Foto: Pixabay

Studie: Bättre sömn och mindre ångest för äldre med tyngdtäcken

Äldre på särskilt boende kunde sova oavbrutet och fick mer energi med hjälp av tyngdtäcken. Dessutom förbättrades deras mentala hälsa. Det visar en studie från Högskolan i Halmstad.

Doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur och om personal på särskilda boenden i Region Halland upplevt en förbättring i de boendes hälsa när de har använt tyngdtäcken. De äldre använde de speciella täckena i 28 dagar. 

Studien bygger på 20 personalintervjuer. De berättar bland annat att äldre somnat lättare och sovit oavbrutet samt känt sig mer utvilade på morgonen. Personalen uppger också att de boende blev mer energiska till följd av den förbättrade sömnen och att psykologiska symptom som ångest och oro minskade. En annan positiv effekt är att användningen av sömntabletter minskade, något som personalen upplevde var särskilt upplyftande. 

Alla deltagare upplevde dock inte någon nytta med tyngdtäcket. Vissa slängde av sig det eller grimaserade vid läggdags, medan andra inte tyckte att det blev någon skillnad jämfört med vanliga täcken. Framför allt de som inte vanligtvis använde täcken tyckte att tyngdtäcket var obekvämt. Bland dem som hade demens var resultaten varierade. 

Enligt Eva Hjort Telhede kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien. 

Läs studien i sin helhet

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson & Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…