Att inte få träffa sina anhöriga kan få konsekvenser på hälsa och välmående under lång tid, säger Karin Hugelius. Foto: Anna Lorentzon, Örebro universitet

Viktnedgång, smärta och frustration efter besöksförbudet

Besöksrestriktioner inom äldreomsorg och sjukvård under pandemin påverkar både patienter och anhöriga negativt. Det visar en ny studie från Örebro universitet.

Karin Hugelius är ambulanssjuksköterska och forskare inom krishantering och katastrofmedicin vid Örebro universitet, och har tillsammans med japanska forskarkollegor har hon granskat 17 studier från olika länder om konsekvenser av besöksrestriktioner inom äldreomsorg och sjukvård under Covid 19-pandemin.

– Vi blev förvånade över att det redan finns så många studier. Det blev också tydligt att besöksrestriktioner har väldigt många biverkningar som både drabbar patienter och de anhöriga – och som också påverkar dem som jobbar inom sjukvård och äldreomsorg, säger hon i ett pressmeddelande.

Det handlar dels om fysiska biverkningar, som att till exempel äldre går ned i vikt under den period de inte får träffa anhöriga eller att patienter efter en operation upplever mer smärta.

– Vi kunde också se att oro, frustration och ångest ökar, både hos patienten och de anhöriga.

För personalen innebär besöksförbud och restriktioner att de behöver lägga mer tid på att hålla anhöriga informerade. Till exempel kan det uppstå konflikt när sjukvården vill avsluta en livsuppehållande behandling och de anhöriga inte har varit med och träffat sin sjuka familjemedlem. Forskarna drar slutsatsen att det är viktigt att kalkylerade bedömningar föregår eventuella restriktioner.

– Besöksrestriktioner har funnits länge inom sjukvården, men det finns egentligen få studier som visar vilken effekt det har på smittspridningen. Här behövs mer forskning, säger Karin Hugelius.

Även om restriktionerna rimligen fyller en funktion, anser hon att det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna.

– Jag hoppas att både beslutsfattare och de som jobbar inom vården försöker hitta praktiska lösningar för att hålla ihop familjer, även under pandemin. Det kan till exempel handla om att använda digitala verktyg eller om att möjliggöra personliga möten under smittsäkra förhållanden.

LÄS STUDIEN

Studien Consequences of visiting restrictions during the COVID‐19 pandemic: An integrative review, av Karin Hugelius, Nahoko Harada och Miki Marutani, har publicerats i International journal of nursing studies.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…