Vinkar
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Få inom geriatrik ställde om till digitalt under pandemin

Få fysioterapeuter inom geriatriken ställde om till digital rehabilitering under coronapandemin. Bland annat på grund av patienternas begränsade förmåga att använda tekniken och vårdavtalen som styr rehabiliteringen. Det visar en ny studie.

Förutsättningarna att erbjuda fysioterapeutisk rehabilitering till äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom förändrades drastiskt under coronapandemin. 

Nu visar en studie från Karolinska institutet att majoriteten av fysioterapeuterna inte erbjöd digital rehabilitering varken före eller efter pandemin, 74 respektive 52 procent. Telefon var det hjälpmedel som användes oftast för att följa upp patienterna, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar endast användes av mindre av tio procent. 

En faktor som fysioterapeuterna upplevde begränsade möjligheten till en digital omställning var patienternas förmåga att använda tekniken. Dessutom reglerar vårdavtal hur rehabilitering ska bedrivas. Trots detta ansåg de allra flesta att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i deras kliniska arbete och visade intresse att införa det. 

– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid Karolinska institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…