Signerat

Möjliga mirakel

Krönika #2/20.

Hur vet vi om implementering av nya arbetssätt verkligen fungerat?

Äldreomsorgens arbete har hamnat i fokus under coronakrisen. Men hur vet vi egentligen att vi organiserar verksamheten på ett optimalt sätt? Enda vägen går genom ett systematiskt uppföljningsarbete.

Är vi fel ute – igen?

Ett av de stora problemen att lösa i den nya statliga utredningen om framtidens välfärdsteknik, är frågan om hur samtycke ska hanteras för personer med nedsatt beslutsförmåga. Lars Sonde ger en bakgrund – och pekar ut en möjlig lösning.

Lugn, bara Lugn (och lite Bob)

Inledare #2/20.

Kärlek när det skymmer

Krönika #1/20.

Hur väl rustar vi socionomstudenterna för arbetet med äldre?

Socionomutbildningarna behöver förbättras när det gäller att förmedla kunskaper om äldre och åldrande. Det handlar inte bara om vilket utrymme äldreområdet ska ha inom socialt arbete, utan också om vilket utrymme socialt arbete ska ha inom äldreområdet.

Läs, lyssna, skriv, säg

Inledare #1/20.

Ensamhet, hetare, hetast

Inledare #4/19.

Döden kan inte rationaliseras

Krönika #4/19.

Att välja är att dö en smula

Inledare #3/19.