Signerat

Vetenskapligt win-win

Sista ordet #1/21.

Tro och tvivel

Inledare #4/20.

Kan en egen lag höja kvaliteten i äldreomsorgen?

Per Gunnar Edebalk om den nya utredningen av social­tjänst­lagen, särlagstiftning för äldreomsorgen och andra sociala insatser för äldre.

Hur gammal är du?

Krönika #4/20.

Tillit, transparens och relevans

Sista ordet #4/20.

En bra tidning till 94 procent

Inledare #3/20.

Hur ska det bli när jag blir riktigt gammal?

Krönika #3/20: Empati, omtanke och värdighet är honnörsord som behöver dammas av och det är bara vi 65+ som verkligen vet vad vi…

Den svåra vägen till användning av ny kunskap

Härmed efterlyses riktigt användarvänliga forskningspublikationer, så att resultat snabbt kan omsättas till kunskapsbaserad vård och omsorg, som möter de verkliga behoven.

Möjliga mirakel

Krönika #2/20.

Hur vet vi om implementering av nya arbetssätt verkligen fungerat?

Äldreomsorgens arbete har hamnat i fokus under coronakrisen. Men hur vet vi egentligen att vi organiserar verksamheten på ett optimalt sätt? Enda vägen går genom ett systematiskt uppföljningsarbete.