Äldre par som sitter på en bänk vid havet.
Foto: Unsplash

Studie kartlägger äldres otrygghet

Rädsla för att till exempel ramla, det sociala klimatet i grannskapet och oro för brott är några av orsakerna till att äldre känner sig otrygga, något som i längden kan bidra till depressiva känslor och dålig självkänsla.

Forskare från Örebro universitet har genomfört en enkätstudie som visar att en överväldigande majoritet äldre personer, 80 procent, känner sig trygga. Samtidigt pekar resultaten också på att två vanliga orsaker till otrygghet bland äldre personer är rädslan att bli utsatt för brott och den vardagliga miljön. 

– Det kan handla om besvärliga trappor eller trösklar hemma som de äldre har svårt att klara av, säger Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet och försteförfattare till studien.

Studiedeltagarna, som bodde på olika seniorboenden, uppgav även att det sociala klimatet i bostadsområdet kunde göra att de kände sig otrygga. 

I en annan studie som Nadezhda Golovchanova har genomfört med samma enkätsvar finns det resultat som kan koppla oro för brott till depressiva känslor och sämre livskvalitet hos äldre. 

– Vi kunde se att det finns ett statistiskt samband. När oron för brott ökar blir man mindre nöjd med livet och upplever mer depressiva känslor, säger hon. 

Dessa äldre hade en tendens att dessutom älta samma negativa situation gång på gång eller föreställa sig hemska och negativa följder. Men det går inte att säga att det är rädslan för brott som verkligen leder till en ökning av depressiva känslor, utan det är också möjligt att äldre som redan har depressiva känslor upplever en situation som mer farlig och hotfull. 

– Vi behöver komma ihåg att det finns flera förklaringar till upplevd otrygghet bland äldre, både av kriminell och icke-kriminell karaktär. Det gäller både för vidare forskning och säkerhetsfrämjande insatser, säger Nadezhda Golovchanova. 

Fakta
Enkätstudien

622 äldre personer i Örebro kommun deltog i en enkätstudie där de fick svara på frågor om trygghet. Deltagarna som var mellan 64 och 106 år fick bland annat skatta sin oro för olika sorters brott, sin fysiska och emotionella hälsa samt infrastrukturen i bostadsområdet och hemmet.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…