Vinkar
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Få inom geriatrik ställde om till digitalt under pandemin

Få fysioterapeuter inom geriatriken ställde om till digital rehabilitering under coronapandemin. Bland annat på grund av patienternas begränsade förmåga att använda tekniken och vårdavtalen som styr rehabiliteringen. Det visar en ny studie.

Förutsättningarna att erbjuda fysioterapeutisk rehabilitering till äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom förändrades drastiskt under coronapandemin. 

Nu visar en studie från Karolinska institutet att majoriteten av fysioterapeuterna inte erbjöd digital rehabilitering varken före eller efter pandemin, 74 respektive 52 procent. Telefon var det hjälpmedel som användes oftast för att följa upp patienterna, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar endast användes av mindre av tio procent. 

En faktor som fysioterapeuterna upplevde begränsade möjligheten till en digital omställning var patienternas förmåga att använda tekniken. Dessutom reglerar vårdavtal hur rehabilitering ska bedrivas. Trots detta ansåg de allra flesta att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i deras kliniska arbete och visade intresse att införa det. 

– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid Karolinska institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…