Foto: Mostphotos

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att uppsöka vård och många är långtidssjukskrivna till följd av smärta.

– Forskning visar att det är vanligt att människor som lever med långvarig smärta har låg tilltro till den egna förmågan till aktiviteter, vilket kan bidra till att personen drar sig tillbaka från aktiviteter med ensamhet och i värsta fall isolering som följd, säger Helena Lööf, docent och universitetslektor i vårdvetenskap på Mälardalens högskola.

I höst startar ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola med funktionsinriktad musikterapi, FMT, där personer med långvarig muskuloskeletal smärta deltar. Genom att själva få spela på musikinstrument och utföra rörelser är syftet att deltagarna ska må bättre och få återhämtning.

– Det här projektet syftar till att utforska och utvärdera en hittills outforskad behandlingsmetod för personer som lever med långvarig smärta. Musikterapi kan öka personers välbefinnande och utgöra distraktion så att ohälsa, lidande och delvis värk kan lindras, säger Helena Lööf.

I behandlingen gör en terapeut en bedömning om vilka grundfunktioner deltagaren behöver utveckla, och med hjälp av musikinstrument som trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras sedan olika rörelser av kroppen.

Musik som terapi är inget nytt i vården utan erbjuds personer inom exempelvis demensvården för att lindra ångestsymtom och inom habilitering, rehabilitering och psykiatrisk vård. Forskning har delvis tidigare påvisat att musikterapi kan öka personers välbefinnande och utgöra distraktion så att ohälsa, lidande och delvis värk kan lindras. Men det saknas evidensbaserad kunskap om och hur det skulle kunna förbättra livet för personer med långvarig smärta.

Bakgrunden till Mälardalens högskolas nya projekt är en pilotstudie som visade att FMT-metoden bidragit till återhämtning för personer som drabbats av stroke och Parkinsons sjukdom. Forskarna vill även få en djupare förståelse av musik och rörelsers betydelse och rörelse vid återhämtning.

 

Läs mer

Läs en tidigare artikel om forskning kring musikterapi: Musikterapi kan lindra depression vid demens 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…