Fortes logotyp
Foto: Forte

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Varje år öppnar Forte en utlysning för forskning inom sina områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I år beviljade forskningsrådet 315 miljoner kronor till 71 nya forskningsprojekt. Av pengarna går ungefär 80 miljoner kronor till äldreforskningen runtom i landet. 

Några av dem som får medel är Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet och Peter Öberg vid Högskolan i Gävle som får medel för deras projekt om att åldras utan familj. 

På Umeå universitet har Björn Blom fått knappt fem miljoner kronor för sitt projekt om vad digital teknik i kommunal hemtjänst har får betydelse för brukare, biståndsbedömning och omsorgsprocesser. 

Terese Anving vid Lunds universitet ska undersöka RUT för äldre – ett projekt som finansieras med nästan fem miljoner kronor från Forte. 

Projekten ska pågå fram till 2026, och snart kommer Forte att öppna nästa års utlysning. Men redan nu har de en annan utlysning för att förbättra vården och omsorgen för äldre personer som stänger 19 januari 2023. 

Här är den kompletta listan på forskningsprojekt med äldreinriktning som fått medel i den öppna utlysningen 2022: 

 • Sofia Backåberg, Linnéuniversitetet – Säker i varje steg 2.0 – att återerövra fysisk funktionsförmåga och självständighet bland äldre personer i primärvården genom en peer-to-peer intervention.
 • Jonas Wastesson, Karolinska institutet – Deprescribing in older adults: Current practices and future implementations.
 • Lina Maria Ellegård, Lunds universitet – Centralt men förbisett – kontinuitet i svensk primärvård.
 • Björn Blom, Umeå universitet – Social omsorg och digital teknik i kommunal hemtjänst till äldre: En studie av digitaliseringens betydelse för brukares situation, biståndsbedömning och omsorgsprocesser.
 • Karl Gauffin, Stockholms universitet – Den ojämlika pandemin: En undersökning av kopplingen mellan ojämlikhet i hälsa och politiska åtgärder mot covid-19.
 • Ingeborg Nilsson, Umeå universitet – Social aktivitet på recept – en personcentrerad modell för att minska ensamhet, förbättra hälsa och välbefinnande bland seniorer.
 • Lena Rosenberg, Karolinska institutet – Utveckling av kunskap om hur vardagsliv, vård och omsorg och den fysiska miljön sammanhänger – ett nytt ramverk för att förbättra utformningen av särskilda boenden.
 • Debora Rizzuto, Karolinska institutet – SoundMIND – effekter av buller på kognition och mental hälsa.
 • Ulla Rantakeisu, Karlstads universitet – Den organiserade osäkerheten inom äldreomsorgen. Om kvalitet, förutsättningar för motstånd och personalens vilja att stanna kvar.
 • Terese Anving, Lunds universitet – RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv.
 • Fang Fang, Karolinska institutet – Covid-19-pandemins mångfacetterade effekter på den psykiska hälsan – en jämförande studie av Sverige och fem andra europeiska länder.
 • Janne Agerholm, Karolinska institutet – Hälsolitteracitet bland äldre: En undersökning av äldre personers förutsättningar för att tillgodogöra sig hälsoinformation och ta informerade val kring sin hälsa.
 • Axel Wolf, Göteborgs universitet – Hög tid att minska social isolering bland äldre personer: En cirkulär modell för medborgar- och brukarmedverkan på nationell och lokal nivå inom vård och omsorg.
 • Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet – Att åldras utan familj – finns nätverk för stöd?
 • Ida Karlsson, Karolinska institutet – Övervikt, en heterogen fenotyp: Undersökning av skillnader för att förstå sambandet med åldersrelaterade sjukdomar.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…