Alzheimer är en mer heterogen sjukdom än vad man tidigare trott, visar ny forskning. Foto: Unsplash

Alzheimer inte en sjukdom utan fyra

Alzheimers sjukdom utvecklas på fyra sätt som leder till olika symptom och prognoser, visar en studie. Kunskapen kan leda till att sjukdomen omvärderas och att patienter kan få mer individualiserade behandlingsmetoder.

Spridningen av proteinet tau är en stark markör för alzheimer. De senaste 30 åren har många forskare trott att det bara finns en utvecklingsform för tau i hjärnan, trots att vissa patienter har fått olika symptom. 

Men med hjälp av avancerad hjärnavbildningsteknik har nu internationella forskare, från bland annat Sverige, visat att tau sprider sig på fyra olika sätt i olika regioner, vilket kan ge upphov till olika symptom och prognoser. 

 – Det innebär att alzheimer är en klart mer heterogen sjukdom än man tidigare trott, vilket ger oss anledning att ompröva begreppet typisk alzheimer och på sikt även de metoder vi använder i dag för att bedöma sjukdomsutvecklingen, säger Jacob Vogel, försteförfattare till studien och forskare vid McGill university i Kanada, i ett pressmeddelande. 

Enligt Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, som har lett studien är resultaten ovärderliga för läkare som utreder patienter med alzheimer. Dessutom öppnar det upp för forskning om vilken effekt behandlingar har på de fyra varianterna. 

– Just nu är forskningen kring olika läkemedel som minskar mängden tau i hjärnan mycket aktiv och det kommer bli spännande att se om dessa är effektiva hos de olika varianterna, säger Oskar Hansson och fortsätter: 

– Förekomsten av varianterna var mellan 18 och 30 procent, vilket innebär att de är ganska vanliga och det är ingen som helt dominerar som vi tidigare trott. 

Forskarna hoppas att deras fynd har betydelse för att omvärdera sjukdomen och att denna kunskap i framtiden kan ge patienter mer individualiserade behandlingsmetoder. 

Fakta
De fyra alzheimervarianterna
  • Variant ett: Tau sprider sig främst inom tinningloben och påverkar i första hand minnet. Förekommer i 33 procent av fall. 
  • Variant två: Till skillnad från den första varianten sprider sig variant två i resten av hjärnbarken. Personer har mindre problem med minnet än vid variant ett, men större svårigheter att tänka ut, planera och utföra något. Förekommer i 18 procent av fall. 
  • Variant tre: Tau lagras i den bakre delen av hjärnan i synbarken där information från synnerven bearbetas. Hjärnans bearbetning av visuella sinnesintryck påverkas och personer får svårigheter med exempelvis att orientera sig, urskilja former och konturer, beräkna avstånd, rörelse och föremåls platser i förhållande till varandra. Förekommer i 30 procent av fall. 
  • Variant fyra: Tau sprider sig asymmetriskt i vänster hjärnhalva och påverkar i första hand språkförmågan. Förekommer i 19 procent av fall. 
Ladda ner artikeln

Jacob W. Vogel m fl (2021). Four distinct trajectories of tau deposition identified in Alzheimer’s disease. Publicerad i Nature medicine.

Relaterat

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som…

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Relaterat

Hemtest för att upptäcka demenssjukdom

En ny studie visar att det är möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt tidig demenssjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom. Med hemtest blir…

Riskfaktorer för parkinson och ALS

Högt intag av mättat fett är kopplat till risk för Parkinsons sjukdom och ALS-patienter har ofta depression innan de får sin diagnos. Det…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fler nyheter

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos…