Bild: Mostphotos/Dusan Kostic

Var fjärde person över 60 år upplever ensamhet

Ensamhet är högre i vissa grupper av befolkningen än andra, bland annat bland yngre och äldre personer. Bland dem som är 60 år och äldre är det ungefär en fjärdedel som uppger att de har besvär av ensamhet. Det visar en internationell kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt internationell data och forskning i en ny kartläggning för att belysa hur vanligt ensamhet är i befolkningen, vilka grupper som är mest utsatta och vilka samband som finns mellan ensamhet och hälsa.

Resultatet visar att ensamheten i Sverige är störst i grupperna ensamstående, personer med funktionsnedsättning, personer som står utanför arbetslivet på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet, yngre och äldre.

26 procent av alla personer 60 år och äldre i Europa uppger att de har måttliga besvär av ensamhet, medan åtta procent uppger allvarliga besvär. Äldre i Nordeuropa rapporterar att de känner sig ensamma i lägre omfattning, jämfört med jämnåriga i Sydeuropa.

Kartläggningen visar också att det finns totalt fem riskfaktorer som bidrar till att äldre känner sig ensamma: vara ensamstående, ha förlorat en partner, ha ett begränsat socialt nätverk, ha en låg nivå av social aktivitet och ha dålig självupplevd hälsa, depression eller depressiva symptom. Även multisjuklighet kan öka risken för ensamhet bland äldre personer.

Ungefär var femte äldre svensk som bor på särskilt boende rapporterar att de oftare besväras av ensamhet, jämfört med äldre svenskar som har hemtjänst. Däremot visar det sig att de som bor på särskilda boenden som erbjuder dagliga aktiviteter, känner sig mindre ensamma än de som bor på boenden med färre aktiviteter.

– Båda forskning och svenska undersökningar visar på det tydliga sambandet mellan ensamhet och ohälsa. Till exempel kan långvarig ensamhet bidra till depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är oroande och viktigt att försöka ändra på, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens kartläggning har genomförts i samarbete med Socialstyrelsen, och ligger till grund för en nationell strategi för att utveckla arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Strategin kommer att presenteras 1 februari 2025.

Läs kartläggningen i sin helhet

Folkhälsomyndigheten (2024). Ensamhet – förekomst, konsekvenser och åtgärder. En kartläggning.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…