Äldre i Centrum-redaktionen: Mikael Mildén, Jonas Nilsson och Mai Engström. Foto: Bettina Meinow.

ÄiC-podden 8: Yrkeskunskapare & läsarsynpunkter

I det nya avsnittet av Äldre i Centrum-podden pratar vi om tidskriftens #3/20, med tema om hur man kan öka kompetensen och attrahera fler till vård- och omsorgsyrkena. Vi gläds också åt läsarundersökningens 94-procentiga framgång.

Dessutom diskuterar vi en artikel skriven av Cristina Joy Torgé, universitetslektor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, som handlar om utmaningar med parboendegarantin. Ett känsligt ämne för både de boende och personalen – och en av artiklarna som chefredaktören Jonas Nilsson rekommenderar att läsa först.

Mikael Mildén berättar om tanken bakom den nya artikelserien Fokus forskningscentrum, som i det här numret handlar om CEDAR vid Umeå universitet.

Förutom detta reflekterar redaktionen över hur det har varit att sätta ihop en tidning under coronapandemin, inte minst hur Mai Engström skrev Konsten att rehabilitera utan att kunna sätta foten i den konstvandring reportaget handlar om, samt vad SBU egentligen vet – och mycket mer.

Läs också ÄiC #3/20 för att jämföra dina intryck med redaktionens. 

Avsnitt 8: Yrkeskunskapare (och mycket mer)

Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud eller Spotity – eller direkt i spelaren nedanför.

Lyssna på fler poddavsnitt

Poddinspelning med två forskare.

ÄiC-podden 7: Hållbart arbetsliv för äldre

I dag arbetar 200 000 personer som är 65 år eller äldre i Sverige och pensionsåldern höjs successivt. Men hur får man personer…

ÄiC-podden 6: Ålderism och äldres röster

Vad är ålderism och hur yttrar det sig – till exempel under coronapandemin? Det tar vi reda på i detta avsnitt av ÄiC-podden.…

ÄiC-podden 5: Fokus på prevention

Vad finns det för spännande forskning om prevention och vad tar redaktionen med sig efter att ha arbetat på det senaste numret av…

ÄiC-podden 4: Med sikte på global kognitiv hälsa

2009 startade ett forskningsprojekt som blev först i världen att visa att en kombination av livsstilsförändringar kan bidra till att förebygga minnesbesvär. Nu…