Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe
Foto: Mostphotos

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler är drabbade visar en undersökning från Synskadades riksförbund. Fallolyckorna innebär ett stort lidande för den skadade, men också en risk för ekonomisk utsatthet och isolering för en redan utsatt grupp.

Synskadades riksförbund har gett Novus i uppdrag att undersöka livsvillkoren för deras medlemmar som är över 65 år. De har också tagit hjälp av Folkhälsomyndighetens statistik kring fallolyckor bland äldre.

Varje år råkar ungefär fem procent av Sveriges invånare som är över 65 år ut för en fallolycka där vård varit nödvändig, enligt Folkhälsomyndighetens rapport. I Synskadades riksförbunds medlemsundersökning uppger 15 procent att de under det senaste året fallit så illa att de behövt söka vård. Det är fler kvinnor som svarat att de behövt uppsöka vård än män.

Det går inte att göra en direkt jämförelse eftersom undersökningsmetoderna skiljer sig åt, men det indikerar att det är långt fler bland äldre som har en synnedsättning som ramlar och slår sig varje år och behöver uppsöka vård. Eftersom många med synnedsättning dessutom oftare får hjälp av andra att klara av sin vardag än andra äldre, är det också en stark indikation på att det är många fler bland dem som är drabbade.

Medlemsundersökningen visar på att det är få som åker kollektivt på egen hand och var tredje tycker att de skulle behöva mer träning och rehabilitering för att kunna röra sig mer självständigt i gatu- och trafikmiljö. Många av dem svarar att de är beroende av närstående för att klara av sin i vardag. Över 50 procent uppger att de regelbundet tar hjälp av vänner eller anhöriga för att handla livsmedel eller andra dagligvaror. Undersökningen visar också på andra svårigheter som äldre personer med synnedsättning är mer utsatta för än andra äldre. Det gäller exempelvis digitalt utanförskap, sämre upplevd hälsa och svårigheter i att klara av sin ekonomi.

Läs undersökningen
Läs Folkhälsomyndighetens rapport

Folkhälsomyndigheten (2022) Fallolyckor bland äldre, vårdade

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…