Signerat

Vetenskap och beprövad erfarenhet i socialtjänsten

Sista ordet #4/21.

Lyssna nu på oss

Inledare #3/21.

Global uppväxling av fallprevention

Varje år dör 1 000 personer i Sverige på grund av en fallolycka. 70 000 personer behöver sjukhusvård. Fallolyckor är vanligare bland dem som är över 65 år och kostar årligen mer än vården av typ-2-diabetes. Bortsett lidandet de åsamkar kostar…

Moraliskt systemfel att utbilda men inte anställa

Rekryteringsfrågan är helt avgörande för äldreomsorgens framtid. Men det finns välutbildade yrkespersoner i Sverige, som inte tillåts arbeta. Ge den kvalificerade arbetskraft som finns att tillgå möjlighet att göra en insats!

(Sjutti plus)

Krönika #3/21.

Forskning ur ett medborgarperspektiv

Sista ordet #3/21.

En hjälte radiosänd

Inledare #2/21.

En visselblåsares berättelse

Krönika #2/21.

Ödmjukt prövande av fakta

Sista ordet #2/21.

Blågul bebislycka

Inledare #1/21.