Vinkar
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Få inom geriatrik ställde om till digitalt under pandemin

Få fysioterapeuter inom geriatriken ställde om till digital rehabilitering under coronapandemin. Bland annat på grund av patienternas begränsade förmåga att använda tekniken och vårdavtalen som styr rehabiliteringen. Det visar en ny studie.

Förutsättningarna att erbjuda fysioterapeutisk rehabilitering till äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom förändrades drastiskt under coronapandemin. 

Nu visar en studie från Karolinska institutet att majoriteten av fysioterapeuterna inte erbjöd digital rehabilitering varken före eller efter pandemin, 74 respektive 52 procent. Telefon var det hjälpmedel som användes oftast för att följa upp patienterna, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar endast användes av mindre av tio procent. 

En faktor som fysioterapeuterna upplevde begränsade möjligheten till en digital omställning var patienternas förmåga att använda tekniken. Dessutom reglerar vårdavtal hur rehabilitering ska bedrivas. Trots detta ansåg de allra flesta att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i deras kliniska arbete och visade intresse att införa det. 

– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid Karolinska institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…