Foto: Tate, London, 2011, wiki commons. Sir Joshua_Reynolds självporträtt som döv man.

Viktigt mäta nedsatt hörsel vid tinnitus

Personer med tinnitus som inte hör ljud med hög frekvens kan uppleva kognitiva problem visar nya studier från Lunds universitet. Tinnitus är ett vanligt hörselproblem vilket innebär att en person hör ljud fast det saknas en faktisk ljudkälla. Omkring en femtedel av Sveriges befolkning är drabbade av tinnitus, varav 90 procent även har nedsatt hörsel och en stor del av dem är äldre över 65 år.

Personer som har tinnitus säger sig ofta uppleva att de har svårt med klara mer avancerade uppgifter eller koncentrera sig under en längre tid, vilket påverkar arbetsminnet.

Sebastian Waechter som är forskare inom audiologi och doktor i klinisk medicin vid Lunds universitet förvånas över att det inte är tinnitus som påverkar prestationerna vid kognitivt krävande uppgifter. Det brukar vara ett av de vanligaste klagomålen bland patienter med tinnitus. De som även har svårt att höra höga frekvenser – över 8 kHz – har svårt att klara av att utföra avancerade uppgifter. Den som hör sämre presterar sämre, oavsett om hen har tinnitus eller inte.

– 35 procent av personer i åldrarna 65-84 år i Sverige upplever tinnitus, enligt folkhälsomyndighetens senaste nationella folkhälsoenkät. Från tidigare forskning vet vi att de allra flesta med tinnitus har någon typ av hörselpåverkan, oavsett om de själva är medvetna om detta eller ej, berättar Sebastian Waechter för Äldre i Centrum.

Via sinnesintryck bildas elektriska urladdningar i hjärnan, när hörseln försämras minskar stimulansen i hjärnan. Resultatet blir att hörsel-centrat krymper och hela hjärnvolymen minskar, vilket i son tur påverkar den kognitiva förmågan. Eftersom hjärnans förmåga att omforma sig avtar med åldern, är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt. På så sätt får hjärnan tid att vänja sig vid till exempel en hörapparat.

Enligt Sebastian Waechter undersöker inte vårdcentralerna höga frekvenser vid ett hörseltest vilket borde vara en regel. Trots att det går snabbt att göra använder fortfarande många svenska kliniker inte tekniken visar studierna. När en hörapparat provas ut räcker det inte med att fråga patienten om det ”hörs bra”, utan det är viktigt med en objektiv undersökning. Det handlar om att varje individs hörselgång har en unik form, vilket medför en unik resonanskaraktär. Hörselgångens resonans påverkar ljudet som hörapparaten levererar, så om det inte på ett objektivt sätt verifierar förstärkningen som är tänkt att levereras finns det stor risk att patienten får för mycket eller för lite förstärkning vid vissa frekvenser.

Vår meta-analys av befintliga publicerade studier som undersökt hörapparatsförstärkning för tinnituspatienter indikerar att objektiv verifiering av förstärkningen spelar stor roll för resultatet, säger Sebastian Waechter.

Den innebär en dubbelt så god effekt på patientens tinnitusbesvär ses med hörapparater vars förstärkning verifierats jämfört med hörapparater vars förstärkning inte verifierats, efter 12 månaders användande visar studier.

Det finns även andra problem med att leva med hörselnedsättning noterar forskarna.

– Hörselnedsättningar har negativa effekter på oss, så som social isolering och ökad risk för demens, och ju tidigare vi söker hjälp desto bättre resultat tenderar vi att se med hörapparater. Det kan vara klokt för personer som upplever tinnitus att gå och få sin hörsel undersökt, oavsett om de själva upplever sig höra dåligt eller ej, säger Sebastian Waechter.

 

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…