Spotlight

Social närhet i en tid av fysisk distans

Äldre personer har ett behov av att reflektera över sociala relationer som inte längre kan tas för givna med anledning av covid-19-krisen. Stödlinjen Äldrelinjen blir ett forum för diskussioner om hur det går att hitta gemenskap i isoleringen.

Familjeliv och anhörigomsorg på särskilt boende

Parboendegarantin innebär att den rumsliga gränsen mellan privat sfär och formell omsorg suddas ut. Det kan innebära nya utmaningar som måste mötas för par med olika hjälpbehov.

Hur mycket gör hemtjänsten?

Den som har offentlig omsorg har oftast också hjälp från anhöriga, som vanligen började långt före de offentliga insatserna. En blick i backspegeln synliggör…

Alla dessa äldreboenden som kom och gick

Per Gunnar Edebalk tecknar 2000-talets politiska utveckling kring särskilt boende, kvarboende, mellanboende, seniorboende, biståndsbedömt trygghetsboende...

Hemtjänst i förändring

En nyligen publicerad studie visar hur arbetssituationen i den svenska hemtjänsten har förändrats/försämrats mellan åren 2005 och 2015.

Abrupt slut på den radikala hemmaboendeideologin

Historien om hur ålderdomshemmen dömdes ut och hemmaboendet blev det nya svarta inom äldreomsorgen.

Räkna med framtida arbetskraftsbehov i välfärden

Ett räkneexempel visar att behovet av arbetskraft i välfärdssektorn måste ses långsiktigt, men kan också bidra till diskussionen om olika möjliga lösningar med…

Nya avhandlingar #4/19

Hundra år av uppgång – och fall?

Offentlig hjälp och vård i hemmet fyller jämnt sekel. En verksamhet värd att fira!