Spotlight

Det åldrande luktsinnet

Äldre personer drabbas ofta av nedsatt luktsinne, vilket kan få en rad negativa konsekvenser. En bevarad luktfunktion har stor betydelse för välmående och…

Nya avhandlingar #1/21

Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se.

Manövrer mellan motstridiga krav i valfrihetens spår

Många som behöver hemtjänst har en demenssjukdom eller andra svårigheter som medför att de inte kan göra de informerade val av utförare som valfrihetssystem förutsätter. En viktig fråga är därför hur biståndshandläggare i äldreomsorgen hanterar kundval i förhållande till personer med nedsatt…

Om tånaglar och funktionsförmåga

Ett anspråkslöst förslag om att komplettera vanliga ADL-mätningar med indikatorer för sådana subtila göromål som att sittande nå ner till tårna.

Nya avhandlingar #4/20

Aktuella avhandlingar. Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se.

Social närhet i en tid av fysisk distans

Äldre personer har ett behov av att reflektera över sociala relationer som inte längre kan tas för givna med anledning av covid-19-krisen. Stödlinjen Äldrelinjen blir ett forum för diskussioner om hur det går att hitta gemenskap i isoleringen.

Familjeliv och anhörigomsorg på särskilt boende

Parboendegarantin innebär att den rumsliga gränsen mellan privat sfär och formell omsorg suddas ut. Det kan innebära nya utmaningar som måste mötas för par med olika hjälpbehov.

Hur mycket gör hemtjänsten?

Den som har offentlig omsorg har oftast också hjälp från anhöriga, som vanligen började långt före de offentliga insatserna. En blick i backspegeln synliggör…

Alla dessa äldreboenden som kom och gick

Per Gunnar Edebalk tecknar 2000-talets politiska utveckling kring särskilt boende, kvarboende, mellanboende, seniorboende, biståndsbedömt trygghetsboende...

Hemtjänst i förändring

En nyligen publicerad studie visar hur arbetssituationen i den svenska hemtjänsten har förändrats/försämrats mellan åren 2005 och 2015.