Foto: Mostphotos/Doug Olson

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Det är vanligt att munnen blir torrare när vi åldras, vilket också bero på att vissa mediciner och olika sjukdomar orsakar muntorrhet. När salivproduktionen minskar kan det leda till olika problem med hälsan. Tandläkare och tandhygienister kan uppmärksamma problemet och till exempel föreslå lämpliga åtgärder för ökad mängd saliv, eller om läkare bör kontaktas. Men forskningen om klinisk behandling av patienter med muntorrhet inom allmän tandvård är begränsad.

Nu har forskare på Malmö universitet och Göteborgs universitet undersökt hur medveten svensk tandvårdspersonal är om salivfunktion, potentiella orsaker och komplikationer kring muntorrhet och vad de ställer för frågor till sina patienter. Forskarna har också undersökt om längden på yrkeserfarenhet har någon betydelse.

De skickade ut en enkät och fick svar från 241 tandläkare och 257 tandhygienister som arbetar inom allmäntandvården inom Folktandvården.

Resultaten från enkäten visar att personer som var 65 år eller äldre oftare blev tillfrågade om muntorrhet, 93 procent, jämfört med yngre och att tandhygienister oftare stötte och frågade patienter med muntorrhet, 61,1 procent, än tandläkare, 48,5 procent.

Tandhygienisterna föreslog oftare förebyggande tandvård, hade en högre medvetenhet om orsaker och komplikationer av muntorrhet samt mätte salivutsöndringen i högre utsträckning än tandläkarna. Tandläkarna hade dock en högre medvetenhet om saliven olika funktioner än tandhygienisterna. Personal som hade arbetat mer än tio år med tandvård inom båda yrkeskategorierna förslog förebyggande tandvård och mätte patienternas salivutsöndring oftare de med kortare tid inom yrket.

Läs den vetenskapliga studien

Amela Fisic, Hulya Cevik Aras, Ulrica Almhöjd och Annica Almståhl (2024). Dental care professionals’ awareness of oral dryness and its clinical management: a questionnaire-based study. BMC Oral health.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.