Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Konst, dans och sång får oss att må bättre

Att måla, teckna och sjunga i kör eller på andra sätt utöva kulturaktiviteter gynnar hälsan på flera sätt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som sammanfattat en artikelöversikt om 300 studier.

Att måla, teckna eller spela musik eller på andra sätt utöva kulturaktiviteter gynnar hälsan på flera sätt. Dans kan till exempel leda till bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet hos äldre personer med olika sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har sammanfattat en artikelöversikt från över 300 studier från hela världen som redogör för forskningen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Studierna handlar om allt från olika sätt att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande på samhällsnivå till vård och behandling av personer med olika sjukdomar.

Av Folkhälsomyndighetens artikelöversikt framgår att musik, bildkonst, teater eller dans bör kunna förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan samt främja social inkludering och samhörighet.

– Kulturen spelar en viktig roll för folkhälsans utveckling och en god och jämlik hälsa. Till exempel har kulturformer som dans, skapande konst och musik visat sig främja välbefinnande och öka livskvaliteten hos äldre personer, säger Grethe Fochsen i en nyhet från Folkhälsomyndigheten.

Exempelvis kan

  • körsång kan lindra smärta och främja välbefinnande bland personer med olika somatiska och psykiatriska sjukdomstillstånd.
  • vuxna med psykiatriska tillstånd som målar eller tecknar, kan må bättre och leda till att lindra deras psykiska besvär.
  • dans kan ha flera positiva hälsoeffekter, såsom bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet, framför allt för äldre och personer med olika sjukdomar.

Det finns dock flera kunskapsluckor konstaterar rapportens författare. Forskning om musik, dans, skapande konst och teater finns det mest av, men mindre om andra kulturformer såsom läsande, skrivande, film, fotografering och arkitektur. Det är därför svårt att dra slutsatser om vilka effekter dessa övriga kulturformer har på vårt välbefinnande.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.