sova oavbrutet och fick mer energi med hjälp av tyngdtäcken. Dessutom förbättrades deras mentala hälsa. Det visar en studie från Högskolan i Halmstad.

Doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur och om personal på särskilda boenden i Region Halland upplevt en förbättring i de boendes hälsa när de har använt tyngdtäcken. De äldre använde de speciella täckena i 28 dagar. 

Studien bygger på 20 personalintervjuer. De berättar bland annat att äldre somnat lättare och sovit oavbrutet samt känt sig mer utvilade på morgonen. Personalen uppger också att de boende blev mer energiska till följd av den förbättrade sömnen och att psykologiska symptom som ångest och oro minskade. En annan positiv effekt är att användningen av sömntabletter minskade, något som personalen upplevde var särskilt upplyftande. 

Alla deltagare upplevde dock inte någon nytta med tyngdtäcket. Vissa slängde av sig det eller grimaserade vid läggdags, medan andra inte tyckte att det blev någon skillnad jämfört med vanliga täcken. Framför allt de som inte vanligtvis använde täcken tyckte att tyngdtäcket var obekvämt. Bland dem som hade demens var resultaten varierade. 

Enligt Eva Hjort Telhede kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien. 

Läs studien i sin helhet

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson & Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos…