Spotlight

Nya avhandlingar #3/21

Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se!

Kan alla arbeta längre?

Den åldrande befolkningen innebär stora utmaningar för vård- och omsorgssystemen och pensionssystemet. Ett återkommande förslag är att höja pensionsåldern och på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet bland äldre personer.

Nya avhandlingar #2/21

Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se!

Kvaliteter att sträva efter på särskilt boende

Utformningen av särskilda boenden för äldre är avgörande för att de som bor där ska kunna leva ett gott liv. Men kunskapen om vad som är en god särskilt boendemiljö är begränsad.

Avgifter inom äldreomsorgen: en historia om konflikter

Det finns inga gratisluncher och inte heller någon gratis äldreomsorg. Tyvärr, eller tack och lov?

Det åldrande luktsinnet

Äldre personer drabbas ofta av nedsatt luktsinne, vilket kan få en rad negativa konsekvenser. En bevarad luktfunktion har stor betydelse för välmående och…

Nya avhandlingar #1/21

Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se.

Manövrer mellan motstridiga krav i valfrihetens spår

Många som behöver hemtjänst har en demenssjukdom eller andra svårigheter som medför att de inte kan göra de informerade val av utförare som valfrihetssystem förutsätter. En viktig fråga är därför hur biståndshandläggare i äldreomsorgen hanterar kundval i förhållande till personer med nedsatt…

Om tånaglar och funktionsförmåga

Ett anspråkslöst förslag om att komplettera vanliga ADL-mätningar med indikatorer för sådana subtila göromål som att sittande nå ner till tårna.

Nya avhandlingar #4/20

Aktuella avhandlingar. Tipsa om aktuella av­handlingar till press@aldreicentrum.se.