Foto: Mostphotos

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos de som är 65 år eller äldre i Karlstad kommun.

Många seniorer är fysiskt aktiva, men det finns potential för framtida förändringar för dem som har lägre aktivitetsnivå och hälsostatus. Det visar en rapport från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, som har kartlagt fysisk aktivitet och hälsostatus bland äldre i Karlstad.

Forskarna bakom rapporten är Stefan Wagnsson som är docent i idrottsvetenskap och Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier, båda verksamma på Karlstads universitet. De har på uppdrag av Nätverket Sund senior studerat äldre personers förutsättningar för fysisk aktivitet. Deltagarna i studien bor alla i Karlstads kommunala bostadsbolags trygghetslägenheter och är över 65 år.

– Det har tidigare saknats kunskap om hur fysiskt aktiva personer i denna målgrupp är och vad som kan få dem att bli mer fysiskt aktiva, så denna kartläggning har varit viktig för att vi ska kunna ta nästa steg och få fler äldre att bli fysiskt aktiva på en nivå som kan främja deras hälsa på både kort och lång sikt, säger Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap i en nyhet från Karlstad universitet.

Rapporten visar på positiva resultat. Det visade sig att flertalet seniorer är tillräckligt fysiskt aktiva ur ett hälsoperspektiv. De vanligaste motionsformen var promenad, cykling och träning framför tv:n. Men en stor andel sitter still för mycket eller är otillräckligt fysiskt aktiva. Det som hindrade dem från att utöva fysisk aktivitet visade sig bland annat bero på att de använde någon form av hjälpmedel eller hade hemtjänst.

Det visade sig också att flera som tillhör gruppen otillräckligt fysiskt aktiva vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar. Man önskade att aktiviteterna fanns i närheten av boendet, möjlighet att utöva aktiviteterna tillsammans med någon, att aktiviteterna sker till låga eller inga kostnader alls och/eller att få stöttning av kompetenta personer för att veta hur man ska genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt.

– Ett av de förslag som vi lyfter fram i rapporten är att anordna kostnadsfria träningspass/gympapass i områden där många äldre bor, som till exempel i kommunala bostadsbolagets trygghetsboenden. Vi föreslår även att inrätta fler tillgänglighetsanpassade utomhusgym i närheten av områden där andelen seniorer är hög, och att utbilda trygghetsvärdar och hemtjänstpersonal om hur man på bästa sätt kan stötta och coacha äldre att bli mer fysiskt aktiva. Vi tror även på idén att idrottsföreningar kommer ut till de ställen där många äldre bor och visar upp sin verksamhet. Här har till exempel gåfotboll visat sig locka äldre till att bli mer fysiskt aktiva, säger Stefan Wagnsson, i nyheten från Karlstad universitet.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…