Foto: Mostphotos

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att uppsöka vård och många är långtidssjukskrivna till följd av smärta.

– Forskning visar att det är vanligt att människor som lever med långvarig smärta har låg tilltro till den egna förmågan till aktiviteter, vilket kan bidra till att personen drar sig tillbaka från aktiviteter med ensamhet och i värsta fall isolering som följd, säger Helena Lööf, docent och universitetslektor i vårdvetenskap på Mälardalens högskola.

I höst startar ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola med funktionsinriktad musikterapi, FMT, där personer med långvarig muskuloskeletal smärta deltar. Genom att själva få spela på musikinstrument och utföra rörelser är syftet att deltagarna ska må bättre och få återhämtning.

– Det här projektet syftar till att utforska och utvärdera en hittills outforskad behandlingsmetod för personer som lever med långvarig smärta. Musikterapi kan öka personers välbefinnande och utgöra distraktion så att ohälsa, lidande och delvis värk kan lindras, säger Helena Lööf.

I behandlingen gör en terapeut en bedömning om vilka grundfunktioner deltagaren behöver utveckla, och med hjälp av musikinstrument som trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras sedan olika rörelser av kroppen.

Musik som terapi är inget nytt i vården utan erbjuds personer inom exempelvis demensvården för att lindra ångestsymtom och inom habilitering, rehabilitering och psykiatrisk vård. Forskning har delvis tidigare påvisat att musikterapi kan öka personers välbefinnande och utgöra distraktion så att ohälsa, lidande och delvis värk kan lindras. Men det saknas evidensbaserad kunskap om och hur det skulle kunna förbättra livet för personer med långvarig smärta.

Bakgrunden till Mälardalens högskolas nya projekt är en pilotstudie som visade att FMT-metoden bidragit till återhämtning för personer som drabbats av stroke och Parkinsons sjukdom. Forskarna vill även få en djupare förståelse av musik och rörelsers betydelse och rörelse vid återhämtning.

 

Läs mer

Läs en tidigare artikel om forskning kring musikterapi: Musikterapi kan lindra depression vid demens 

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…