Foto: Pixabay

Studie: Bättre sömn och mindre ångest för äldre med tyngdtäcken

Äldre på särskilt boende kunde sova oavbrutet och fick mer energi med hjälp av tyngdtäcken. Dessutom förbättrades deras mentala hälsa. Det visar en studie från Högskolan i Halmstad.

Doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur och om personal på särskilda boenden i Region Halland upplevt en förbättring i de boendes hälsa när de har använt tyngdtäcken. De äldre använde de speciella täckena i 28 dagar. 

Studien bygger på 20 personalintervjuer. De berättar bland annat att äldre somnat lättare och sovit oavbrutet samt känt sig mer utvilade på morgonen. Personalen uppger också att de boende blev mer energiska till följd av den förbättrade sömnen och att psykologiska symptom som ångest och oro minskade. En annan positiv effekt är att användningen av sömntabletter minskade, något som personalen upplevde var särskilt upplyftande. 

Alla deltagare upplevde dock inte någon nytta med tyngdtäcket. Vissa slängde av sig det eller grimaserade vid läggdags, medan andra inte tyckte att det blev någon skillnad jämfört med vanliga täcken. Framför allt de som inte vanligtvis använde täcken tyckte att tyngdtäcket var obekvämt. Bland dem som hade demens var resultaten varierade. 

Enligt Eva Hjort Telhede kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien. 

Läs studien i sin helhet

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson & Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…