Alzheimer är en mer heterogen sjukdom än vad man tidigare trott, visar ny forskning. Foto: Unsplash

Alzheimer inte en sjukdom utan fyra

Alzheimers sjukdom utvecklas på fyra sätt som leder till olika symptom och prognoser, visar en studie. Kunskapen kan leda till att sjukdomen omvärderas och att patienter kan få mer individualiserade behandlingsmetoder.

Spridningen av proteinet tau är en stark markör för alzheimer. De senaste 30 åren har många forskare trott att det bara finns en utvecklingsform för tau i hjärnan, trots att vissa patienter har fått olika symptom. 

Men med hjälp av avancerad hjärnavbildningsteknik har nu internationella forskare, från bland annat Sverige, visat att tau sprider sig på fyra olika sätt i olika regioner, vilket kan ge upphov till olika symptom och prognoser. 

 – Det innebär att alzheimer är en klart mer heterogen sjukdom än man tidigare trott, vilket ger oss anledning att ompröva begreppet typisk alzheimer och på sikt även de metoder vi använder i dag för att bedöma sjukdomsutvecklingen, säger Jacob Vogel, försteförfattare till studien och forskare vid McGill university i Kanada, i ett pressmeddelande. 

Enligt Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, som har lett studien är resultaten ovärderliga för läkare som utreder patienter med alzheimer. Dessutom öppnar det upp för forskning om vilken effekt behandlingar har på de fyra varianterna. 

– Just nu är forskningen kring olika läkemedel som minskar mängden tau i hjärnan mycket aktiv och det kommer bli spännande att se om dessa är effektiva hos de olika varianterna, säger Oskar Hansson och fortsätter: 

– Förekomsten av varianterna var mellan 18 och 30 procent, vilket innebär att de är ganska vanliga och det är ingen som helt dominerar som vi tidigare trott. 

Forskarna hoppas att deras fynd har betydelse för att omvärdera sjukdomen och att denna kunskap i framtiden kan ge patienter mer individualiserade behandlingsmetoder. 

Fakta
De fyra alzheimervarianterna
  • Variant ett: Tau sprider sig främst inom tinningloben och påverkar i första hand minnet. Förekommer i 33 procent av fall. 
  • Variant två: Till skillnad från den första varianten sprider sig variant två i resten av hjärnbarken. Personer har mindre problem med minnet än vid variant ett, men större svårigheter att tänka ut, planera och utföra något. Förekommer i 18 procent av fall. 
  • Variant tre: Tau lagras i den bakre delen av hjärnan i synbarken där information från synnerven bearbetas. Hjärnans bearbetning av visuella sinnesintryck påverkas och personer får svårigheter med exempelvis att orientera sig, urskilja former och konturer, beräkna avstånd, rörelse och föremåls platser i förhållande till varandra. Förekommer i 30 procent av fall. 
  • Variant fyra: Tau sprider sig asymmetriskt i vänster hjärnhalva och påverkar i första hand språkförmågan. Förekommer i 19 procent av fall. 
Ladda ner artikeln

Jacob W. Vogel m fl (2021). Four distinct trajectories of tau deposition identified in Alzheimer’s disease. Publicerad i Nature medicine.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Relaterat

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

En tjänsteman sitt vid sitt skrivbord

Ditt jobb kan öka risken för kognitiv nedsättning

Dina arbetsuppgifter påverkar hur hög risk du har för kognitiv nedsättning längre fram i livet. Det visar en studie som bygger på befolkningsstudierna…

En äldre man sitter på sin säng, och ser ut att tröstas av en yngre man, kanske en son.

Många demenssjuka lever utan äldreomsorg

Nästan en fjärdedel av alla som lever med demens i Sverige saknar äldreomsorg. Varför är det så och vilka är de? Det har…

Fler nyheter

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…

Äldre kvinna i sjukhusmiljö i samtal med läkare och sköterska

Låg kunskap om äldre med hiv

Det blir allt fler äldre som lever med hiv. Men det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om hur det är att vara…

Bordtennisrack som ligger på ett bordtennisbord

Idrottande meningsfullt för äldre personer

Föreningsidrotten är ganska bra på att arbeta för äldre medlemmars deltagande. Men samtidigt finns det fortfarande mycket att göra, enligt en rapport om…