Äldre par som sitter på en bänk vid havet.
Foto: Unsplash

Studie kartlägger äldres otrygghet

Rädsla för att till exempel ramla, det sociala klimatet i grannskapet och oro för brott är några av orsakerna till att äldre känner sig otrygga, något som i längden kan bidra till depressiva känslor och dålig självkänsla.

Forskare från Örebro universitet har genomfört en enkätstudie som visar att en överväldigande majoritet äldre personer, 80 procent, känner sig trygga. Samtidigt pekar resultaten också på att två vanliga orsaker till otrygghet bland äldre personer är rädslan att bli utsatt för brott och den vardagliga miljön. 

– Det kan handla om besvärliga trappor eller trösklar hemma som de äldre har svårt att klara av, säger Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet och försteförfattare till studien.

Studiedeltagarna, som bodde på olika seniorboenden, uppgav även att det sociala klimatet i bostadsområdet kunde göra att de kände sig otrygga. 

I en annan studie som Nadezhda Golovchanova har genomfört med samma enkätsvar finns det resultat som kan koppla oro för brott till depressiva känslor och sämre livskvalitet hos äldre. 

– Vi kunde se att det finns ett statistiskt samband. När oron för brott ökar blir man mindre nöjd med livet och upplever mer depressiva känslor, säger hon. 

Dessa äldre hade en tendens att dessutom älta samma negativa situation gång på gång eller föreställa sig hemska och negativa följder. Men det går inte att säga att det är rädslan för brott som verkligen leder till en ökning av depressiva känslor, utan det är också möjligt att äldre som redan har depressiva känslor upplever en situation som mer farlig och hotfull. 

– Vi behöver komma ihåg att det finns flera förklaringar till upplevd otrygghet bland äldre, både av kriminell och icke-kriminell karaktär. Det gäller både för vidare forskning och säkerhetsfrämjande insatser, säger Nadezhda Golovchanova. 

Fakta
Enkätstudien

622 äldre personer i Örebro kommun deltog i en enkätstudie där de fick svara på frågor om trygghet. Deltagarna som var mellan 64 och 106 år fick bland annat skatta sin oro för olika sorters brott, sin fysiska och emotionella hälsa samt infrastrukturen i bostadsområdet och hemmet.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…