Webbinarium om sex och närhet

Välkommen att delta i vårt andra webbsända seminarium denna höst den 10 november kl 8.30. Temat är sex och närhet, samma som i det senaste numret av Äldre i Centrum. Några av forskarna som medverkar berättar mer om ämnet och det blir chans att ställa frågor i chatten till dem.

Äldre i Centrum bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium. Hör några av forskarna bakom artiklarna i vår senaste tidning berätta om seniorers behöv av sex och närhet. Det blir samtal om hur personal inom äldreomsorgen med rätt kunskap och stöd kan prata om det med varandra och anhöriga och hur de kan hantera problematiska situationer. Forskarna efterlyser en öppen dialog, särskilt kring synen på äldre personer som sexuellt aktiva individer. Det blir chans att ställa frågor i chatten till dem. Seminariet är öppet för alla och är kostnadsfritt.

Medverkande

Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi och universitetslektor vid Socialhögskolan, Stockholms universitet.
Mari-Louise Nilsson, universitetsadjunkt på Malmö universitet.
Klara Le, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

Anmäl dig här

Skicka gärna frågor
Det går bra att skicka frågor innan seminariet. Skicka epost till: info@aldreicentrum.se märkt ”Fråga seminarium 10 november”.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…