Signerat

Lugn, bara Lugn (och lite Bob)

Inledare #2/20.

Kärlek när det skymmer

Krönika #1/20.

Hur väl rustar vi socionomstudenterna för arbetet med äldre?

Socionomutbildningarna behöver förbättras när det gäller att förmedla kunskaper om äldre och åldrande. Det handlar inte bara om vilket utrymme äldreområdet ska ha inom socialt arbete, utan också om vilket utrymme socialt arbete ska ha inom äldreområdet.

Läs, lyssna, skriv, säg

Inledare #1/20.

Ensamhet, hetare, hetast

Inledare #4/19.

Döden kan inte rationaliseras

Krönika #4/19.

Att välja är att dö en smula

Inledare #3/19.

En ombyggd livsberättelse

Krönika #3/19.