Vinkar
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Få inom geriatrik ställde om till digitalt under pandemin

Få fysioterapeuter inom geriatriken ställde om till digital rehabilitering under coronapandemin. Bland annat på grund av patienternas begränsade förmåga att använda tekniken och vårdavtalen som styr rehabiliteringen. Det visar en ny studie.

Förutsättningarna att erbjuda fysioterapeutisk rehabilitering till äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom förändrades drastiskt under coronapandemin. 

Nu visar en studie från Karolinska institutet att majoriteten av fysioterapeuterna inte erbjöd digital rehabilitering varken före eller efter pandemin, 74 respektive 52 procent. Telefon var det hjälpmedel som användes oftast för att följa upp patienterna, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar endast användes av mindre av tio procent. 

En faktor som fysioterapeuterna upplevde begränsade möjligheten till en digital omställning var patienternas förmåga att använda tekniken. Dessutom reglerar vårdavtal hur rehabilitering ska bedrivas. Trots detta ansåg de allra flesta att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i deras kliniska arbete och visade intresse att införa det. 

– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid Karolinska institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…