Foto: User_88706/Mostphotos

Svårt att få stöd för äldre med allvarlig psykisk sjukdom

Kommunerna har svårt att hjälpa äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det konstaterar en grupp forskare efter att de genomfört en studie om socialpsykiatrins träffpunkter.

En grupp forskare vid Lunds universitet har undersökt vilket stöd träffpunkter ger äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom. De har genomfört intervjuer och fokusgruppssamtal med chefer och andra medarbetare på dagcentraler i 27 kommuner i södra Sverige.

Carina Tordai, som är doktorand och förstaförfattare för studien, var förvånad över att det inte var så många över 60 år på socialpsykiatrins träffpunkter.

– Gruppen håller på att minska eller försvinna i deras verksamhet, redan vid 50-årsåldern. Cheferna i verksamheterna som jag har intervjuat har ingen förklaring till varför, säger hon i en nyhet på Lunds universitets hemsida.

– Mycket var väntat, jag arbetar deltid inom specialiserade psykiatrin i Region Skåne så jag visste redan att det är svårt att hjälpa äldre personer med allvarliga psykiska problem ute i kommunerna. De hamnar mellan stolarna och är en försummad grupp.

Många kommuner saknade en policy för sitt stöd till psykiskt sjuka äldre personer, och erfarenheten av att ge stöd till personer över 60 år var inte så stort som forskarna hade förväntat sig. Kommunerna har inte samma åldersgränser för när de inte längre ger stöd till personer med psykiskt sjuka personer, det kan upphöra vid 67 år, eller så gör man undantag för äldre åldrar.

Även vissa andra intervjusvar var förvånande.

– Ålderismen i chefernas sätt att resonera om varför dessa personer inte längre finns i verksamheten. Det kan låta ”när man är 65 kan man inte bli bättre, eller utvecklas längre”, eller ”man är så trött när man är 65”, säger Carina Tordai.

Läs den vetenskapliga artikeln

Carina Tordai, Steven M Schmidt, Mona Eklund och Elisabeth Argentzell (2024). Experiences of managers and staff working in community-based mental health with people ageing with severe mental health problems. Scandinavian journal of caring sciences.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…