Foto: Pixabay

Studie: Bättre sömn och mindre ångest för äldre med tyngdtäcken

Äldre på särskilt boende kunde sova oavbrutet och fick mer energi med hjälp av tyngdtäcken. Dessutom förbättrades deras mentala hälsa. Det visar en studie från Högskolan i Halmstad.

Doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur och om personal på särskilda boenden i Region Halland upplevt en förbättring i de boendes hälsa när de har använt tyngdtäcken. De äldre använde de speciella täckena i 28 dagar. 

Studien bygger på 20 personalintervjuer. De berättar bland annat att äldre somnat lättare och sovit oavbrutet samt känt sig mer utvilade på morgonen. Personalen uppger också att de boende blev mer energiska till följd av den förbättrade sömnen och att psykologiska symptom som ångest och oro minskade. En annan positiv effekt är att användningen av sömntabletter minskade, något som personalen upplevde var särskilt upplyftande. 

Alla deltagare upplevde dock inte någon nytta med tyngdtäcket. Vissa slängde av sig det eller grimaserade vid läggdags, medan andra inte tyckte att det blev någon skillnad jämfört med vanliga täcken. Framför allt de som inte vanligtvis använde täcken tyckte att tyngdtäcket var obekvämt. Bland dem som hade demens var resultaten varierade. 

Enligt Eva Hjort Telhede kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien. 

Läs studien i sin helhet

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson & Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…