Porträtt

Orädd omsorgsforskare

Äldreområdet framstod från början inte som särskilt lockande för Marta Szebehely. Men med sitt fokus på personalens arbetsvillkor är hon i dag forskaren…

Empowerment för bättre arbetsmiljö

Med tillgång till stöd, information, resurser och möjligheter påverkas inte bara situationen för första linjens chefer i äldreomsorgen. Det smittar också av sig på medarbetarna och medför att de skattar chefens ledaregenskaper högre.

Hur gick det sen, Palle Storm...

...som 2018 disputerade på en avhandling om kön, hudfärg och språkbarriärer i äldreomsorgen.