Äldre par som sitter på en bänk vid havet.
Foto: Unsplash

Studie kartlägger äldres otrygghet

Rädsla för att till exempel ramla, det sociala klimatet i grannskapet och oro för brott är några av orsakerna till att äldre känner sig otrygga, något som i längden kan bidra till depressiva känslor och dålig självkänsla.

Forskare från Örebro universitet har genomfört en enkätstudie som visar att en överväldigande majoritet äldre personer, 80 procent, känner sig trygga. Samtidigt pekar resultaten också på att två vanliga orsaker till otrygghet bland äldre personer är rädslan att bli utsatt för brott och den vardagliga miljön. 

– Det kan handla om besvärliga trappor eller trösklar hemma som de äldre har svårt att klara av, säger Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet och försteförfattare till studien.

Studiedeltagarna, som bodde på olika seniorboenden, uppgav även att det sociala klimatet i bostadsområdet kunde göra att de kände sig otrygga. 

I en annan studie som Nadezhda Golovchanova har genomfört med samma enkätsvar finns det resultat som kan koppla oro för brott till depressiva känslor och sämre livskvalitet hos äldre. 

– Vi kunde se att det finns ett statistiskt samband. När oron för brott ökar blir man mindre nöjd med livet och upplever mer depressiva känslor, säger hon. 

Dessa äldre hade en tendens att dessutom älta samma negativa situation gång på gång eller föreställa sig hemska och negativa följder. Men det går inte att säga att det är rädslan för brott som verkligen leder till en ökning av depressiva känslor, utan det är också möjligt att äldre som redan har depressiva känslor upplever en situation som mer farlig och hotfull. 

– Vi behöver komma ihåg att det finns flera förklaringar till upplevd otrygghet bland äldre, både av kriminell och icke-kriminell karaktär. Det gäller både för vidare forskning och säkerhetsfrämjande insatser, säger Nadezhda Golovchanova. 

Fakta
Enkätstudien

622 äldre personer i Örebro kommun deltog i en enkätstudie där de fick svara på frågor om trygghet. Deltagarna som var mellan 64 och 106 år fick bland annat skatta sin oro för olika sorters brott, sin fysiska och emotionella hälsa samt infrastrukturen i bostadsområdet och hemmet.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…